DECIZIE nr. 6 din 15 martie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Mureşeni, judeţul Mureş
Având în vedere:
- art. 34 lit. e) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.299 din 14 martie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării;
- faptul că Societatea SASTUC INVESTMENT MANAGEMENT - S.A. (fosta S.C. KRONBERGER GRUP - S.A.) a intrat în faliment conform Sentinţei nr. 84/08.02.2016, pronunţată de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1.967/114/2014,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a argilei comune din perimetrul Mureşeni, judeţul Mureş, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.177/23.02.2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi S.C. SASTUC INVESTMENT MANAGEMENT - S.A. (fosta S.C. KRONBERGER GRUP - S.A.), în calitate de concesionar, cu sediul în Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 193, judeţul Mureş, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 228 din data de 28 martie 2016