În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.
Articol unic
1.La punctul 7 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:
"3. Asociaţia Română a Creatorilor Culturali şi Artiştilor (A.R.C.C.A.), cont de virament nr. RO43RNCB0072049710810001, B.C.R. - sector 1"
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587 din data de 17 august 2012