RECTIFICARE din 7 mai 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015
În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
1.- la art. I pct. 13 [cu referire la art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (v) şi (vi) din actul de bază], în loc de: "în cuantum de la" se va citi: "în cuantum de"
2.- la art. VIII alin. (1), în loc de: "prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16" se va citi: "prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13 şi 14"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 7 mai 2015