DECIZIE nr. 213 din 23 septembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri pentru coordonarea Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domnul Gelu Ştefan Diaconu, coordonează activitatea Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală până la numirea vicepreşedintelui coordonator, în condiţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015