HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea alocării sumei necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă alocarea sumei de 1.570 mii lei necesare pentru contractarea şi implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată, PHARE 2006/018-147.05.01 "Îmbunătăţirea capacităţii de autorizare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) în contextul tehnicilor noi utilizate în aplicaţiile medicale" - proiect de asistenţă tehnică, destinat achiziţiilor de servicii pentru elaborare de norme, reglementări, ghiduri, pentru instruirea personalului CNCAN şi a utilizatorilor acceleratoarelor liniare, respectiv fizicieni medicali din spitale, pentru care Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare are calitatea de autoritate de implementare şi beneficiar.
(2)Suma prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului aprobat pe anul 2014 pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".
Art. 2
Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) include taxa pe valoarea adăugată şi alte cheltuieli potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 236/2013 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 15 mai 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 341 din data de 9 mai 2014