ORDIN nr. 236 din 11 mai 2015 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA
În temeiul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA,
ţinând cont de prevederile din Regulamentului (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcţie de domeniul de activitate (CPA) şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.696/93 al Consiliului, cu modificările ulterioare,
ţinând seama de Hotărârea Comitetului de Avizare Metodologică nr. 3/2015,
preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2015, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 395 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 395 bis din data de 5 iunie 2015