ORDIN nr. 880 din 10 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare
În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La punctul II "Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara", poziţia 14 "Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara" şi unităţile administrativ - teritoriale arondate acesteia se modifică conform anexei nr. 1.
2.La punctul II "Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara", poziţia 17 "Serviciul fiscal municipal Orăştie" şi unităţile administrativ-teritoriale arondate acesteia se modifică conform anexei nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Competenţa teritorială de administrare se transferă, în condiţiile prezentului ordin, începând cu data de 1 iunie 2015.
Art. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara, precum şi unităţile fiscale subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

0

1

2

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA

 

14. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter

1. Brănişca

2. Băiţa

3. Certeju de Sus

4. Cârjiţi

5. Deva

6. Veţel

7. Şoimuş

8. Hărău

9. Burjuc

10. Bătrâna

11. Dobra

12. Gurasada

13. Ilia

14. Lăpugiu de Jos

15. Vorţa

16. Zam

 

Preluate de la Serviciul Fiscal Municipal Orăştie

17. Simeria

18. Băcia

19. Rapoltu Mare

ANEXA nr. 2:

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

0

1

2

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA

 

17. Serviciul Fiscal Municipal Orăştie, municipiul Orăştie, Str. Armatei nr. 21

1. Balşa

2. Beriu

3. Geoagiu

4. Mărtineşti

5. Orăştie

6. Orăştioara de Sus

7. Romos

8. Turdaş

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 20 aprilie 2015