HOTĂRÂRE nr. 9 din 19 septembrie 2012 pentru aprobarea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin care, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 700 lei lunar,
în temeiul prevederilor art. 29 alin. (71) şi ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 24 septembrie 2012