ORDONANŢĂ nr. 19 din 24 august 2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.5 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
Se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a României la Fundaţia "Stichting Europeana" - Olanda, pentru derularea proiectului "Europeana" - Biblioteca Digitală Europeană, în valoare de 20.000 euro, din bugetul aprobat Ministerului Culturii pe anul 2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 657 din data de 26 august 2016