HOTĂRÂRE nr. 829 din 1 octombrie 2014 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă plata contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2014, în sumă de 3.600 euro.
Art. 2
(1)Contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism pe anul 2014.
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014