DECIZIE nr. 246 din 20 iulie 2016 pentru numirea domnului Laurenţiu-Dănuţ Vlad în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10.051 din 18 iulie 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Laurenţiu-Dănuţ Vlad se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 20 iulie 2016