RECTIFICARE din 12 august 2014 în anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 28 iulie 2014
În anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 28 iulie 2014, se face următoarea rectificare:
- după pct. 15 se va citi:
"- 16. Anexa nr. 11 la regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
«ANEXA nr. 11: LISTA cuprinzând mediile acordate de Comisia de examinare
CAMERA NOTARILOR PUBLICI ..................
Data .................

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Media proba orală

Media proba scrisă

Media examenului/concursului

         
         
         
         
         

Corectori,

........................

........................

(numele şi prenumele)

Semnături

........................

........................

Preşedinte,

........................

Semnătură

........................»"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 601 din data de 12 august 2014