DECIZIE nr. 2 din 29 februarie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi
Având în vedere Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.246 din 26 februarie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării şi art. 34 lit. b) şi h) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Furceni, judeţul Galaţi, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.104/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DRUMURI ŞI PODURI - S.A. Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 55, judeţul Galaţi, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 199 din data de 17 martie 2016