ORDIN nr. 1058 din 6 iunie 2016 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive,
în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 126 din 8 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ: LISTA standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
Prezenta listă conţine standardele române care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) seria C, nr. 126 din 8 aprilie 2016, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (reformare) (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul legislaţiei Uniunii în materie de armonizare) (2016/C 126/02).

Nr. crt.

Indicativul standardului român

Titlul standardului român

OES*)

Indicativul standardului european armonizat

(şi documentul de referinţă)

Data primei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru Directiva 2014/34/UE

Indicativul standardului român înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit

Nota 1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SR EN 1010-1+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

8.04.2016

  

2.

SR EN 1010-2+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de retipărire

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

8.04.2016

  

3.

SR EN 1127-1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie

CEN

EN 1127-1:2011

8.04.2016

  

4.

SR EN 1127-2:2014

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

CEN

EN 1127-2:2014

8.04.2016

  

5.

SR EN 1710+A1:2008

Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

8.04.2016

  

SR EN 1710+A1:2008/AC:2011

  

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.04.2016

  

6.

SR EN 1755:2016

Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului

CEN

EN 1755:2015

8.04.2016

SR EN 1755+A2:2013

Nota 2.1

30.11.2017

7.

SR EN 1834-1:2001

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 1834-1:2000

8.04.2016

  

8.

SR EN 1834-2:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil

CEN

EN 1834-2:2000

8.04.2016

  

9.

SR EN 1834-3:2003

Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil

CEN

EN 1834-3:2000

8.04.2016

  

10.

SR EN 1839:2013

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori

CEN

EN 1839:2012

8.04.2016

  

11.

SR EN 1953:2014

Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate

CEN

EN 1953:2013

8.04.2016

  

12.

SR EN 12581+A1:2010

Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

8.04.2016

  

13.

SR EN 12621+A1:2010

Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

8.04.2016

  

14.

SR EN 12757-1+A1:2010

Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizat la revopsirea autovehiculelor

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

8.04.2016

  

15.

SR EN 13012:2012

Staţii de combustibil. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de combustibil

CEN

EN 13012: 2012

8.04.2016

  

16.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

CEN

EN 13160-1:2003

8.04.2016

  

17.

SR EN 13237:2013

Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 13237:2012

8.04.2016

  

18.

SR EN 13463-1:2009

Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază

CEN

EN 13463-1:2009

8.04.2016

  

19.

SR EN 13463-2:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere fr"

CEN

EN 13463-2:2004

8.04.2016

  

20.

SR EN 13463-3:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă "d"

CEN

EN 13463-3:2005

8.04.2016

  

21.

SR EN 13463-5:2011

Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă "c"

CEN

EN 13463-5:2011

8.04.2016

  

22.

SR EN 13463-6:2005

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 6: Protecţie prin controlul sursei de aprindere "b"

CEN

EN 13463-6:2005

8.04.2016

  

23.

SR EN 13463-8:2004

Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 8: Protecţie prin imersie într-un lichid "k"

CEN

EN 13463-8:2003

8.04.2016

  

24.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

CEN

EN 13616: 2004

8.04.2016

  

SR EN 13616:2004/AC:2006

  

EN 13616:2004/AC:2006

8.04.2016

  

25.

SR EN 13617-1:2012

Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

CEN

EN 13617-1:2012

8.04.2016

  

26.

SR EN 13617-2:2012

Staţii de combustibil. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant

CEN

EN 13617-2:2012

8.04.2016

  

27.

SR EN 13617-3:2012

Staţii de combustibil. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate

CEN

EN 13617-3:2012

8.04.2016

  

28.

SR EN 13617-4:2012

Staţii de combustibil. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor rotative utilizate la distribuitoarele de carburanţi

CEN

EN 13617-4:2012

8.04.2016

  

29.

SR EN 13760:2004

Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni

CEN

EN 13760:2003

8.04.2016

  

30.

SR EN 13821:2003

Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

CEN

EN 13821: 2002

8.04.2016

  

31.

SR EN 13852-1:2014

Instalaţii de ridicat. Instalaţii de ridicat marine. Partea 1: Instalaţii de ridicat marine de uz general

CEN

EN 13852-1:2013

8.04.2016

  

32.

SR EN 14034-1+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

8.04.2016

  

33.

SR EN 14034-2+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

8.04.2016

  

34.

SR EN 14034-3+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

8.04.2016

  

35.

SR EN 14034-4+A1:2011

Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei-limită de oxigen CLO a norilor de praf

CEN

EN 14034-4: 2004+A1:2011

8.04.2016

  

36.

SR EN 14373:2006

Sisteme de suprimare a exploziei

CEN

EN 14373:2005

8.04.2016

  

37.

SR EN 14460:2006

Echipament rezistent la explozie

CEN

EN 14460:2006

8.04.2016

  

38.

SR EN 14491:2013

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

CEN

EN 14491:2012

8.04.2016

  

39.

SR EN 14492-1+A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

8.04.2016

  

SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010

  

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.04.2016

  

40.

SR EN 14492-2+A1:2010

Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2: Palane acţionate

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

8.04.2016

  

SR EN 14492-2+A1:2010/AC:2010

  

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.04.2016

  

41.

SR EN 14522:2006

Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor

CEN

EN 14522:2005

8.04.2016

  

42.

SR EN 14591-1:2005

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bari

CEN

EN 14591-1:2004

8.04.2016

  

SR EN 14591-1:2005/AC:2006

  

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.04.2016

  

43.

SR EN 14591-2:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă

CEN

EN 14591-2:2007

8.04.2016

  

SR EN 14591-2:2007/AC:2009

  

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.04.2016

  

44.

SR EN 14591-4:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă

CEN

EN 14591-4:2007

8.04.2016

  

SR EN 14591-4:2007/AC:2008

  

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.04.2016

  

45.

SR EN 14677:2008

Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

CEN

EN 14677:2008

8.04.2016

  

46.

SR EN 14678-1:2013

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare

CEN

EN 14678-1:2013

8.04.2016

  

47.

SR EN 14681+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

8.04.2016

  

48.

SR EN 14756:2007

Determinarea concentraţiei-limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili

CEN

EN 14756:2006

8.04.2016

  

49.

SR EN 14797:2007

Dispozitive de descărcare a exploziei

CEN

EN 14797:2006

8.04.2016

  

50.

SR EN 14973:2016

Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate

CEN

EN 14973:2015

8.04.2016

SR EN 14973+A:2008

Nota 2.1

31.05.2016

51.

SR EN 14983:2007

Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină

CEN

EN 14983:2007

8.04.2016

  

52.

SR EN 14986:2007

Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 14986:2007

8.04.2016

  

53.

SR EN 14994:2007

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze

CEN

EN 14994:2007

8.04.2016

  

54.

SR EN 15089:2009

Sisteme de izolare a exploziei

CEN

EN 15089:2009

8.04.2016

  

55.

SR EN 15188:2008

Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf

CEN

EN 15188:2007

8.04.2016

  

56.

SR EN 15198:2008

Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

CEN

EN 15198:2007

8.04.2016

  

57.

SR EN 15233:2008

Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive

CEN

EN 15233:2007

8.04.2016

  

58.

SR EN 15268:2009

Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate pentru construcţia ansamblurilor de pompe submersibile

CEN

EN 15268:2008

8.04.2016

  

59.

SR EN 15794:2010

Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile

CEN

EN 15794:2009

8.04.2016

  

60.

SR EN 15967:2012

Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor

CEN

EN 15967:2011

8.04.2016

  

61.

SR EN 16009:2011

Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără

CEN

EN 16009:2011

8.04.2016

  

62.

SR EN 16020:2011

Dispozitive de deviere a exploziei

CEN

EN 16020:2011

8.04.2016

  

63.

SR EN 16447:2014

Supapă cu clapetă de izolare a exploziei

CEN

EN 16447:2014

8.04.2016

  

64.

SR EN ISO 16852:2010

Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare

CEN

EN ISO 16852:2010

8.04.2016

  

65.

SR EN 50050-1:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament manual de pulverizare a lichidelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-1:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

66.

SR EN 50050-2:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament manual de pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-2:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

67.

SR EN 50050-3:2014

Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 3: Echipament manual de pulverizare a scamelor inflamabile de acoperire

Cenelec

EN 50050-3:2013

8.04.2016

SR EN 50050:2007

Nota 2.1

14.10.2016

68.

SR EN 50104:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare

Cenelec

EN 50104:2010

8.04.2016

  

69.

SR EN 50176:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50176:2009

8.04.2016

  

70.

SR EN 50177:2010

Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50177:2009

8.04.2016

  

SR EN 50177:2010/A1:2013

  

EN 50177:2009/A1:2012

8.04.2016

Nota 3

 

71.

SR EN 50223:2016

Echipamente fixe pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile. Cerinţe de securitate

Cenelec

EN 50223:2015

8.04.2016

SR EN 50223:2011

Nota 2.1

13.04.2018

72.

SR EN 50271:2011

Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale

Cenelec

EN 50271:2010

8.04.2016

  

73.

SR EN 50281-2-1:2003

Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

8.04.2016

  

SR EN 50281-2-1:2003/AC:2013

  

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

   

74.

SR EN 50303:2003

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune

Cenelec

EN 50303:2000

8.04.2016

  

75.

SR EN 50381:2005

Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare

Cenelec

EN 50381:2004

8.04.2016

  

SR EN 50381:2005/C91:2008

  

EN 50381:2004/AC:2005

8.04.2016

  

76.

SR EN 50495:2010

Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionarea sigură a echipamentelor cu privire la riscurile de explozie

Cenelec

EN 50495:2010

8.04.2016

  

77.

SR EN 60079-0:2013

Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Cerinţe generale

Cenelec

EN 60079-0:2012

IEC 60079-0:2011 (Modified)+IS1:2013

8.04.2016

  

SR EN 60079-0:2013/A11:2014

  

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.04.2016

Nota 3

7.10.2016

78.

SR EN 60079-1:2015

Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante "d"

Cenelec

EN 60079-1:2014

IEC 60079-1:2014

8.04.2016

SR EN 60079-1:2008

Nota 2.1

1.08.2017

79.

SR EN 60079-2:2015

Atmosfere explozive. Partea 2: Echipament protejat prin carcasă presurizată "p"

Cenelec

EN 60079-2:2014

IEC 60079-2:2014

8.04.2016

SR EN 61241-4:2007; SR EN 60079-2:2008

Nota 2.1

25.08.2017

SR EN 60079-2:2015/AC:2015

 

Cenelec

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.04.2016

  

80.

SR EN 60079-5:2015

Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere "q"

Cenelec

EN 60079-5:2015

IEC 60079-5:2015

8.04.2016

SR EN 60079-5:2008

Nota 2.1

24.03.2018

81.

SR EN 60079-6:2015

Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersare în ulei "o"

Cenelec

EN 60079-6:2015

IEC 60079-6:2015

8.04.2016

SR EN 60079-6:2007

Nota 2.1

27.03.2018

82.

SR EN 60079-7:2015

Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită "e"

Cenelec

EN 60079-7:2015

IEC 60079-7:2015

8.04.2016

SR EN 60079-7:2007

Nota 2.1

31.07.2018

83.

SR EN 60079-11:2012

Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă "i"

Cenelec

EN 60079-11:2012

IEC 60079-11:2011

8.04.2016

  

84.

SR EN 60079-15:2011

Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului cu protecţie de tip "n"

Cenelec

EN 60079-15:2010

IEC 60079-15:2010

8.04.2016

  

85.

SR EN 60079-18:2015

Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare "m"

Cenelec

EN 60079-18:2015

IEC 60079-18:2014

8.04.2016

SR EN 60079-18:2010

Nota 2.1

16.01.2018

86.

SR EN 60079-20-1:2010

Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristicile substanţelor pentru clasificarea gazelor şi a vaporilor. Date şi metode de încercare

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

IEC 60079-20-1:2010

8.04.2016

  

87.

SR EN 60079-25:2011

Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă

Cenelec

EN 60079-25:2010

IEC 60079-25:2010

8.04.2016

  

SR EN 60079-25:2011/AC:2013

  

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.04.2016

  

88.

SR EN 60079-26:2015

Atmosfere explozive. Partea 26: Echipament cu nivel de protecţie al echipamentului (EPL) Ga

Cenelec

EN 60079-26:2015

IEC 60079-26:2014

8.04.2016

SR EN 60079-26:2007

Nota 2.1

2.12.2017

89.

SR EN 60079-27:2008

Atmosfere explozive. Partea 27: Conceptul de reţea de teren cu securitate intrinsecă (FISCO)

Cenelec

EN 60079-27:2008

IEC 60079-27:2008

8.04.2016

  

90.

SR EN 60079-28:2016

Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţia echipamentului şi a sistemelor de transmisie care utilizează radiaţie optică

Cenelec

EN 60079-28:2015

IEC 60079-28:2015

8.04.2016

SR EN 60079-28:2007

Nota 2.1

1.07.2018

91.

SR EN 60079-29-1:2008

Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-1:2007 IEC 60079-29-1:2007 (Modified)

8.04.2016

  

92.

SR EN 60079-29-4:2010

Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă de gaze inflamabile

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

IEC 60079-29-4:2009 (Modified)

8.04.2016

  

93.

SR EN 60079-30-1:2007

Atmosfere explozive. Partea 30-1: încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Condiţii generale şi de încercare

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

IEC 60079-30-1:2007

8.04.2016

  

94.

SR EN 60079-31:2014

Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă "t"

Cenelec

EN 60079-31:2014

IEC 60079-31:2013

8.04.2016

SR EN 60079-31:2010 Nota 2.1

1.01.2017

95.

SR EN 60079-35-1+AC:2012

Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţie şi încercare privind riscul de explozie

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

IEC 60079-35-1:2011

8.04.2016

  

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.04.2016

  

96.

SR EN ISO/CEI 80079-34:2012

Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor calităţii la fabricarea echipamentelor

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

(ISO/IEC 80079-34:2011)

   
*) OES: Organismul european de standardizare:
- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 2 5500811; fax+32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 2 5196871; fax+32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu).
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492 944200; fax+33 493 654716 (http://www.etsi.eu)
Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow"), stabilită de Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că în anumite cazuri excepţionale aceasta poate fi diferită.
Nota 2.1: Standardul nou (sau amendamentul acestuia) are acelaşi domeniu de aplicare ca standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Nota 2.2: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai larg decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
Nota 2.3: Standardul nou are un domeniu de aplicare mai restrâns decât standardul înlocuit. La data precizată, standardul (parţial) înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru acele produse sau servicii care cad sub incidenţa domeniului de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene pentru produsele sau serviciile care rămân în acelaşi domeniu de aplicare a standardului (parţial) înlocuit, dar care nu intră în domeniul de aplicare a standardului nou, nu este afectată.
Nota 3: În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, amendamentele sale anterioare, dacă există, şi noul amendament citat. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi amendamentele sale anterioare, dacă există, însă fără noul amendament citat. La data precizată, standardul înlocuit îşi încetează prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale sau cu alte cerinţe ale legislaţiei corespunzătoare a Uniunii Europene.
NOTE:
- Se pot obţine informaţii privind disponibilitatea standardelor fie de la Organismul european de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, a căror listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.
- Standardele sunt adoptate de către organismele europene de standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în franceză şi germană). Ulterior, titlurile standardelor sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene solicitate de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
- Trimiterile la Corrigenda ".../AC:YYYY" se publică numai cu titlu informativ. Un corrigendum elimină erorile de tipărire, lingvistice sau similare din textul unui standard şi se poate referi la una sau la mai multe versiuni lingvistice (engleză, franceză şi/sau germană) ale unui standard, astfel cum a fost adoptat de un organism de standardizare european.
- Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.
- Această listă înlocuieşte toate listele publicate anterior în Jurnalul Oficial la Uniunii Europene. Comisia Europeană asigură actualizarea acestei liste.
- Mai multe informaţii privind standardele armonizate şi alte standarde europene se pot găsi pe internet, la adresa: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 458 din data de 21 iunie 2016