Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se ratifică Memorandumul de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei*), semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo, denumit în continuare Memorandum de înţelegere.
___
*) Traducere.
Art. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarea declaraţie:
"Referitor la art. 14 din Memorandumul de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, Guvernul României declară că, în considerarea procedurilor legale interne, Memorandumul de înţelegere nu se aplică provizoriu de la data semnării pentru România.
Prin urmare, pentru Guvernul României, Memorandumul de înţelegere se aplică de la data intrării în vigoare pentru partea română."
Art. 3
(1)Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare la bugetul Iniţiativei de pregătire şi prevenire a dezastrelor din sud-estul Europei, în limita echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro/an.
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.
(3)Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 4 ianuarie 2016