ORDIN nr. 2211 din 19 august 2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare
În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă competenţa teritorială de administrare a contribuabililor, cu excepţia contribuabililor mari şi mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Nr. crt.

Unitatea fiscală care funcţionează în subordinea direcţiei generale regionale a finanţelor publice (denumire şi adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

I. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 118

1. Piteşti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

5. Ştefăneşti

6. Mărăcineni

7. Suseni

8. Poiana Lacului

9. Uda

10. Vedea

11. Moşoaia

12. Cotmeana

13. Băbana

14. Cocu

15. Săpata

16. Pietroşani

17. Coşeşti

18. Mioveni

19. Miceşti

20. Ţiţeşti

21. Bălileşti

22. Davideşti

23. Dârmăneşti

24. Vultureşti

25. Bascov

26. Merişani

27. Cuca

28. Drăganu

29. Ciomăgeşti

30. Morăreşti

31. Budeasa

2.

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 84

1. Câmpulung

2. Albeştii de Muscel

3. Aninoasa

4. Boteni

5. Berevoieşti

6. Bughea de Jos

7. Bughea de Sus

8. Cetăţeni

9. Dâmbovicioara

10. Dragoslavele

11. Godeni

12. Hârtieşti

13. Lereşti

14. Mihăeşti

15. Mioarele

16. Poienarii de Muscel

17. Stoeneşti

18. Schitu Goleşti

19. Stâlpeni

20. Valea Mare Pravăţ

21. Rucăr

22. Vlădeşti

3.

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş, municipiul Curtea de Argeş, str. Nevers nr. 1

1. Albeştii de Argeş

2. Arefu

3. Băiculeşti

4. Cepari

5. Curtea de Argeş

6. Cicăneşti

7. Ciofrângeni

8. Corbeni

9. Poienarii de Argeş

10. Sălătrucu

11. Şuici

12. Tigveni

13. Valea Danului

14. Valea Iaşului

15. Mălureni

16. Brăduleţ

17. Muşăteşti

18. Domneşti

19. Nucşoara

20. Corbi

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Costeşti, oraşul Costeşti, Str. Victoriei nr. 47

1. Costeşti

2. Bârla

3. Buzoeşti

4. Căldăraru

5. Hârseşti

6. Izvoru

7. Lunca Corbului

8. Mozăceni

9. Miroşi

10. Negraşi

11. Popeşti

12. Rociu

13. Recea

14. Slobozia

15. Ştefan cel Mare

16. Stolnici

17. Ungheni

18. Râca

5.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Topoloveni, oraşul Topoloveni, str. Bucureşti nr. 107A

1. Topoloveni

2. Călineşti

3. Leordeni

4. Bogaţi

5. Răteşti

6. Căteasca

7. Teiu

8. Priboieni

9. Dobreşti

10. Beleţi-Negreşti

11. Boţeşti

6.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Eroilor nr. 6-8, cod poştal 910005

1. Călăraşi

2. Alexandru Odobescu

3. Borcea

4. Ciocăneşti

5. Cuza Vodă

6. Dichiseni

7. Dorobanţu

8. Dragalina

9. Dragoş Vodă

10. Grădiştea

11. Independenţa

12. Jegălia

13. Modelu

14. Perişoru

15. Roseţi

16. Ulmu

17. Unirea

18. Vlad Jepeş

19. Vâlcelele

20. Ştefan Vodă

21. Ştefan cel Mare

7.

Serviciul Fiscal Municipal Olteniţa, municipiul Olteniţa, Str. Republicii nr. 1, bl. Republicii, cod poştal 915400

1. Olteniţa

2. Chirnogi

3. Chiselet

4. Curcani

5. Căscioarele

6. Mitreni

7. Mânăstirea

8. Radovanu

9. Spanţov

10. Ulmeni

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Lehliu, oraşul Lehliu-Gară, Str. Crinului nr. 2, cod poştal 915300

1. Lehliu-Gară

2. Dor Mărunt

3. Frăsinet

4. Gurbăneşti

5. Ileana

6. Lehliu

7. Lupşanu

8. Nicolae Bălcescu

9. Săruleşti

10. Valea Argovei

11. Fundulea

12. Belciugatele

13. Tămădău Mare

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Budeşti, oraşul Budeşti, Str. Republicii nr. 49, cod poştal 915100

1. Budeşti

2. Frumuşani

3. Fundeni

4. Luica

5. Nana

6. Plătăreşti

7. Sohatu

8. Vasilaţi

9. Şoldanu

10. Gălbinaşi

11. Crivăţ

10.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 166

1. Târgovişte

2. Băleni

3. Bucşani

4. Cojasca

5. Crevedia

6. Finta

7. Bilciureşti

8. Butimanu

9. Corneşti

10. Dobra

11. Niculeşti

12. Voineşti

13. Cândeşti

14. Pucheni

15. Râu Alb

16. Bărbuleţu

17. Malu cu Flori

18. Pietrari

19. Văleni Dâmboviţa

20. Aninoasa

21. Doiceşti

22. Gura Ocniţei

23. Lucieni

24. Măneşti

25. Ocniţa

26. Raciu

27. Şotânga

28. Ulmi

29. Vulcana-Băi

30. Comişani

31. Dragomireşti

32. Gura Şuţii

33. Ludeşti

34. Nucet

35. Perşinari

36. Răzvad

37. Tătărani

38. Văcăreşti

11.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Moreni, municipiul Moreni, str. Cpt. Ion Pantea nr. 39, bl. B1

1. Moreni

2. I. L. Caragiale

3. Valea Lungă

4. Vişineşti

5. Dărmăneşti

6. Iedera

7. Vârfuri

8. Vlădeni

12.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Găeşti, oraşul Găeşti, str. Cuza Vodă nr. 4, bl. 30, sc. A, et. P

1. Găeşti

2. Crânguri

3. Gura Foii

4. Mătăsaru

5. Morteni

6. Răscăeţi

7. Ulieşti

8. Vişina

9. Cobia

10. Dragodana

11. Hulubeşti

12. Mogoşani

13. Petreşti

14. Şelaru

15. Valea Mare

13.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Pucioasa, oraşul Pucioasa, Str. Republicii nr. 1

1. Pucioasa

2. Brăneşti

3. Vulcana-Pandele

4. Bezdead

5. Glodeni

6. Fieni

7. Moţăieni

8. Pietroşiţa

9. Buciumeni

10. Moroieni

11. Runcu

14.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu, oraşul Titu, Str. Gării nr. 79

1. Titu

2. Brezoaele

3. Conţeşti

4. Cornăţelu

5. Lunguleţu

6. Poiana

7. Produleşti

8. Sălcioara

9. Tărtăşeşti

10. Braniştea

11. Ciocăneşti

12. Corbii Mari

13. Costeştii din Vale

14. Odobeşti

15. Potlogi

16. Răcari

17. Slobozia Moară

15.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 12

1. Frăteşti

2. Găujani

3. Gogoşari

4. Izvoarele

5. Oinacu

6. Putineiu

7. Răsuceni

8. Slobozia

9. Stăneşti

10. Toporu

11. Vedea

12. Malu

13. Băneasa

14. Gostinu

15. Giurgiu

16. Comana

17. Călugăreni

18. Daia

19. Mihai Bravu

20. Singureni

21. Stoeneşti

16.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bolintin-Vale, oraşul Bolintin-Vale, Bd. Republicii nr. 0, bl. B5

1. Bolintin-Vale

2. Bolintin-Deal

3. Ogrezeni

4. Găiseni

5. Crevedia Mare

6. Ulmi

7. Roata de Jos

8. Joiţa

9. Floreşti-Stoeneşti

10. Bucşani

11. Mârşa

12. Vânătorii Mici

13. Grădinari

14. Cosoba

15. Săbăreni

17.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Mihăileşti, oraşul Mihăileşti, str. Avicola nr. 18

1. Mihăileşti

2. Bulbucata

3. Buturugeni

4. Clejani

5. Ghimpaţi

6. Iepureşti

7. Schitu

8. Letca Nouă

9. Adunaţii-Copăceni

18.

Biroul Fiscal Comunal Hotarele, comuna Hotarele, şos. Hotarele Deal nr. 12

1. Hotarele

2. Greaca

3. Vărăşti

4. Prundu

5. Colibaşi

6. Gostinari

7. Valea Dragului

8. Herăşti

9. Isvoarele

19.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 14

1. Slobozia

2. Amara

3. Bucu

4. Buieşti

5. Ciulniţa

6. Cosâmbeşti

7. Gheorghe Doja

8. Gheorghe Lazăr

9. Griviţa

10. Mărculeşti

11. Miloşeşti

12. Perieţi

13. Scânteia

14. Traian

15. Ţăndărei

16. Ograda

17. Valea Ciorii

18. Căzăneşti

19. Albeşti

20. Andrăşeşti

21. Balaciu

22. Ciochina

23. Cocora

24. Colelia

25. Munteni Buzău

26. Reviga

27. Sălcioara

28. Sărăţeni

20.

Serviciul Fiscal Municipal Feteşti, municipiul Feteşti, str. Ceahlău nr. 44

1. Feteşti

2. Borduşani

3. Făcăeni

4. Movila

5. Stelnica

6. Vlădeni

7. Giurgeni

8. Gura Ialomiţei

9. Mihail Kogălniceanu

10. Platoneşti

11. Săveni

12. Sudiţi

21.

Serviciul Fiscal Municipal Urziceni, municipiul Urziceni, Str. Revoluţiei nr. 11A

1. Urziceni

2. Alexeni

3. Armăşeşti

4. Axintele

5. Bărbuleşti

6. Bărcăneşti

7. Borăneşti

8. Ciocârlia

9. Coşereni

10. Gârbovi

11. Ion Roată

12. Jilavele

13. Manasia

14. Valea Măcrişului

15. Grindu

16. Sfântu Gheorghe

17. Dridu

18. Adâncata

19. Răduleşti

20. Drăgoeşti

21. Fierbinţi-Târg

22. Maia

23. Moldoveni

24. Moviliţa

25. Roşiori

26. Sineşti

22.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, municipiul Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, cod poştal 100023

1. Ploieşti

23.

Serviciul Fiscal Municipal Câmpina, municipiul Câmpina, Str. Mioriţei nr. 16, cod poştal 105600

1. Câmpina

2. Băneşti

3. Brebu

4. Cornu

5. Poiana Câmpina

6. Proviţa de Jos

7. Proviţa de Sus

8. Şotriile

9. Telega

10. Valea Doftanei

11. Adunaţi

12. Breaza

13. Comarnic

14. Secăria

15. Talea

24.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Băicoi, oraşul Băicoi, Str. Republicii nr. 75 bis, cod poştal 105200

1. Băicoi

2. Scorţeni

3. Filipeştii de Pădure

4. Floreşti

5. Măgureni

6. Plopeni

7. Cocorăştii Mislii

8. Cosminele

9. Dumbrăveşti

10. Vâlcăneşti

25.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Mizil, oraşul Mizil, Str. Blajului nr. 8, cod poştal 105800

1. Mizil

2. Baba Ana

3. Boldeşti-Gradiştea

4. Călugăreni

5. Ciorani

6. Fântânele

7. Colceag

8. Fulga

9. Gura Vadului

10. Jugureni

11. Sălciile

12. Tomşani

13. Vadu Săpat

14. Urlaţi

15. Ceptura

16. Gornet-Cricov

17. Iordăcheanu

26.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni, oraşul Buşteni, str. Nestor Ureche nr. 3, cod poştal 105500

1. Buşteni

2. Azuga

3. Sinaia

27.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Boldeşti-Scăeni, municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 60-62, cod poştal 100560

1. Boldeşti-Scăeni

2. Brazi

3. Ariceştii Rahtivani

4. Albeşti-Paleologu

5. Berceni

6. Blejoi

7. Bucov

8. Cocorăştii Colţ

9. Dumbrava

10. Filipeştii de Târg

11. Măneşti

12. Păuleşti

13. Plopu

14. Târgşoru Vechi

15. Valea Călugărească

16. Lipăneşti

17. Balta Doamnei

18. Bărcăneşti

19. Drăgăneşti

20. Gherghiţa

21. Gorgota

22. Olari

23. Poienarii Burchii

24. Puchenii Mari

25. Râfov

26. Şirna

27. Tinosu

28.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Slănic, oraşul Slănic, str. 23 August nr. 13, cod poştal 106200

1. Slănic

2. Aluniş

3. Bertea

4. Ştefeşti

5. Vărbilău

29.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Văleni, oraşul Vălenii de Munte, str. Popa Şapcă nr. 7, cod poştal 106400

1. Vălenii de Munte

2. Bătrâni

3. Ceraşu

4. Drajna

5. Gornet

6. Gura Vitioarei

7. Izvoarele

8. Măgurele

9. Măneciu

10. Poseşti

11. Predeal-Sărari

12. Starchiojd

13. Teişani

14. Apostolache

15. Ariceştii Zeletin

16. Bălţeşti

17. Cărbuneşti

18. Chiojdeanca

19. Lapoş

20. Păcureţi

21. Podenii Noi

22. Salcia

23. Sângeru

24. Şoimari

25. Surani

26. Tătaru

30.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 188

1. Alexandria

2. Bogdana

3. Brânceni

4. Bujoreni

5. Buzescu

6. Băbăiţa

7. Călineşti

8. Drăgăneşti-Vlaşca

9. Frăsinet

10. Furculeşti

11. Mavrodin

12. Mârzaneşti

13. Măgura

14. Nanov

15. Nenciuleşti

16. Orbeasca

17. Plosca

18. Poroschia

19. Răsmireşti

20. Vităneşti

21. Ştorobăneasa

22. Ţigăneşti

31.

Serviciul Fiscal Municipal Turnu Măgurele, municipiul Turnu Măgurele, Calea Dunării nr. 1

1. Turnu Măgurele

2. Beciu

3. Ciuperceni

4. Crângu

5. Dracea

6. Islaz

7. Liţa

8. Lunca

9. Plopii-Slăviteşti

10. Putineiu

11. Saelele

12. Salcia

13. Seaca

14. Segarcea-Vale

15. Slobozia Mândra

16. Traian

17. Uda-Clocociov

32.

Serviciul Fiscal Municipal Roşiori de Vede, municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 1

1. Roşiorii de Vede

2. Balaci

3. Beuca

4. Călmăţuiu de Sus

5. Călmăţuiu

6. Ciolăneşti

7. Crângeni

8. Dideşti

9. Dobroteşti

10. Drăcşenei

11. Drăgăneşti de Vede

12. Măldăeni

13. Necşeşti

14. Peretu

15. Rădoieşti

16. Săceni

17. Scrioaştea

18. Sfinţeşti

19. Siliştea Gumeşti

20. Stejaru

21. Troianul

22. Vedea

23. Vârtoape

24. Zâmbreasca

33.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Videle, oraşul Videle, Str. Giurgiului nr. 13

1. Videle

2. Blejeşti

3. Botoroaga

4. Cosmeşti

5. Crevenicu

6. Gălăteni

7. Gratia

8. Mereni

9. Moşteni

10. Olteni

11. Poeni

12. Purani

13. Sârbeni

14. Scurtu Mare

15. Siliştea

16. Talpa

17. Tătărăştii de Sus

18. Tătărăştii de Jos

19. Trivalea-Moşteni

34.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Zimnicea, oraşul Zimnicea, Şos. Giurgiului nr. 1

1. Zimnicea

2. Bragadiru

3. Bujoru

4. Cervenia

5. Conţeşti

6. Fântânele

7. Frumoasa

8. Izvoarele

9. Lisa

10. Năsturelu

11. Piatra

12. Pietroşani

13. Smârdioasa

14. Suhaia

15. Viişoara

II. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 77, cod poştal 310130

1. Arad

2. Felnac

3. Fântânele

4. Frumuşeni

5. Livada

6. Secusigiu

7. Şagu

8. Vinga

9. Zădăreni

10. Vladimirescu

11. Zimandu Nou

12. Sântana

13. Curtici

14. Macea

15. Dorobanţi

16. Şofronea

17. Iratoşu

18. Olari

19. Pecica

20. Peregu Mare

21. Semlac

22. Şeitin

23. Nădlac

24. Şiria

2.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Chişineu-Criş, oraşul Chişineu-Criş, Str. Gării nr. 1/A, cod poştal 315100

1. Chişineu-Criş

2. Grăniceri

3. Mişca

4. Pilu

5. Sintea Mare

6. Socodor

7. Zerind

8. Apateu

9. Şepreuş

10. Şimand

11. Zărand

3.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Lipova, oraşul Lipova, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, cod poştal 315400

1. Lipova

2. Conop

3. Şiştarovăţ

4. Ususău

5. Zăbrani

6. Păuliş

7. Ghioroc

8. Covăsinţ

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, oraşul Ineu, Str. Republicii nr. 16, cod poştal 315300

1. Ineu

2. Bocsig

3. Şicula

4. Şilindia

5. Cermei

6. Craiva

7. Beliu

8. Hăşmaş

9. Archiş

10. Pâncota

11. Seleuş

12. Târnova

13. Tauţ

5.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sebiş, oraşul Sebiş, Str. Română nr. 4, cod poştal 315700

1. Sebiş

2. Bârsa

3. Buteni

4. Chişindia

5. Dezna

6. Igneşti

7. Moneasa

8. Cărand

9. Almaş

10. Brazii

11. Dieci

12. Gurahonţ

13. Hălmagiu

14. Hălmăgel

15. Pleşcuţa

16. Vârfurile

6.

Biroul Fiscal Comunal Săvârşin, Săvârşin, str. Vlad Jepeş nr. 400A, cod poştal 317270

1. Săvârşin

2. Bata

3. Birchiş

4. Bârzava

5. Petriş

6. Vărădia de Mureş

7.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. Domanului nr. 2, cod poştal 320071

1. Reşiţa

2. Brebu

3. Brebu Nou

4. Caraşova

5. Dognecea

6. Ezeriş

7. Fârliug

8. Goruia

9. Lupac

10. Târnova

11. Văliug

12. Zorlenţu Mare

13. Anina

14. Bocşa

15. Berzovia

16. Doclin

17. Ocna de Fier

18. Ramna

19. Măureni

20. Vermeş

8.

Serviciul Fiscal Municipal Caransebeş, municipiul Caransebeş, str. General M. Trapşa nr. 1, cod poştal 325400

1. Caransebeş

2. Buchin

3. Bolvaşniţa

4. Constantin Daicoviciu

5. Copăcele

6. Păltiniş

7. Sacu

8. Turnu Ruieni

9. Teregova

10. Armeniş

11. Bucoşniţa

12. Cornea

13. Cornereva

14. Domaşnea

15. Luncaviţa

16. Slatina Timiş

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Băile Herculane, oraşul Băile Herculane, str. Mihai Eminescu nr. 10, cod poştal 325200

1. Băile Herculane

2. Mehadia

3. Mehadica

4. Topleţ

5. Iablaniţa

10.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Moldova Nouă, oraşul Moldova Nouă, Str. Dunării nr. 227, cod poştal 325500

1. Moldova Nouă

2. Berzasca

3. Cărbunari

4. Gârnic

5. Pojejena

6. Sicheviţa

7. Socol

8. Coronini

11.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Oraviţa, oraşul Oraviţa, str. Emil Gojdu nr. 43-45, cod poştal 325600

1. Oraviţa

2. Sasca Montană

3. Ciuchici

4. Naidăş

5. Berlişte

6. Răcăşdia

7. Ciclova Română

8. Grădinari

9. Vrani

10. Vărădia

11. Forotic

12. Ticvaniu Mare

13. Ciudanoviţa

12.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Oţelu Roşu, oraşul Oţelu Roşu, Str. Haţegului nr. 110, cod poştal 325700

1. Oţelu Roşu

2. Băuţar

3. Glimboca

4. Marga

5. Obreja

6. Rusca Montană

7. Zăvoi

13.

Biroul Fiscal Comunal Bozovici, Bozovici, str. M. Eminescu nr. 250/B, cod poştal 327040

1. Bozovici

2. Lăpuşnicu Mare

3. Dalboşeţ

4. Bănia

5. Şopotu Nou

6. Eftimie Murgu

7. Prigor

8. Lăpuşnicel

14.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, municipiul Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter

1. Brănişca

2. Băiţa

3. Certeju de Sus

4. Cârjiţi

5. Deva

6. Veţel

7. Şoimuş

8. Hărău

9. Burjuc

10. Bătrâna

11. Dobra

12. Gurasada

13. Ilia

14. Lăpugiu de Jos

15. Vorţa

16. Zam

15.

Serviciul Fiscal Municipal Brad, municipiul Brad, Str. Republicii nr. 8

1. Baia de Criş

2. Blăjeni

3. Brad

4. Buceş

5. Bucureşci

6. Bulzeştii de Sus

7. Crişcior

8. Luncoiu de Jos

9. Ribiţa

10. Tomeşti

11. Vaţa de Jos

12. Vălişoara

16.

Serviciul Fiscal Municipal Hunedoara, municipiul Hunedoara, str. George Enescu nr. 10

1. Bunila

2. Cerbăl

3. Ghelari

4. Hunedoara

5. Lelese

6. Lunca Cernii de Jos

7. Peştişu Mic

8. Telicu Inferior

9. Topliţa

10. Boşorod

11. Călan

17.

Serviciul Fiscal Municipal Orăştie, municipiul Orăştie, Str. Armatei nr. 21

1. Balşa

2. Beriu

3. Geoagiu

4. Mărtineşti

5. Orăştie

6. Orăştioara de Sus

7. Romos

8. Turdaş

9. Simeria

10. Rapoltu Mare

11. Băcia

18.

Serviciul Fiscal Municipal Petroşani, municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

1. Băniţa

2. Petroşani

3. Lupeni

4. Uricani

5. Aninoasa

6. Vulcan

7. Petrila

19.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Haţeg, oraşul Haţeg, str. Tudor Vladimirescu nr. 11, bl. 2, parter

1. Baru

2. Densuş

3. Haţeg

4. Pui

5. Râu de Mori

6. Răchitova

7. Sarmizegetusa

8. Sântămăria-Orlea

9. Sălaşu de Sus

10. Toteşti

11. General Berthelot

12. Bretea Română

20.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B

1. Timişoara

2. Becicherecu Mic

3. Biled

4. Bogda

5. Dudeştii Noi

6. Dumbrăviţa

7. Fibiş

8. Foeni

9. Ghiroda

10. Giarmata

11. Giroc

12. Giulvăz

13. Maşloc

14. Moşniţa-Nouă

15. Orţişoara

16. Parţa

17. Peciu Nou

18. Pişchia

19. Remetea Mare

20. Satchinez

21. Săcălaz

22. Sânandrei

23. Sânmihaiu Român

24. Şag

25. Şandra

26. Recaş

27. Bucovăţ

21.

Serviciul Fiscal Municipal Lugoj, municipiul Lugoj, str. Astalaş nr. 1-3

1. Lugoj

2. Balint

3. Bara

4. Belinţ

5. Bethausen

6. Bârna

7. Boldur

8. Coşteiu

9. Criciova

10. Darova

11. Găvojdia

12. Ghizela

13. Nădrag

14. Ohaba Lungă

15. Secaş

16. Ştiuca

17. Victor Vlad Delamarina

22.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, oraşul Deta, Str. Înfrăţirii nr. 11

1. Deta

2. Banloc

3. Birda

4. Denta

5. Ghilad

6. Giera

7. Jamu Mare

8. Jebel

9. Liebling

10. Moraviţa

11. Pădureni

12. Voiteg

13. Ciacova

14. Gătaia

15. Livezile

23.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Făget, oraşul Făget, Calea Lugojului nr. 25

1. Făget

2. Curtea

3. Dumbrava

4. Fârdea

5. Margina

6. Mănăştiur

7. Pietroasa

8. Tomeşti

9. Traian Vuia

24.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Buziaş, oraşul Buziaş, Str. Principală nr. 17A

1. Buziaş

2. Brestovăţ

3. Chevereşu Mare

4. Niţchidorf

5. Racoviţa

6. Sacoşu Turcesc

7. Topolovăţu Mare

8. Tormac

25.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Jimbolia, oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 31

1. Jimbolia

2. Cărpiniş

3. Cenei

4. Checea

5. Comloşu Mare

6. Iecea Mare

7. Lenauheim

8. Uivar

9. Otelec

26.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sânnicolau Mare, oraşul Sânnicolau Mare, str. Dr. profesor Ionel Stamate nr. 1

1. Sânnicolau Mare

2. Beba Veche

3. Cenad

4. Dudeştii Vechi

5. Gottlob

6. Lovrin

7. Periam

8. Saravale

9. Sânpetru Mare

10. Teremia Mare

11. Tomnatic

12. Variaş

13. Vâlcani

14. Pesac

III. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2/B

1. Oradea

2. Biharia

3. Borş

4. Ceica

5. Cetariu

6. Ciuhoi

7. Copăcel

8. Diosig

9. Drăgeşti

10. Girişu de Criş

11. Hidişelu de Sus

12. Ineu

13. Lăzăreni

14. Nojorid

15. Oşorhei

16. Sânmartin

17. Sântandrei

18. Săcădat

19. Sălard

20. Vârciorog

21. Tămăşeu

22. Paleu

23. Roşiori

24. Toboliu

25. Gepiu

26. Sârbi

2.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Aleşd, oraşul Aleşd, str. Avram Iancu nr. 1

1. Aleşd

2. Şinteu

3. Lugaşu de Jos

4. Ţeţchea

5. Aştileu

6. Măgeşti

7. Auşeu

8. Borod

9. Vadu Crişului

10. Şuncuiuş

11. Bratca

12. Bulz

13. Brusturi

14. Tileagd

3.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Beiuş, municipiul Beiuş, str. Horea nr. 20

1. Beiuş

2. Tărcaia

3. Drăgăneşti

4. Finiş

5. Budureasa

6. Curăţele

7. Remetea

8. Pocola

9. Şoimi

10. Uileacu de Beiuş

11. Răbăgani

12. Pomezeu

13. Roşia

14. Dobreşti

15. Sâmbăta

16. Căbeşti

17. Ştei

18. Lunca

19. Nucet

20. Câmpani

21. Pietroasa

22. Bunteşti

23. Rieni

24. Lazuri de Beiuş

25. Vaşcău

26. Cărpinet

27. Cristioru de Jos

28. Căpâlna

29. Holod

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Marghita, municipiul Marghita, Str. Republicii nr. 70-74

1. Marghita

2. Sălacea

3. Buduslău

4. Săcuieni

5. Abrămuţ

6. Chişlaz

7. Spinuş

8. Derna

9. Tăuteu

10. Abram

11. Viişoara

12. Boianu Mare

13. Balc

14. Suplacul de Barcău

15. Popeşti

16. Valea lui Mihai

17. Curtuişeni

18. Şimian

19. Tarcea

20. Cherechiu

5.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Salonta, municipiul Salonta, Str. Republicii nr. 36

1. Salonta

2. Mădăras

3. Tulca

4. Ciumeghiu

5. Batăr

6. Avram Iancu

7. Cefa

8. Sânnicolau Român

9. Tinca

10. Olcea

11. Husasău de Tinca

12. Cociuba Mare

6.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie nr. 6-8

1. Bistriţa

2. Budacu de Jos

3. Cetate

4. Dumitriţa

5. Mărişelu

6. Monor

7. Şieu-Măgheruş

8. Şieu

9. Şieuţ

7.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Beclean, oraşul Beclean, Str. Trandafirilor nr. 2A

1. Beclean

2. Braniştea

3. Chiochiş

4. Chiuza

5. Nuşeni

6. Şieu Odorhei

7. Şintereag

8. Uriu

9. Căianu Mic

10. Ciceu-Giurgeşti

11. Spermezeu

12. Târlişua

13. Petru Rareş

14. Ciceu-Mihăieşti

15. Negrileşti

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Năsăud, oraşul Năsăud, Piaţa Unirii nr. 3A

1. Năsăud

2. Coşbuc

3. Dumitra

4. Nimigea

5. Parva

6. Rebra

7. Rebrişoara

8. Romuli

9. Runcu Salvei

10. Salva

11. Telciu

12. Zagra

13. Ilva Mică

14. Ilva Mare

15. Leşu

16. Lunca Ilvei

17. Măgura Ilvei

18. Poiana Ilvei

19. Feldru

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sângeroz-Băi, oraşul Sângeorz-Băi, Str. Izvoarelor nr. 2

1. Sângeorz-Băi

2. Maieru

3. Rodna

4. Şanţ

10.

Biroul Fiscal Comunal Prundu Bârgăului, Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 890

1. Prundu Bârgăului

2. Bistriţa Bârgăului

3. Josenii Bârgăului

4. Tiha Bârgăului

5. Livezile

11.

Biroul Fiscal Comunal Lechinţa, Lechinţa, Str. Independenţei nr. 509

1. Lechinţa

2. Budeşti

3. Galaţii Bistriţei

4. Miceştii de Câmpie

5. Milaş

6. Silivaşu de Câmpie

7. Sânmihaiu de Câmpie

8. Teaca

9. Urmeniş

10. Matei

12.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piaţa Avram Iancu nr. 19

1. Cluj-Napoca

2. Apahida

3. Cojocna

4. Căianu

5. Cămăraşu

6. Jucu

7. Mociu

8. Pălatca

9. Suatu

10. Aghireşu

11. Aşchileu

12. Baciu

13. Chinteni

14. Ciurila

15. Feleacu

16. Gârbău

17. Panticeu

18. Sânpaul

19. Vultureni

20. Floreşti

21. Gilău

22. Măguri-Răcătău

23. Săvădisla

13.

Serviciul Fiscal Municipal Turda, municipiul Turda, Piaţa Romană nr. 15/b

1. Aiton

2. Băişoara

3. Călăraşi

4. Ceanu Mare

5. Iara

6. Mihai Viteazu

7. Moldoveneşti

8. Petreştii de Jos

9. Sănduleşti

10. Turda

11. Tureni

12. Valea Ierii

13. Câmpia Turzii

14. Frata

15. Luna

16. Ploscoş

17. Tritenii de Jos

18. Viişoara

14.

Serviciul Fiscal Municipal Dej, municipiul Dej, str. Mihai Eminescu nr. 2

1. Bobâlna

2. Chiuieşti

3. Cuzdrioara

4. Câţcău

5. Căşeiu

6. Dej

7. Jichişu de Jos

8. Mica

9. Recea-Cristur

10. Unguraş

11. Vad

15.

Serviciul Fiscal Municipal Gherla, municipiul Gherla, Str. Armenească nr. 63

1. Aluniş

2. Buza

3. Corneşti

4. Dăbâca

5. Fizeşu Gherlii

6. Gherla

7. Iclod

8. Mintiu Gherlii

9. Sânmărtin

10. Sic

11. Jaga

12. Bonţida

13. Borşa

14. Cătina

15. Geaca

16.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Huedin, oraşul Huedin, str. Horea nr. 23

1. Beliş

2. Ciucea

3. Călăţele

4. Căpuşu Mare

5. Huedin

6. Izvoru Crişului

7. Mănăstireni

8. Mărgău

9. Poieni

10. Râşca

11. Sâncraiu

12. Săcuieu

13. Negreni

14. Mărişel

17.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A

1. Baia Mare

2. Tăuţii-Măgherăuş

3. Cicârlău

4. Coaş

5. Coltău

6. Copalnic-Mănăştur

7. Dumbrăviţa

8. Groşi

9. Recea

10. Săcălăşeni

11. Baia Sprie

12. Şişeşti

13. Cavnic

14. Seini

15. Ulmeni

16. Asuaju de Sus

17. Ardusat

18. Ariniş

19. Băiţa de sub Codru

20. Băseşti

21. Bicaz

22. Fărcaşa

23. Gârdani

24. Oarţa de Jos

25. Sălsig

18.

Serviciul Fiscal Municipal Sighetu Marmaţiei, municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Corneliu Coposu nr. 3

1. Sighetu Marmaţiei

2. Bocicoiu Mare

3. Budeşti

4. Bârsana

5. Câmpulung la Tisa

6. Călineşti

7. Deseşti

8. Giuleşti

9. Ocna Şugatag

10. Remeţi

11. Rona de Jos

12. Rona de Sus

13. Sarasău

14. Strâmtura

15. Săpânţa

16. Vadu Izei

17. Onceşti

19.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Lăpuş, oraşul Târgu Lăpuş, Str. Doinei nr. 5

1. Târgu Lăpuş

2. Băiuţ

3. Cerneşti

4. Coroieni

5. Cupşeni

6. Lăpuş

7. Suciu de Sus

8. Vima Mica

9. Groşii Ţibleşului

20.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Vişeu de Sus, oraşul Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 15

1. Vişeu de Sus

2. Vişeu de Jos

3. Bistra

4. Leordina

5. Moisei

6. Petrova

7. Poienile de sub Munte

8. Repedea

9. Ruscova

10. Borşa

11. Dragomireşti

12. Săliştea de Sus

13. Bogdan Vodă

14. Botiza

15. Ieud

16. Poienile Izei

17. Rozavlea

18. Săcel

19. Şieu

21.

Biroul Fiscal Comunal Şomcuta Mare, Şomcuta Mare, str. Someş nr. 6

1. Şomcuta Mare

2. Boiu Mare

3. Mireşu Mare

4. Remetea Chioarului

5. Satulung

6. Valea Chioarului

22.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, municipiul Satu Mare, Piaţa Romană nr. 3-5

1. Satu Mare

2. Sătmărel

3. Agriş

4. Apa

5. Ardud

6. Bătarci

7. Beltiug

8. Botiz

9. Doba

10. Dorolţ

11. Halmeu

12. Homoroade

13. Lazuri

14. Livada

15. Medieşu Aurit

16. Micula

17. Odoreu

18. Porumbeşti

19. Păuleşti

20. Socond

21. Tarna Mare

22. Terebeşti

23. Turulung

24. Vetiş

25. Viile Satu Mare

26. Bârsău

27. Crucişor

28. Culciu

29. Pomi

30. Valea Vinului

23.

Serviciul Fiscal Municipal Carei, municipiul Carei, Str. Republicii nr. 20

1. Carei

2. Ianculeşti

3. Berveni

4. Ciumeşti

5. Craidorolţ

6. Cămin

7. Căpleni

8. Foieni

9. Moftin

10. Petreşti

11. Pişcolt

12. Sanislău

13. Tiream

14. Urziceni

24.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti-Oaş, oraşul Negreşti-Oaş, Str. Victoriei nr. 109

1. Luna

2. Negreşti-Oaş

3. Tur

4. Bixad

5. Certeze

6. Călineşti-Oaş

7. Cămărzana

8. Gherţa Mică

9. Oraşu Nou

10. Racşa

11. Turţ

12. Târşolţ

13. Vama

25.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Tăşnad, oraşul Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 57

1. Tăşnad

2. Blaja

3. Cig

4. Raţiu

5. Sărăuad

6. Valea Morii

7. Acâş

8. Andrid

9. Bogdand

10. Cehal

11. Căuaş

12. Hodod

13. Pir

14. Santău

15. Supur

16. Săcăşeni

17. Săuca

26.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, municipiul Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 15

1. Zalău

2. Agrij

3. Buciumi

4. Românaşi

5. Treznea

6. Şamşud

7. Bocşa

8. Coşeiu

9. Hereclean

10. Crişeni

11. Dobrin

12. Mirşid

13. Crasna

14. Bănişor

15. Cizer

16. Horoatu Crasnei

17. Meseşenii de Jos

18. Almaşu

19. Cuzăplac

20. Dragu

21. Fildu de Jos

22. Hida

23. Sânmihaiu Almaşului

24. Zimbor

25. Şărmăşag

27.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Şimleu Silvaniei, oraşul Şimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 23

1. Şimleu Silvaniei

2. Pericei

3. Vârşolţ

4. Bobota

5. Măerişte

6. Chieşd

7. Carastelec

28.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Jibou, oraşul Jibou, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4

1. Jibou

2. Bălan

3. Creaca

4. Cristolţ

5. Gârbou

6. Năpradea

7. Someş Odorhei

8. Surduc

9. Ileanda

10. Gâlgău

11. Lozna

12. Poiana Blenchii

13. Rus

14. Simişna

15. Zalha

16. Letca

17. Băbeni

29.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Cehu Silvaniei, oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr. 37

1. Cehu Silvaniei

2. Benesat

3. Sălăţig

30.

Biroul Fiscal Comunal Nuşfalău, comuna Nuşfalău, str. Petofi Sandor nr. 17

1. Camăr

2. Halmăşd

3. Ip

4. Marca

5. Nuşfalău

6. Boghiş

7. Plopiş

8. Valcău de Jos

9. Sâg

IV. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, municipiul Bacău, str. Dumbrava Roşie nr. 1-3

1. Bacău

2. Bereşti-Bistriţa

3. Buhoci

4. Cleja

5. Coloneşti

6. Dămieneşti

7. Faraoani

8. Filipeni

9. Filipeşti

10. Gioseni

11. Hemeiuş

12. Horgeşti

13. Iteşti

14. Izvoru Berheciului

15. Letea Veche

16. Lipova

17. Luizi-Călugăra

18. Măgura

19. Mărgineni

20. Negri

21. Nicolae Bălcescu

22. Odobeşti

23. Parincea

24. Plopana

25. Prăjeşti

26. Pânceşti

27. Roşiori

28. Răcăciuni

29. Secuieni

30. Sărata

31. Săuceşti

32. Tamaşi

33. Traian

34. Ungureni

35. Corbasca

36. Huruieşti

37. Orbeni

38. Parava

39. Sascut

40. Tătărăşti

41. Valea Seacă

2.

Serviciul Fiscal Municipal Oneşti, municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 5

1. Berzunţi

2. Bogdăneşti

3. Buciumi

4. Bârsăneşti

5. Caşin

6. Coţofăneşti

7. Căiuţi

8. Gura Văii

9. Helegiu

10. Livezi

11. Mănăstirea Caşin

12. Oituz

13. Oneşti

14. Sănduleni

15. Urecheşti

16. Ştefan cel Mare

17. Slănic Moldova

18. Dofteana

19. Pârgăreşti

20. Târgu Ocna

21. Târgu Trotuş

3.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Buhuşi, oraşul Buhuşi, Str. Republicii nr. 2 bis

1. Blăgeşti

2. Buhuşi

3. Gârleni

4. Racova

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Moineşti, oraşul Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, bl. B1

1. Ardeoani

2. Balcani

3. Bereşti-Tazlău

4. Moineşti

5. Măgireşti

6. Poduri

7. Pârjol

8. Scorţeni

9. Solonţ

10. Strugari

11. Zemeş

12. Agăş

13. Asău

14. Brusturoasa

15. Comăneşti

16. Ghimeş-Făget

17. Palanca

18. Dărmăneşti

5.

Biroul Fiscal Comunal Podu Turcului, Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu nr. 14

1. Dealu Morii

2. Glăvăneşti

3. Găiceana

4. Motoşeni

5. Onceşti

6. Podu Turcului

7. Răchitoasa

8. Stănişeşti

9. Vultureni

6.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 5

1. Botoşani

2. Bucecea

3. Corni

4. Curteşti

5. Leorda

6. Mihai Eminescu

7. Nicşeni

8. Răchiţi

9. Roma

10. Stăuceni

11. Tudora

12. Unţeni

13. Vlădeni

14. Vorona

15. Blândeşti

16. Călăraşi

17. Gorbăneşti

18. Hlipiceni

19. Lunca

20. Răuseni

21. Suliţa

22. Todireni

23. Băluşeni

24. Copălău

25. Coşula

26. Cristeşti

27. Flămânzi

28. Frumuşica

29. Prăjeni

30. Albeşti

31. Dângeni

32. Dobârceni

33. Durneşti

34. Româneşti

35. Santa Mare

36. Ştefăneşti

37. Truşeşti

7.

Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 28

1. Brăeşti

2. Broscăuţi

3. Cândeşti

4. Cordăreni

5. Corlăteni

6. Cristineşti

7. Dersca

8. Dimăcheni

9. Dorohoi

10. George Enescu

11. Hilişeu-Horia

12. Ibăneşti

13. Lozna

14. Mihăileni

15. Pomârla

16. Suharău

17. Şendriceni

18. Văculeşti

19. Vârfu Câmpului

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Dărăbani, oraşul Dărăbani, Str. Pieţii nr. 26A

1. Conceşti

2. Dărăbani

3. Havârna

4. Hudeşti

5. Mileanca

6. Păltiniş

7. Rădăuţi-Prut

8. Viişoara

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Săveni, oraşul Săveni, Str. Republicii nr. 39

1. Adăşeni

2. Avrămeni

3. Coţuşca

4. Drăguşeni

5. Hăneşti

6. Manoleasa

7. Mihălăşeni

8. Mitoc

9. Ripiceni

10. Săveni

11. Ştiubieni

12. Ungureni

13. Vlăsineşti

14. Vorniceni

10.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, municipiul Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26

1. Iaşi

2. Andrieşeni

3. Aroneanu

4. Bârnova

5. Bivolari

6. Ciurea

7. Comarna

8. Dagâţa

9. Dobrovăţ

10. Drăguşeni

11. Dumeşti

12. Focuri

13. Fântânele

14. Golăeşti

15. Grajduri

16. Gropniţa

17. Holboca

18. Horleşti

19. Ipatele

20. Leţcani

21. Mogoşeşti

22. Mironeasa

23. Miroslava

24. Movileni

25. Podu Iloaiei

26. Popricani

27. Probota

28. Rediu

29. Roşcani

30. Scânteia

31. Şcheia

32. Schitu Duca

33. Şipote

34. Tansa

35. Jibana

36. Jibăneşti

37. Jigănaşi

38. Tomeşti

39. Trifeşti

40. Juţora

41. Bosia

42. Valea Lupului

43. Victoria

44. Vlădeni

45. Voineşti

11.

Serviciul Fiscal Municipal Paşcani, municipiul Paşcani, Str. Grădiniţei nr. 16, bl. G 1A

1. Paşcani

2. Ciohorăni

3. Cristeşti

4. Lespezi

5. Mirceşti

6. Mirosloveşti

7. Mogoşeşti Siret

8. Moţca

9. Hărmăneşti

10. Hălăuceşti

11. Heleşteni

12. Răchiteni

13. Ruginoasa

14. Sireţel

15. Stolniceni Prăjescu

16. Tătăruşi

17. Todireşti

18. Valea Seacă

19. Vânători

12.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârlău, oraşul Hârlău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 20

1. Hârlău

2. Belceşti

3. Cepleniţa

4. Coarnele Caprei

5. Cotnari

6. Deleni

7. Erbiceni

8. Scobinţi

9. Plugari

13.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Frumos, oraşul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă nr. 40-41

1. Târgu Frumos

2. Al. I. Cuza

3. Balş

4. Bălţaţi

5. Brăeşti

6. Butea

7. Costeşti

8. Cucuteni

9. Ion Neculce

10. Lungani

11. Mădârjac

12. Oţeleni

13. Popeşti

14. Româneşti

15. Sineşti

16. Strunga

14.

Biroul Fiscal Comunal Răducăneni, comuna Răducăneni

1. Costuleni

2. Cozmeşti

3. Gorban

4. Grozeşti

5. Moşna

6. Răducăneni

7. Ciorteşti

8. Dolheşti

9. Prisecani

15.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Bd. Traian nr. 19 bis, cod poştal 610137

1. Piatra-Neamţ

2. Alexandru cel Bun

3. Bârgăoani

4. Bodeşti

5. Dobreni

6. Dochia

7. Dragomireşti

8. Gârcina

9. Girov

10. Mărgineni

11. Negreşti

12. Pângăraţi

13. Războieni

14. Ştefan cel Mare

15. Tupilaţi

16. Borleşti

17. Costişa

18. Cândeşti

19. Dumbrava Roşie

20. Piatra Şoimului

21. Podoleni

22. Rediu

23. Români

24. Roznov

25. Săvineşti

26. Tazlău

27. Zăneşti

16.

Serviciul Fiscal Municipal Roman, municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, cod poştal 611022

1. Roman

2. Bahna

3. Bâra

4. Boghicea

5. Boteşti

6. Bozieni

7. Cordun

8. Doljeşti

9. Dulceşti

10. Făurei

11. Gâdinţi

12. Gherăieşti

13. Horia

14. Icuşeşti

15. Ion Creangă

16. Moldoveni

17. Oniceni

18. Pânceşti

19. Poienari

20. Ruginoasa

21. Săbăoani

22. Sagna

23. Secuieni

24. Stăniţa

25. Tămăşeni

26. Trifeşti

27. Valea Ursului

28. Văleni

17.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu-Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 48, cod poştal 615200

1. Târgu-Neamţ

2. Agapia

3. Bălţăteşti

4. Brusturi

5. Crăcăoani

6. Drăgăneşti

7. Ghindăoani

8. Grumăzeşti

9. Păstrăveni

10. Petricani

11. Pipirig

12. Răuceşti

13. Timişeşti

14. Jibucani

15. Urecheni

16. Vânători-Neamţ

18.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bicaz, oraşul Bicaz, Str. Barajului nr. 7, cod poştal 615100

1. Bicaz

2. Bicaz-Chei

3. Bicazu Ardelean

4. Borca

5. Ceahlău

6. Dămuc

7. Farcaşa

8. Grinţieş

9. Hangu

10. Poiana Teiului

11. Tarcău

12. Taşca

19.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 1,

1. Suceava

2. Adâncata

3. Berchişeşti

4. Bosanci

5. Botoşana

6. Bălăceana

7. Cajvana

8. Ciprian Porumbescu

9. Comăneşti

10. Drăgoieşti

11. Dărmăneşti

12. Dumbrăveni

13. Fântânele

14. Hânteşti

15. Ilişeşti

16. Ipoteşti

17. Liteni

18. Mitocul Dragomirnei

19. Moara

20. Pătrăuţi

21. Salcea

22. Siminicea

23. Stroieşti

24. Şcheia

25. Todireşti

26. Udeşti

27. Vereşti

28. Zvoriştea

20.

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 2A

1. Câmpulung Moldovenesc

2. Breaza

3. Frumosu

4. Fundu Moldovei

5. Izvoarele Sucevei

6. Moldova Suliţa

7. Moldoviţa

8. Pojorâta

9. Sadova

10. Vama

11. Vatra Moldoviţei

21.

Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni, municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 28

1. Fălticeni

2. Baia

3. Bogdăneşti

4. Boroaia

5. Buneşti

6. Cornu Luncii

7. Dolhasca

8. Dolheşti

9. Drăguşeni

10. Forăşti

11. Fântâna Mare

12. Horodniceni

13. Hârtop

14. Mălini

15. Preuteşti

16. Râşca

17. Rădăşeni

18. Slatina

19. Vadu Moldovei

20. Vultureşti

22.

Serviciul Fiscal Municipal Rădăuţi, municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai nr. 3

1. Rădăuţi

2. Arbore

3. Bilca

4. Brodina

5. Burla

6. Dorneşti

7. Frătăuţii Noi

8. Frătăuţii Vechi

9. Gălăneşti

10. Horodnic de Jos

11. Horodnic de Sus

12. Iaslovăţ

13. Marginea

14. Milişăuţi

15. Poieni-Solca

16. Putna

17. Satu Mare

18. Solca

19. Straja

20. Suceviţa

21. Ulma

22. Vicovu de Jos

23. Vicovu de Sus

24. Voitinel

25. Volovăţ

23.

Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 47

1. Vatra Dornei

2. Broşteni

3. Ciocăneşti

4. Coşna

5. Crucea

6. Cârlibaba

7. Dorna Arini

8. Dorna Candrenilor

9. Iacobeni

10. Panaci

11. Poiana Stampei

12. Şaru Dornei

24.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Humorului, oraşul Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 6

1. Gura Humorului

2. Cacica

3. Capu Câmpului

4. Frasin

5. Mănăstirea Humorului

6. Ostra

7. Păltinoasa

8. Pârteştii de Jos

9. Stulpicani

10. Valea Moldovei

25.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Siret, oraşul Siret, Str. Sucevei nr. 1

1. Siret

2. Bălcăuţi

3. Calafindeşti

4. Grămeşti

5. Grăniceşti

6. Muşeniţa

7. Şerbăuţi

8. Zamostea

26.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 56

1. Albeşti

2. Bălteni

3. Bogdana

4. Codăeşti

5. Costeşti

6. Cozmeşti

7. Dăneşti

8. Deleni

9. Deleşti

10. Dragomireşti

11. Fereşti

12. Gârceni

13. Ivăneşti

14. Laza

15. Lipovăţ

16. Micleşti

17. Muntenii de Jos

18. Muntenii de Sus

19. Poieneşti

20. Pungeşti

21. Puşcaşi

22. Roşieşti

23. Soleşti

24. Ştefan cel Mare

25. Tanacu

26. Tăcuta

27. Văleni

28. Vutcani

29. Zăpodeni

30. Vaslui

27.

Serviciul Fiscal Municipal Bârlad, municipiul Bârlad, str. 1 Decembrie nr. 23

1. Alexandru Vlahuţă

2. Banca

3. Băcani

4. Bogdăneşti

5. Bogdăniţa

6. Ciocani

7. Coroieşti

8. Dodeşti

9. Fruntişeni

10. Ghergheşti

11. Griviţa

12. Iana

13. Ibăneşti

14. Iveşti

15. Perieni

16. Pochidia

17. Pogana

18. Pogoneşti

19. Puieşti

20. Tutova

21. Viişoara

22. Vinderei

23. Voineşti

24. Zorleni

25. Bârlad

26. Blăgeşti

27. Epureni

28. Fălciu

29. Găgeşti

30. Murgeni

31. Măluşteni

32. Şuletea

28.

Serviciul Fiscal Municipal Huşi, municipiul Huşi, str. General Teleman nr. 18

1. Arsura

2. Berezeni

3. Boţeşti

4. Buneşti-Avereşti

5. Creţeşti

6. Dimitrie Cantemir

7. Drânceni

8. Duda-Epureni

9. Hoceni

10. Lunca-Banului

11. Olteneşti

12. Pădureni

13. Stănileşti

14. Tătărăni

15. Vetrişoaia

16. Huşi

29.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Negreşti, oraşul Negreşti, str. Decebal nr. 7

1. Băceşti

2. Dumeşti

3. Oşeşti

4. Rafaila

5. Rebricea

6. Todireşti

7. Vultureşti

8. Negreşti

V. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Primăverii nr. 10

1. Alba Iulia

2. Berghin

3. Blandiana

4. Ceru-Băcăinţi

5. Ciugud

6. Cricău

7. Galda de Jos

8. Ighiu

9. Intregalde

10. Săliştea

11. Sântimbru

12. Vinţu de Jos

13. Teiuş

14. Stremţ

2.

Serviciul Fiscal Municipal Aiud, municipiul Aiud, str. Simion Bărnuţiu nr. 8

1. Aiud

2. Hopârta

3. Livezile

4. Lopadea Nouă

5. Mirăslău

6. Ponor

7. Rădeşti

8. Râmeţ

9. Rimetea

10. Ocna Mureş

11. Fărău

12. Lunca Mureşului

13. Noşlac

14. Unirea

3.

Serviciul Fiscal Municipal Blaj, municipiul Blaj, str. Mitropolit Ioan Vancea nr. 2

1. Blaj

2. Bucerdea Grânoasă

3. Cenade

4. Cergău

5. Cetatea de Baltă

6. Crăciunelul de Jos

7. Jidvei

8. Roşia de Secaş

9. Sâncel

10. Şona

11. Valea Lungă

12. Mihalţ

4.

Serviciul Fiscal Municipal Sebeş, municipiul Sebeş, str. Valea Frumoasei nr. 26

1. Sebeş

2. Câlnic

3. Cut

4. Daia Română

5. Doştat

6. Gârbova

7. Ohaba

8. Pianu

9. Săsciori

10. Şpring

11. Şugag

5.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Câmpeni, oraşul Câmpeni, Str. Revoluţiei 1848 nr. 1

1. Câmpeni

2. Albac

3. Arieşeni

4. Avram Iancu

5. Bistra

6. Gârda de Sus

7. Horea

8. Poiana Vadului

9. Scărişoara

10. Sohodol

11. Vadul Moţilor

12. Vidra

13. Abrud

14. Bucium

15. Ciuruleasa

16. Mogoş

17. Roşia Montană

18. Baia de Arieş

19. Lupşa

20. Ocoliş

21. Poşaga

22. Sălciua

6.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Cugir, oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 56

1. Cugir

2. Şibot

7.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Zlatna, oraşul Zlatna, str. Valea Morilor nr. 1

1. Zlatna

2. Almaşu Mare

3. Meteş

8.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, cod poştal 500090

1. Braşov

2. Sânpetru

3. Predeal

4. Hărman

5. Prejmer

6. Apaţa

7. Augustin

8. Bod

9. Feldioara

10. Măieruş

11. Ormeniş

9.

Serviciul Fiscal Municipal Făgăraş, municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 2, cod poştal 505200

1. Beclean

2. Cincu

3. Făgăraş

4. Hârseni

5. Lisa

6. Mândra

7. Părău

8. Recea

9. Voila

10. Şercaia

11. Şinca

12. Şoarş

13. Sâmbăta de Sus

10.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Săcele, Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 2, cod poştal 505600

1. Budila

2. Săcele

3. Tărlungeni

4. Teliu

5. Vama Buzăului

11.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Codlea, Codlea, Str. Lungă nr. 108, cod poştal 505100

1. Codlea

2. Dumbrăviţa

3. Ghimbav

4. Vulcan

5. Holbav

6. Crizbav

7. Hălchiu

12.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Rupea, oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 193, cod poştal 505500

1. Buneşti

2. Caţa

3. Comăna

4. Hoghiz

5. Homorod

6. Jibert

7. Racoş

8. Rupea

9. Ticuş

10. Ungra

13.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Victoria, oraşul Victoria, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, cod poştal 505700

1. Ucea

2. Victoria

3. Viştea

4. Drăguş

14.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Zărneşti, oraşul str. M. I. Meţianu nr. 126, cod poştal 505800

1. Zărneşti

15.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Râşnov, oraşul Râşnov, Piaţa Unirii nr. 20, cod poştal 505400

1. Bran

2. Cristian

3. Fundata

4. Moieciu

5. Poiana Mărului

6. Râşnov

7. Şinca Nouă

16.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9

1. Bodoc

2. Chichiş

3. Dobârlău

4. Ghidfalău

5. Hâghig

6. Ilieni

7. Malnaş

8. Ozun

9. Reci

10. Valea Crişului

11. Vâlcele

12. Valea Mare

13. Arcuş

14. Bixad

15. Micfalău

16. Sfântu Gheorghe

17. Boroşneu Mare

18. Zagon

19. Intorsura Buzăului

20. Barcani

21. Sita Buzăului

17.

Serviciul Fiscal Municipal Târgu Secuiesc, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 10

1. Breţcu

2. Cătălina

3. Cernat

4. Ghelinţa

5. Lemnia

6. Moacşa

7. Ojdula

8. Poian

9. Sânzieni

10. Turia

11. Mereni

12. Dalnic

13. Estelnic

14. Târgu Secuiesc

15. Covasna

16. Brateş

17. Comandău

18. Zăbala

18.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Baraolt, oraşul Baraolt, Str. Libertăţii nr. 19

1. Aita Mare

2. Băţanii Mari

3. Belin

4. Brăduţ

5. Vărghiş

6. Baraolt

19.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Revoluţiei din Decembrie nr. 20

1. Miercurea-Ciuc

2. Băile Tuşnad

3. Ciucsângeorgiu

4. Cârţa

5. Dăneşti

6. Frumoasa

7. Lunca de Jos

8. Lunca de Sus

9. Mihăileni

10. Plăieşii de Jos

11. Păuleni-Ciuc

12. Siculeni

13. Sâncrăieni

14. Sânmartin

15. Sânsimion

16. Tuşnad

17. Mădăraş

18. Cozmeni

19. Tomeşti

20. Sântimbru

21. Leliceni

22. Racu

23. Ciceu

24. Bălan

25. Sândominic

20.

Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 5

1. Odorheiu Secuiesc

2. Brădeşti

3. Dealu

4. Dârjiu

5. Feliceni

6. Mugeni

7. Mărtiniş

8. Ocland

9. Ulieş

10. Vârşag

11. Zetea

12. Satu Mare

13. Cristuru Secuiesc

14. Atid

15. Avrămeşti

16. Secuieni

17. Săcel

18. Şimoneşti

19. Porumbeni

20. Vlăhiţa

21. Căpâlniţa

22. Lueta

23. Mereşti

24. Corund

25. Lupeni

26. Praid

21.

Serviciul Fiscal Municipal Topliţa, municipiul Topliţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 59

1. Topliţa

2. Bilbor

3. Gălăuţaş

4. Subcetate

5. Sărmaş

6. Borsec

7. Corbu

8. Tulgheş

22.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni, Gheorgheni, str. Carpaţi nr. 3

1. Gheorgheni

2. Ciumani

3. Joseni

4. Suseni

5. Voşlăbeni

6. Lăzarea

7. Ditrău

8. Remetea

23.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr. 1-3

1. Acăţari

2. Band

3. Ceuaşu de Câmpie

4. Cristeşti

5. Gheorghe Doja

6. Glodeni

7. Gorneşti

8. Măgherani

9. Neaua

10. Pogăceaua

11. Sâncraiu de Mureş

12. Sângeorgiu de Mureş

13. Sântana de Mureş

14. Vărgata

15. Şincai

16. Crăciuneşti

17. Grebenişu de Câmpie

18. Pănet

19. Băla

20. Ernei

21. Hodoşa

22. Livezeni

23. Râciu

24. Găleşti

25. Păsăreni

26. Mădăraş

27. Corunca

28. Bereni

29. Târgu Mureş

30. Miercurea Nirajului

31. Ungheni

32. Iclănzel

33. Ogra

34. Sânpaul

24.

Serviciul Fiscal Municipal Sighişoara, municipiul Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 37-39

1. Albeşti

2. Daneş

3. Saschiz

4. Viişoara

5. Vânători

6. Apold

7. Bălăuşeri

8. Nadeş

9. Sighişoara

25.

Serviciul Fiscal Municipal Reghin, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 33

1. Breaza

2. Chiheru de Jos

3. Cozma

4. Crăieşti

5. Fărăgău

6. Hodac

7. Ibăneşti

8. Ideciu de Jos

9. Lunca

10. Petelea

11. Suseni

12. Beica de Jos

13. Gurghiu

14. Batoş

15. Solovăstru

16. Voivodeni

17. Reghin

18. Aluniş

19. Deda

20. Lunca Bradului

21. Răstoliţa

22. Stânceni

23. Brâncoveneşti

24. Ruşii Munţi

25. Vătava

26.

Serviciul Fiscal Municipal Târnăveni, municipiul Târnăveni, Str. Republicii nr. 30

1. Adămuş

2. Bahnea

3. Băgaciu

4. Coroisânmărtin

5. Găneşti

6. Mica

7. Suplac

8. Zagăr

9. Târnăveni

10. Cucerdea

11. Iernut

27.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Luduş, oraşul Luduş, Str. Republicii nr. 25

1. Aţintiş

2. Bichiş

3. Papiu Ilarian

4. Sânger

5. Tăureni

6. Valea Largă

7. Bogata

8. Cheţani

9. Luduş

10. Cuci

11. Miheşu de Câmpie

12. Sânpetru de Câmpie

13. Sărmaşu

14. Zau de Câmpie

15. Şăulia

28.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sovata, oraşul Sovata, Str. Principală nr. 159

1. Eremitu

2. Ghindari

3. Veţca

4. Fântânele

5. Chibed

6. Sărăţeni

7. Sovata

8. Sângeorgiu de Pădure

29.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 17, cod poştal 550324

1. Sibiu

2. Cristian

3. Poplaca

4. Răşinari

5. Roşia

6. Şelimbăr

7. Slimnic

8. Şura Mare

9. Vurpăr

10. Cisnădie

11. Râu Sadului

12. Sadu

30.

Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, municipiul Mediaş, str. I. C. Brătianu nr. 3, cod poştal 551017

1. Mediaş

2. Bazna

3. Blăjel

4. Bratei

5. Dârlos

6. Moşna

7. Târnava

8 Axente Sever

9. Copşa Mică

10. Micăsasa

11. Valea Viilor

12. Şeica Mare

13. Şeica Mică

14. Alma

15. Aţel

16. Biertan

17. Dumbrăveni

18. Hoghilag

19. Laslea

31.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Agnita, oraşul Agnita, str. 1 Decembrie nr. 2, cod poştal 555100

1. Agnita

2. Alţâna

3. Bârghiş

4. Brădeni

5. Bruiu

6. Chirpăr

7. Iacobeni

8. Marpod

9. Merghindeal

10. Mihăileni

11. Nocrich

32.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sălişte, oraşul Sălişte, str. Bucureşti nr. 972, cod poştal 557225

1. Sălişte

2. Apoldu de Jos

3. Gura Râului

4. Jina

5. Ludoş

6. Miercurea Sibiului

7. Orlat

8. Poiana Sibiului

9. Tilişca

10. Ocna Sibiului

11 Loamneş

12. Păuca

13. Şura Mică

33.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Avrig, oraşul Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 41, cod poştal 555200

1. Avrig

2. Arpaşu de Jos

3. Cârţa

4. Cârţişoara

5. Porumbacu de Jos

6. Boiţa

7. Racoviţa

8. Turnu Roşu

9. Tălmaciu

VI. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2

1. Craiova

2. Almăj

3. Amărăştii de Jos

4. Amărăştii de Sus

5. Apele Vii

6. Argetoaia

7. Bratovoeşti

8. Breasta

9. Brabova

10. Bucovăţ

11. Botoşeşti-Paia

12. Bulzeşti

13. Castranova

14. Carpen

15. Cârcea

16. Celaru

17. Cernăteşti

18. Coşoveni

19. Daneţi

20. Drăgoteşti

21. Dioşti

22. Dobroteşti

23. Gherceşti

24. Ghindeni

25. Goieşti

26. Gogoşu

27. Greceşti

28. Işalniţa

29. Intorsura

30. Leu

31. Lipov

32. Malu Mare

33. Mischii

34. Mârşani

35. Murgaşi

36. Predeşti

37. Pieleşti

38. Podari

39. Pleşoi

40. Radovan

41. Rojişte

42. Robăneşti

43. Seaca de Pădure

44. Şimnicu de Sus

45. Sopot

46. Teasc

47. Terpeziţa

48. Teslui

49. Ţuglui

50. Vârvoru de Jos

51. Vela

52. Secu

53. Verbiţa

54. Sălcuţa

2.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Calafat, Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 3

1. Calafat

2. Cetate

3. Ciupercenii Noi

4. Desa

5. Ghidici

6. Piscu Vechi

7. Poiana Mare

8. Maglavit

9. Moţăţei

10. Seaca de Câmp

11. Caraula

12. Pleniţa

13. Unirea

3.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Filiaşi, Filiaşi, bd. Racoteanu nr. 160

1. Filiaşi

2. Braloştiţa

3. Brădeşti

4. Coţofenii din Dos

5. Coţofenii din Faţă

6. Fărcaş

7. Melineşti

8. Scăeşti

9. Tălpaş

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Segarcea, Segarcea, Str. Unirii nr. 56A

1. Segarcea

2. Bârca

3. Bistreţ

4. Calopăr

5. Cârna

6. Cerăt

7. Drănic

8. Goicea

9. Giurgiţa

10. Gângiova

11. Măceşu de Sus

12. Măceşu de Jos

13. Valea Stanciului

5.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bechet, oraşul Bechet, str. Nicolae Titulescu nr. 27

1. Bechet

2. Călăraşi

3. Dobreşti

4. Dăbuleni

5. Gighera

6. Ostroveni

7. Sadova

6.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Băileşti, Băileşti, Str. Victoriei nr. 42

1. Băileşti

2. Afumaţi

3. Catane

4. Cioroiaşi

5. Galicea Mare

6. Galiciuica

7. Giubega

8. Izvoare

9. Negoi

10. Perişor

11. Rast

12. Siliştea Crucii

13. Urzicuţa

14. Vârtop

15. Orodel

7.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 6

1. Târgu Jiu

2. Arcani

3. Băleşti

4. Bălăneşti

5. Drăguţeşti

6. Dăneşti

7. Leleşti

8. Runcu

9. Schela

10. Stăneşti

11. Turcineşti

12. Tismana

13. Ciuperceni

14. Godineşti

15. Peştişani

16. Bumbeşti-Jiu

17. Muşeteşti

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Motru, Motru, Str. Tineretului nr. 8, bl. 19

1. Motru

2. Cătunele

3. Dragoteşti

4. Glogova

5. Mătăsari

6. Samarineşti

7. Slivileşti

8. Văgiuleşti

9. Padeş

10. Bolboşi

11. Borăscu

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Novaci, oraşul Novaci, Str. Parângului nr. 32

1. Novaci

2. Alimpeşti

3. Baia de Fier

4. Bengeşti-Ciocadia

5. Bumbeşti-Piţic

6. Crasna

7. Polovragi

8. Săcelu

10.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, oraşul Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 47, et. 1

1. Târgu Cărbuneşti

2. Albeni

3. Aninoasa

4. Bărbăteşti

5. Jupâneşti

6. Prigoria

7. Roşia de Amaradia

8. Scoarţa

9. Săuleşti

10. Turburea

11. Vladimir

12. Ţânţăreni

13. Hurezani

14. Berleşti

15. Bustuchin

16. Căpreni

17. Cruşeţ

18. Dănciuleşti

19. Licurici

20. Logreşti

21. Stejari

22. Stoina

23. Ţicleni

11.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Rovinari, oraşul Rovinari, Str. Florilor nr. 1

1. Rovinari

2. Câlnic

3. Fărcăşeşti

4. Negomir

5. Teleşti

6. Turceni

7. Bâlteni

8. Brăneşti

9. Ioneşti

10. Plopşoru

11. Urdari

12.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Piaţa Radu Negru nr. 1

1. Drobeta-Turnu Severin

2. Bâlvăneşti

3. Brezniţa-Ocol

4. Căzăneşti

5. Godeanu

6. Hinova

7. Husnicioara

8. Ilovăţ

9. Izvoru Bârzii

10. Malovăţ

11. Prunişor

12. Şimian

13. Şişeşti

13.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Strehaia, oraşul Strehaia, Str. Eroilor nr. 5

1. Strehaia

2. Bâcleş

3. Brezniţa-Motru

4. Broşteni

5. Butoieşti

6. Corcova

7. Dumbrava

8. Greci

9. Grozeşti

10. Stângăceaua

11. Tâmna

12. Voloiac

14.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Orşova, Orşova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 20

1. Orşova

2. Cireşu

3. Dubova

4. Eşelniţa

5. Iloviţa

6. Podeni

7. Şviniţa

15.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Vânju Mare, oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 3

1. Vânju Mare

2. Bălăciţa

3. Burila Mare

4. Corlăţel

5. Devesel

6. Gogoşu

7. Gruia

8. Jiana

9. Livezile

10. Pădina

11. Pătulele

12. Poroina Mare

13. Pristol

14. Rogova

15. Vânjuleţ

16. Vlădaia

17. Cujmir

18. Braniştea

19. Dârvari

20. Gârla Mare

21. Obârşia de Câmp

22. Oprişor

23. Punghina

24. Salcia

25. Vânători

26. Vrata

16.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Baia de Aramă, oraşul Baia de Aramă, Str. Republicii nr. 35

1. Baia de Aramă

2. Bala

3. Balta

4. Floreşti

5. Isverna

6. Obârşia-Cloşani

7. Ponoarele

8. Şovarna

17.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, municipiul Slatina, Str. Arcului nr. 2

1. Bălteni

2. Brebeni

3. Brâncoveni

4. Corbu

5. Coteana

6. Crâmpoia

7. Cungrea

8. Curtişoara

9. Cârlogani

10. Dobroteasa

11. Grădinari

12. Găneasa

13. Icoana

14. Ipoteşti

15. Izvoarele

16. Leleasca

17. Milcov

18. Movileni

19. Oporelu

20. Perieţi

21. Piatra-Olt

22. Pleşoiu

23. Potcoava

24. Priseaca

25. Schitu

26. Slatina

27. Slătioara

28. Strejeşti

29. Sâmbureşti

30. Teslui

31. Tufeni

32. Valea Mare

33. Verguleasa

34. Vitomireşti

35. Vultureşti

36. Vâlcele

37. Şerbăneşti

38. Ghimpeţeni

39. Mărunţei

40. Nicolae Titulescu

41. Văleni

42. Bărăşti

43. Coloneşti

44. Făgeţelu

45. Optaşi-Măgura

46. Poboru

47. Scorniceşti

48. Spineni

49. Sârbii-Măgura

50. Topana

51. Tătuleşti

18.

Serviciul Fiscal Municipal Caracal, municipiul Caracal, str. Toma Ruşcă nr. 5-7

1. Bucinişu

2. Băbiciu

3. Caracal

4. Cezieni

5. Deveselu

6. Dobrosloveni

7. Dobrun

8. Drăghiceni

9. Fălcoiu

10. Fărcaşele

11. Gostavăţu

12. Grădinile

13. Osica de Jos

14. Osica de Sus

15. Redea

16. Rotunda

17. Scărişoara

18. Stoeneşti

19. Studina

20. Traian

21. Vlădila

22. Drăgăneşti-Olt

23. Dăneasa

24. Mihăeşti

25. Radomireşti

26. Seaca

27. Sprâncenata

28. Stoicăneşti

19.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Balş, oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 13

1. Baldovineşti

2. Balş

3. Bobiceşti

4. Bârza

5. Călui

6. Dobreţu

7. Găvăneşti

8. Iancu Jianu

9. Morunglav

10. Oboga

11. Pârşcoveni

12. Voineasa

13. Vulpeni

14. Şopârliţa

20.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Corabia, oraşul Corabia, str. C. A. Rosetti nr. 64

1. Brastavăţu

2. Cilieni

3. Corabia

4. Giuvărăşti

5. Grojdibodu

6. Gura Padinii

7. Gârcov

8. Ianca

9. Izbiceni

10. Obârşia

11. Orlea

12. Rusăneşti

13. Tia Mare

14. Urzica

15. Vişina

16. Vişina Nouă

17. Vădastra

18. Vădăstriţa

19. Ştefan cel Mare

21.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 17

1. Râmnicu Vâlcea

2. Bujoreni

3. Budeşti

4. Dăeşti

5. Dănicei

6. Goleşti

7. Nicolae Bălcescu

8. Milcoiu

9. Muereasca

10. Runcu

11. Vlădeşti

12. Băile Olăneşti

13. Păuşeşti-Măglaşi

14. Ocnele Mari

15. Băile Govora

16. Stoeneşti

17. Buneşti

18. Mihăeşti

19. Berislăveşti

20. Călimăneşti

21. Sălătrucel

22.

Serviciul Fiscal Municipal Drăgăşani, municipiul Drăgăşani, str. Regele Carol, bl. A, parter

1. Drăgăşani

2. Amărăşti

3. Creţeni

4. Glăvile

5. Guşoieni

6. Lungeşti

7. Mădulari

8. Mitrofani

9. Orleşti

10. Pesceana

11. Prundeni

12. Scundu

13. Suteşti

14. Ştefăneşti

15. Şuşani

16. Voiceşti

23.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bălceşti, oraşul Bălceşti, str. Petrache Poenaru nr. 8, bl. 6, parter

1. Bălceşti

2. Diculeşti

3. Făureşti

4. Ghioroiu

5. Laloşu

6. Lăcusteni

7. Roşiile

8. Tetoiu

9. Valea Mare

10. Măciuca

11. Stăneşti

12. Fârtăţeşti

24.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gura Lotrului, oraşul Brezoi, Str. Lotrului nr. 2

1. Boişoara

2. Câineni

3. Perişani

4. Racoviţa

5. Titeşti

6. Brezoi

7. Malaia

8. Voineasa

25.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Horezu, oraşul Horezu, str. George Coşbuc nr. 4

1. Horezu

2. Bărbăteşti

3. Costeşti

4. Măldăreşti

5. Oteşani

6. Pietrari

7. Slătioara

8. Stroeşti

9. Tomşani

10. Vaideeni

11. Cernişoara

12. Copăceni

13. Păuşeşti-Otăsău

14. Berbeşti

15. Alunu

16. Grădiştea

17. Livezi

18. Mateeşti

19. Sineşti

20. Zătreni

26.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Băbeni, oraşul Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu f.n.

1. Băbeni

2. Drăgoeşti

3. Frânceşti

4. Galicea

5. Ioneşti

6. Olanu

7. Popeşti

8. Stoileşti

9. Şirineasa

10. Lăpuşata

11. Lădeşti

12. Roeşti

VII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila, municipiul Brăila, Str. Delfinului nr. 1, cod poştal 810210

1. Brăila

2. Chişcani

3. Cazasu

4. Frecăţei

5. Gropeni

6. Măxineni

7. Măraşu

8. Romanu

9. Salcia Tudor

10. Siliştea

11. Scorţaru Nou

12. Tichileşti

13. Tufeşti

14. Traian

15. Unirea

16. Vădeni

17. Movila Miresii

18. Grădiştea

19. Gemenele

20. Racoviţă

21. Tudor Vladimirescu

22. Râmnicelu

2.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Însurăţei, oraşul Însurăţei, Str. Brăilei nr. 15, cod poştal 815300

1. Însurăţei

2. Bărăganul

3. Ciocile

4. Dudeşti

5. Roşiori

6. Zăvoaia

7. Berteştii de Jos

8. Stăncuţa

9. Victoria

10. Viziru

3.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Făurei, oraşul Făurei, Str. Depozitelor, bl. A4, cod poştal 815100

1. Făurei

2. Cireşu

3. Galbenu

4. Mircea Vodă

5. Jirlău

6. Surdila-Greci

7. Surdila-Găiseanca

8. Ulmu

9. Vişani

4.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Ianca, oraşul Ianca, Str. Eroilor, bl. F5, cod poştal 815200

1. Ianca

2. Bordei Verde

3. Şuţeşti

5.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 209

1. Buzău

2. Lopătari

3. Săpoca

4. Scorţoasa

5. Vintilă Vodă

6. Zărneşti

7. Poşta Câlnău

8. Mânzăleşti

9. Chiliile

10. Mărăcineni

11. Bisoca

12. Cernăteşti

13. Săruleşti

14. Blăjani

15. Berca

16. Beceni

17. Căneşti

18. Săhăteni

19. Verneşti

20. Ulmeni

21. Stâlpu

22. Pietroasele

23. Năeni

24. Movila Banului

25. Mihăileşti

26. Merei

27. Gherăseni

28. Florica

29. Costeşti

30. Breaza

31. Amaru

32. Tisău

33. Gălbinaşi

34. Săgeata

35. Ţinteşti

36. Vadu Paşii

6.

Serviciul Fiscal Municipal Râmnicu Sărat, municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 104

1. Râmnicu Sărat

2. Racoviţeni

3. Murgeşti

4. Mărgăriteşti

5. Ziduri

6. Vâlcelele

7. Puieşti

8. Boldu

9. Balta Albă

10. Bălăceanu

11. Ghergheasa

12. Grebănu

13. Pardoşi

14. Valea Salciei

15. Podgoria

16. Valea Râmnicului

17. Râmnicelu

18. Topliceni

19. Buda

20. Robeasca

21. Cochirleanca

7.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Pogoanele, oraşul Pogoanele, Str. Unirii, bl. 3, parter

1. Padina

2. Pogoanele

3. Scutelnici

4. Glodeanu-Siliştea

5. Glodeanu Sărat

6. Brădeanu

7. C. A. Rosetti

8. Cilibia

9. Largu

10. Luciu

11. Ruşeţu

12. Smeeni

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Pătârlagele, oraşul Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, bl. D 15, parter

1. Chiojdu

2. Cătina

3. Cislău

4. Colţi

5. Pănătău

6. Pătârlagele

7. Vipereşti

8. Calvini

9. Bozioru

10. Brăeşti

11. Cozieni

12. Măgura

13. Odăile

14. Pârscov

15. Unguriu

16. Gura Teghii

17. Nehoiu

18. Siriu

9.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 196

1. Constanţa

2. Agigea

3. Murfatlar

4. Poarta Albă

5. Valul lui Traian

10.

Serviciul Fiscal Municipal Mangalia, municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu nr. 13

1. Mangalia

2. Limanu

3. Pecineaga

4. 23 August

5. Albeşti

6. Negru Vodă

7. Cerchezu

8. Chirnogeni

9. Comana

10. Dumbrăveni

11. Independenţa

11.

Serviciul Fiscal Municipal Medgidia, municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 37

1. Medgidia

2. Peştera

3. Siliştea

4. Tortoman

5. Mircea Vodă

6. Saligny

7. Castelu

8. Cuza Vodă

9. Cernavodă

10. Aliman

11. Rasova

12. Seimeni

12.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie, oraşul Eforie, str. Traian nr. 7-9

1. Eforie

2. Costineşti

3. Tuzla

4. Cumpăna

5. Techirghiol

6. Mereni

7. Amzacea

8. Topraisar

9. Bărăganu

10. Ciocârlia

11. Cobadin

13.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Hârşova, oraşul Hârşova, Str. Vadului nr. 27A, bl. V8M, sc. B, parter

1. Hârşova

2. Gârliciu

3. Ghindăreşti

4. Saraiu

5. Topalu

6. Crucea

7. Horia

8. Vulturu

9. Ciobanu

14.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Năvodari, oraşul Năvodari, Str. Sănătăţii nr. 5

1. Năvodari

2. Lumina

3. Corbu

4. Ovidiu

5. Mihail Kogălniceanu

6. Nicolae Bălcescu

7. Târguşor

8. Grădina

9. Pantelimon

10. Cogealac

11. Mihai Viteazu

12. Istria

13. Săcele

14. Fântânele

15.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Băneasa, oraşul Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, bl. B4, parter

1. Băneasa

2. Deleni

3. Dobromir

4. Ion Corvin

5. Lipniţa

6. Oltina

7. Ostrov

8. Adamclisi

16.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 33

1. Galaţi

2. Braniştea

3. Băleni

4. Costache Negri

5. Cuca

6. Cuza Vodă

7. Folteşti

8. Frumuşiţa

9. Griviţa

10. Independenţa

11. Oancea

12. Pechea

13. Piscu

14. Rediu

15. Schela

16. Scânteieşti

17. Slobozia Conachi

18. Smârdan

19. Suhurlui

20. Tuluceşti

21. Vlădeşti

22. Vânători

23. Şendreni

17.

Serviciul Fiscal Municipal Tecuci, municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 43

1. Tecuci

2. Buciumeni

3. Cosmeşti

4. Movileni

5. Nicoreşti

6. Poiana

7. Barcea

8. Drăgăneşti

9. Umbrăreşti

10. Munteni

11. Brăhăşeşti

12. Ghidigeni

13. Gohor

14. Negrileşti

15. Priponeşti

16. Ţepu

17. Cerţeşti

18. Corod

19. Matca

20. Cudalbi

21. Smulţi

22. Valea Mărului

18.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Bujor, oraşul Târgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 28

1. Târgu Bujor

2. Corni

3. Drăguşeni

4. Fârţăneşti

5. Jorăşti

6. Măstăcani

7. Suceveni

8. Vârlezi

9. Bereşti

10. Bereşti-Meria

11. Bălăbăneşti

12. Bălăşeşti

13. Băneasa

14. Cavadineşti

15. Rădeşti

19.

Birou fiscal comunal Lieşti, comuna Lieşti, Str. Principală nr. 2696

1. Lieşti

2. Fundeni

3. Iveşti

4. Nămoloasa

5. Tudor Vladimirescu

20.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis

1. Beştepe

2. Ceatalchioi

3. Chilia Veche

4. Frecăţei

5. Hamcearca

6. Horia

7. Izvoarele

8. Mahmudia

9. Maliuc

10. Mihail Kogălniceanu

11. Murighiol

12. Nalbant

13. Nufăru

14. Pardina

15. Sfântu Gheorghe

16. Somova

17. Tulcea

18. Valea Nucarilor

19. Valea Teilor

20. Isaccea

21. Luncaviţa

22. Niculiţel

21.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Babadag, oraşul Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 10

1. Babadag

2. Mihai Bravu

3. Sarichioi

4. Slava Cercheză

5. Ciucurova

22.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Măcin, oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 1, judeţul Tulcea

1. Carcaliu

2. Cerna

3. Greci

4. Grindu

5. I. C. Brătianu

6. Jijila

7. Peceneaga

8. Smârdan

9. Turcoaia

10. Măcin

11. Văcăreni

12. Dorobanţu

13. Dăeni

14. Ostrov

23.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Sulina, oraşul Sulina, Str. a II-a nr. 39, judeţul Tulcea

1. Sulina

2. C. A. Rosetti

3. Crişan

24.

Biroul Fiscal Comunal Baia, comuna Baia, Str. Republicii nr. 57

1. Baia

2. Beidaud

3. Ceamurlia de Jos

4. Jurilovca

5. Stejaru

6. Casimcea

7. Topolog

25.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea, municipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 24

1. Focşani

2. Andreiaşu

3. Broşteni

4. Jariştea

5. Mera

6. Reghiu

7. Vârteşcoiu

8. Odobeşti

9. Garoafa

10. Băleşti

11. Ciorăşti

12. Cârligele

13. Coteşti

14. Gugeşti

15. Gura Caliţei

16. Măicăneşti

17. Milcovul

18. Năneşti

19. Poiana Cristei

20. Sihlea

21. Slobozia Bradului

22. Slobozia Ciorăşti

23. Tătăranu

24. Tâmboieşti

25. Urecheşti

26. Vulturu

27. Câmpineanca

28. Goleşti

29. Popeşti

30. Gologanu

31. Obrejiţa

32. Răstoaca

33. Bârseşti

34. Boloteşti

35. Bordeşti

36. Chiojdeni

37. Dumbrăveni

38. Dumitreşti

39. Jitia

40. Năruja

41. Nereju

42. Nistoreşti

43. Paltin

44. Suraia

45. Tulnici

46. Valea Sării

47. Vidra

48. Vintileasca

49. Vânători

50. Vrâncioaia

51. Negrileşti

52. Păuleşti

53. Bilieşti

54. Spulber

26.

Serviciul Fiscal Municipal Adjud, municipiul Adjud, str. Siret nr. 22

1. Adjud

2. Bogheşti

3. Corbiţa

4. Homocea

5. Păuneşti

6. Pufeşti

7. Rugineşti

8. Tănăsoaia

9. Ploscuteni

10. Mărăşeşti

27.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Panciu, oraşul Panciu, Str. Independenţei nr. 4

1. Panciu

2. Câmpuri

3. Fitioneşti

4. Moviliţa

5. Răcoasa

6. Soveja

7. Străoane

8. Ţifeşti

9. Vizantea Livezi

VIII. DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI

1.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3

1. Voluntari

2. Popeşti-Leordeni

3. Glina

4. Otopeni

5. Baloteşti

6. Snagov

7. Gruiu

8. Periş

9. Nuci

10. Ciolpani

11. Cernica

12. Brăneşti

13. Pantelimon

14. Dobroeşti

15. Afumaţi

16. Găneasa

17. Ştefăneşti

18. Tunari

19. Moara Vlăsiei

20. Grădiştea

21. Petrăchioaia

22. Dascălu

2.

Administraţia Sector 1 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Roma nr. 7, sectorul 1

Sectorul 1 Bucureşti

3.

Administraţia Sector 2 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 39, sectorul 2

Sectorul 2 Bucureşti

4.

Administraţia Sector 3 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 156, sectorul 2

Sectorul 3 Bucureşti

5.

Administraţia Sector 4 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Cuţitul de Argint nr. 7, sectorul 4

Sectorul 4 Bucureşti

6.

Administraţia Sector 5 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. V54, sectorul 5

Sectorul 5 Bucureşti

7.

Administraţia Sector 6 a finanţelor publice, municipiul Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 7, sectorul 1

Sectorul 6 Bucureşti

8.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Buftea, oraşul Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Ilfov

1. Buftea

2. Mogoşoaia

3. Chitila

4. Corbeanca

9.

Serviciul Fiscal Orăşenesc Bragadiru, oraşul Bragadiru, Şos. Alexandriei nr. 271, judeţul Ilfov

1. Bragadiru

2. Ciorogârla

3. Domneşti

4. Clinceni

5. Cornetu

6. Măgurele

7. Dărăşti

8. 1 Decembrie

9. Copăceni

10. Berceni

11. Jilava

12. Chiajna

13. Dragomireşti

14. Vidra

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 554 din data de 2 septembrie 2013