DECIZIE nr. 285 din 1 septembrie 2016 privind eliberarea domnului Emil Florin Albotă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Având în vedere Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 10.312 din 17 august 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.263 din 18 august 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data de 6 septembrie 2016, domnul Emil Florin Albotă se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 1 septembrie 2016