DECRET nr. 560 din 27 august 2014 pentru numirea unui membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se numeşte domnul Darius-Bogdan Vâlcov în funcţia de ministru delegat pentru buget.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 628 din data de 27 august 2014