HOTĂRÂRE nr. 1121 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unei construcţii din domeniul public în domeniul privat al statului pentru Universitatea din Piteşti
În temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 226 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea din Piteşti din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a unor imobile (teren şi construcţii), ca urmare a transmiterii unui imobil în proprietatea privată a statului, precum şi a retrocedării unui imobil către foştii proprietari, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:
DATELE DE IDENTIFICARE a construcţiei aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Universitatea din Piteşti, care trece din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia
  

Cod fiscal

 

1.

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

2.

Ordonator secundar de credite

  

3.

Ordonator terţiar de credite

4122183

Universitatea din Piteşti

Denumirea

Adresa

Elemente-cadru

Descrierea tehnică

Construcţii

Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Construcţii în suprafaţă de 224 mp (parţial)

Nr. MF 153872

CF nr. 44357

ANEXA nr. 2:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a transmiterii unui imobil în proprietatea privată a statului, precum şi a retrocedării unui imobil în proprietatea privată a statului, precum şi a retrocedării unui imobil către foştii proprietari, în condiţiile legii
  

Cod fiscal

 

1.

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

2.

Ordonator secundar de credite

  

3.

Ordonator terţiar de credite

4122183

Universitatea din Piteşti

Denumirea

Adresa

Elemente-cadru

Descrierea tehnică

Teren

Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Teren în suprafaţă de 2.988 mp

(parţial)

Nr. MF 154556

CF nr. 44357

Construcţii

Str. Ştirbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Construcţii în suprafaţă de 224 mp (parţial)

Nr. MF. 153872

CF nr. 44357

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 28 noiembrie 2012