DECIZIE nr. 355 din 16 decembrie 2015 pentru numirea domnului Daniel Picu în funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei
Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 26 din 27 noiembrie 2015, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 23 noiembrie 2015, precum şi propunerea Consiliului Concurenţei nr. 16.072 din 8 decembrie 2015,
În temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Picu se numeşte în funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei.
Art. 2
Pe data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 153/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 29 mai 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015