HOTĂRÂRE nr. 180 din 23 martie 2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016
Având în vedere anexa nr. 3/48 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, precum şi art. 103 alin. (1) lit. v) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă normativele de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016, prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2016 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii, conform devizului estimativ de cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: NORMATIVELE DE CHELTUIELI pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă

Cantitatea

(lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

150 lei/persoană

2.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

3.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

4.

Materiale promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

300 lei/persoană

5.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, rusă, română)

750 lei/interpret/zi

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

8.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

ANEXA nr. 2: DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI pentru cea de-a 13-a Conferinţă Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema "Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale", organizată de Autoritatea Electorală Permanentă, în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, în perioada 14-15 aprilie 2016

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Suma alocată

(lei)

1.

Transportul intern al participanţilor internaţionali

15.000

2.

Organizarea unei recepţii de bun venit

15.000

3.

Editarea şi tipărirea materialelor informative şi de lucru

30.000

4.

Confecţionarea materialelor promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente şi a Comisiei de la Veneţia

45.000

5.

Fotografii şi manifestări cultural-artistice

21.000

6.

Servicii de interpretariat în limbile de lucru ale evenimentului (engleză, franceză, rusă, română)

9.000

7.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

4.000

8.

Trataţii şi pauze de cafea

6.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 28 martie 2016