În vederea realizării anuale a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi a cărei neîndeplinire poate atrage aplicarea procedurii de infringement pentru România, cu toate consecinţele financiare şi administrative ce decurg din aceasta,
în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (15) din Legea nr. 121/2014, referitoare la monitorizarea programelor privind creşterea eficienţei energetice în clădiri,
în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 121/2014 şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunea pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 952 din data de 22 decembrie 2015