ORDIN nr. 77 din 6 august 2014 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. ş) şi alin. (4) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.022 din 22 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 60 va avea următorul cuprins:
"Art. 60
Compartimentul de monitorizare din cadrul Autorităţii competente întocmeşte rapoarte, analize sau informări către conducere în funcţie de evenimentele apărute în piaţa angro de energie electrică sau de solicitările punctuale ale conducerii ANRE şi/sau instituţiilor abilitate."
Art. II
Direcţia generală piaţă de energie electrică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 598 din data de 11 august 2014