DECIZIE nr. 5 din 20 martie 2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019
În temeiul art. 516 alin. (1), art. 524 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9, 33, 75 şi 126 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă calendarul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019:
A)Constituirea comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale şi a Comisiei Electorale Centrale: 28.09-2.10.2015.
B)Comunicarea către Comisia Electorală Centrală a componenţei comisiilor colegiilor teritoriale: 5.10.2015.
C)La nivel local:
1.depunerea candidaturilor pentru funcţiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial, Adunării generale naţionale si, acolo unde este cazul, al comisiei de cenzori: 6-8.10.2015;
2.depunerea contestaţiilor: 9.10.2015;
3.publicarea listelor finale cu candidaturile depuse: 13.10.2015;
4.desfăşurarea turului I de alegeri: 17.10.2015;
5.desfăşurarea, acolo unde este cazul, a turului II de alegeri: 24.10.2015;
6.depunerea candidaturilor pentru funcţiile din biroul consiliului: 27-28.10.2015;
7.desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile din biroul consiliului şi desemnarea reprezentantului în Consiliul naţional: 28.10.2015.
D)La nivel naţional:
1.depunerea candidaturilor la Comisia Electorală Centrală pentru funcţiile din Biroul executiv naţional: 2-4.11.2015;
2.depunerea contestaţiilor: 5.11.2015;
3.publicarea listelor finale cu candidaturile depuse: 10.11.2015;
4.desfăşurarea turului I de alegeri la nivel naţional: 14.11.2015;
5.desfăşurarea, dacă este cazul, a turului II de alegeri la nivel naţional: 28.11.2015.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 585 din data de 4 august 2015