HOTĂRÂRE nr. 417 din 8 iunie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la imobilul aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 35.123, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, potrivit datelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare, a cărui valoare de inventar se actualizează

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată
(lei)

35.123

8.19.01

45-43

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare Cod unic de identificare
(CUI) 4481144

Judeţul Satu Mare

12.659.632,88

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare, a cărui unitate de administrare se schimbă

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Caracteristici tehnice ale părţii care se transferă

Caracteristici tehnice ale părţii care rămâne la vechiul administrator

Nr. MFP pentru partea de imobil care îşi schimbă unitatea de administrare

35.123 (parţial)

8.19.01

45-43

Ministerul Afacerilor Interne - U.M. 0395 Satu Mare
Cod unic de identificare
(CUI) 4481144

Ministerul Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea Cod unic de identificare
(CUI) 4784130

Judeţul Satu Mare

Teren în suprafaţă de 89.398 mp (cotă-parte de 99,3742%) + 34 construcţii (C2- C34, C38), amenajări
Valoare teren = 77.467,35 lei Valoare construcţii şi amenajări = 12.160.750,32 lei
Valoare totală = 12.238.217,67 lei
Denumire imobil: 50-15

CF nr. 100590/ Tăşnad

Teren în suprafaţă de 563 mp (cotă-parte de 0,6258%) şi o construcţie C1
Valoare teren = 487,86 lei

Valoare construcţie = 420.927,35 lei
Valoare totală - 421.415,21 lei
CF nr. 100590/ Tăşnad

Se va atribui de către MFP.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 21 iunie 2016