HOTĂRÂRE nr. 941 din 19 septembrie 2012 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1: PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013
- sinteză -
Programul de iarnă în domeniul energetic, denumit în continuare Program de iernă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada octombrie 2012-martie 2013, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional.
Documentul a fost întocmit atât pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, cât şi al celui realizat după declanşarea crizei economice şi financiare, ţinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare şi în acelaşi timp necesară a stocurilor la data de 1 octombrie 2012.
La energia electrică, pentru perioada octombrie 2012-martie 2013, luându-se în considerare prognoza evoluţiei economiei româneşti, precum şi rezultatele înregistrate în intervalul corespunzător iernii 2011-2012, s-a prevăzut o creştere a consumului cu o medie de circa 2% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situaţia o va impune.
A)Perioada de racord şi pregătire a Programului de iarnă, 1 iulie-30 septembrie 2012
1.Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică în această perioadă se prevede o producţie de energie electrică de cca. 12.132 mii MWh şi de cca. 1.878 mii Gcal energie termică.
2.Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili
Pentru satisfacerea cererii de resurse în vederea realizării cantităţilor de energie electrică şi termică prognozate, precum şi pentru constituirea stocurilor la 1 octombrie 2012, se prevăd următoarele:

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice Prognoze iulie-septembrie 2012

U.M.

Cumulat
Prognoză iulie 2012-septembrie 2012

TOTAL:

Achiziţii de combustibili

Lignit

mii tone

8.323,300

Huile

mii tone

547,608

Gaze mil.

mil. m3

976,026

mil. m3/zi

10,609

Păcură

mii tone

35,050

Consum de combustibili

Lignit

mii tone

7.266,500

Huile

mii tone

508,611

Gaze

mil. m3

911,944

mil. m3/zi

9,912

Păcură

mii tone

31,892

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

Lignit

mii tone

3.082,016

Huile

mii tone

344,902

Păcură

mii tone

218,537

Stocurile minime necesar a fi constituite la 1 octombrie 2012, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, urmează a fi următoarele:

Lignit

tone

3.082,016

Huile

tone

344,902

Păcură

tone

218,537

Volum de apă în lacuri - grad de umplere

%

66,10

Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

1.924

Volum de gaze înmagazinate (la sfârşitul ciclului de înmagazinare)*

mld. Nm3

3,15

____
*Stoc activ.
În cazul unui deficit hidrologic accentuat şi dacă situaţia o va impune, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va demara analize cu toţi factorii implicaţi şi va dispune măsurile necesare astfel încât, la începutul perioadei de iarnă, să fie asigurate stocurile prognozate.
B)Perioada programului de iarnă, 1 octombrie 2012-31 martie 2013
1.Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică
1.1.Balanţa producţie-consum de energie electrică a ţării

Producţia, soldul Import-export şi consumul brut de energie electrică

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică
Prognoze octombrie 2012-martie 2013

U.M.

Prognoză octombrie 2012

Prognoză noiembrie 2012

Prognoză decembrie 2012

Prognoză ianuarie 2013

Prognoză februarie 2013

Prognoză martie 2013

Cumulat prognoză octombrie 2012- prognoză martie 2013

TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ

mii MWh

5.494,790

5.513,921

5.663,049

5.838,398

5.549,578

5.649,628

33.709,364

MW

7.385,470

7.658,224

7.611,625

7.847,309

8.258,301

7.593,586

7.717,345

S.C.P.E.E. "Hidroelectrica" - S.A.

mii MWh

887,050

949,630

1.029,810

1.086,170

988,340

1.310,730

6.251,730

MW

1.192,272

1.318,931

1.384,153

1.459,906

1.470,744

1.761,734

1.431,257

S.N. "Nudearelectrica" - S.A.

mii MWh

1.036,313

1.001,537

1.034,921

1.033,295

966,631

1.029,528

6.102,225

MW

1.392,894

1.391,024

1.391,023

1.388,837

1.438,439

1.383,774

1.397,030

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" - S.A., din care:

mii MWh

20,000

55,000

85,000

80,000

55,000

15,000

310,000

MW

26,882

76,389

114,247

107,527

81,845

20,161

70,971

S.E. Borzeşti

mii MWh

5,000

15,000

15,000

10,000

5,000

 

50,000

MW

6,720

20,833

20,161

13,441

7,440

 

11,447

S.E. Brăila

mii MWh

15,000

40,000

70,000

70,000

50,000

15,000

260,000

MW

20,161

55,556

94,086

94,086

74,405

20,161

59,199

S.C. "Electrocentrale Paroşeni" - S.A.

mii MWh

93,600

91,000

93,600

93,600

87,360

93,600

552,760

MW

125,806

126,389

125,806

125,806

130,000

125,806

126,548

S.C. "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., din care:

mii MWh

334,800

523,128

674,560

708,539

636,015

617,611

3.494,653

MW

450,000

726,567

906,667

952,337

946,451

830,122

800,058

Sucursala Electrocentrale Bucureşti

mii MWh

200,880

338,328

458,800

500,219

447,855

416,491

2.362,573

MW

270,000

469,900

616,667

672,337

666,451

559,800

540,882

Sucursala Electrocentrale Constanţa

mii MWh

 

48,000

74,400

74,400

67,200

67,200

331,200

MW

 

66,667

100,000

100,000

100,000

90,323

75,824

Sucursala Electrocentrale Mureş

mii MWh

133,920

136,800

141,360

133,920

120,960

133,920

800,880

MW

180,000

190,000

190,000

180,000

180,000

180,000

183,352

S.C. "Electrocentrale Deva" - S.A.

mii MWh

323,936

345,863

241,194

253,323

345,598

178,875

1.688,789

MW

435,398

480,365

324,185

340,488

514,283

240,423

386,628

S.C. "Electrocentrale Galaţi" - S.A.

mii MWh

31,047

69,397

96,795

98,929

91,164

87,947

475,279

MW

41,730

96,385

130,101

132,969

135,661

118,208

108,809

RAAN.- Sucursala "Romag-Termo" Drobeta-Turnu Severin

mii MWh

127,968

126,000

127,968

127,968

119,712

120,528

750,144

MW

172,000

175,000

172,000

172,000

178,143

162,000

171,736

S.C. "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., din care:

mii MWh

1.487,000

1.598,000

1.500,000

1.539,000

1.496,000

1.470,000

9.090,000

MW

1.998,656

2.219,444

2.016,129

2.068,548

2.226,190

1.975,806

2.081,044

Sucursala Craiova

mii MWh

267,000

388,000

400,000

399,000

356,000

370,000

2.180,000

MW

358,871

538,889

537,634

536,290

529,762

497,312

499,084

Sucursala Rovinari

mii MWh

520,000

510,000

500,000

500,000

500,000

500,000

3.030,000

MW

698,925

708,333

672,043

672,043

744,048

672,043

693,681

Sucursala Turceni

mii MWh

700,000

700,000

600,000

640,000

640,000

600,000

3.880,000

MW

940,860

972,222

806,452

860,215

952,381

806,452

888,278

S.C. "C.E.T. Arad" - S.A.

mii MWh

30,018

37,976

40,571

40,399

38,086

40,048

227,098

MW

40,347

52,744

54,531

54,300

56,676

53,828

51,991

S.C. "C.E.T." - S.A. Bacău

mii MWh

9,103

35,576

42,495

37,599

36,283

39,934

200,990

MW

12,235

49,411

57,117

50,536

53,993

53,675

46,014

S.C. "C.E.T. Govora" - S.A.

mii MWh

55,298

62,193

65,465

65,661

58,511

57,779

364,907

MW

74,325

86,379

87,991

88,254

87,070

77,660

83,541

S.C. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iaşi – S.A.

mii MWh

 

35,280

37,200

66,960

60,480

37,200

237,120

MW

 

49,000

50,000

90,000

90,000

50,000

54,286

S.C. "Electnocentrale Oradea" - S.A.

mii MWh

30,000

37,000

45,000

46,000

43,000

40,000

241,000

MW

40,323

51,389

60,484

61,828

63,988

53,763

55,174

S.C. "Termo Calor Confort" – S.A. Piteşti

mii MWh

1,116

1,440

2,232

2,232

2,016

2,232

11,268

MW

1,500

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,580

S.C. "Dalkia Termo Prahova" - S.R.L. Ploieşti

mii MWh

27,383

48,448

74,640

74,943

70,195

48,880

344,489

MW

36,805

67,289

100,323

100,730

104,457

65,699

78,867

S.C. "Termica" - S.A. Suceava

mii MWh

19,000

37,000

38,000

42,000

40,000

39,000

215,000

MW

25,538

51,389

51,075

56,452

59,524

52,419

49,222

S.C. "Colterm" - S.A. Timişoara

mii MWh

0,390

0,582

0,571

4,738

4,335

4,738

15,354

MW

0,524

0,808

0,767

6,368

6,451

6,368

3,515

S.C. "Modern Calor" - S.A. Botoşani

mii MWh

5,580

8,260

8,960

9,523

8,602

9,523

50,448

MW

7,500

11,472

12,043

12,800

12,801

12,800

11,549

S.C. C.E.T. S.A. Brăila

mii MWh

 

4,931

8,505

7,920

8,800

3,975

34,131

MW

 

6,849

11,431

10,645

13,095

5,343

7,814

S.C. "Enet" - S.A. Focşani

mii MWh

1,400

4,000

4,850

4,900

4,450

3,500

23,100

MW

1,882

5,556

6,519

6,586

6,622

4,704

5,288

OMV PETROM S.A.

mii MWh

368,788

31,680

35,712

14,699

   

450,879

MW

495,683

44,000

48,000

19,757

   

103,223

Alţi producători independenţi şi autoproducători

mii MWh

605,000

410,000

375,000

400,000

389,000

399,000

2.578,000

MW

813,172

569,444

372,000

537,634

578,869

536,290

590,201

SOLD IMPORT-EXPORT PROGNOZAT, din care: S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi OMV PETROM - S.A.

mii MWh

-392,803

- 60,000

- 60,000

- 60,000

- 60,000

-60,000

-692,803

MW

-527,961

- 83,333

- 80,645

- 80,645

-89,286

- 80,645

-158,609

mii MWh

-392,803

- 60,000

- 60,000

- 60,000

- 60,000

-60,000

-360,000

MW

-527,961

- 83,333

- 80,645

- 80,645

-89,286

-80,645

-82,418

Consum brut ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor (r3 + r81)

mii MWh

5.101,987

5.453,921

5.603,049

5.778,398

5.489,578

5.589,628

33.016,561

MW

6.857,509

7.574,890

7.530,980

7.766,664

8.169,015

7.512,941

7.558,736

Consum brut ţară prognozat de D.E.N. (medie + 2% peste realizatul 2011-2012)

mii MWh

5.100,000

5.450,000

5.550,000

5.600,000

5.450,000

5.350,000

32.500,000

MW

6.854,839

7.569,444

7.459,677

7.526,882

8.110,119

7.190,860

7.440,476

Consum brut ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor-consum brut ţară prognozat de D.E.N.

mii MWh

1,987

3,921

53,049

178,398

39,578

239,628

516,561

MW

2,671

5,446

71,302

239,782

58,896

322,081

118,260

Acoperirea curbei de sarcină se face cu ajutorul producătorilor de stat, tradiţionali, centrala OMV PETROM de 860 MW asigurând pentru sistem, în cele 6 luni de analiză, o cantitate de energie ce poate fi produsă în bandă de un grup de 100 MW.
1.2.Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură în cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei acoperă un consum mediu de energie termică de 14.485 milioane Gcal, comparabil cu cel al iernii trecute.

Producţia da energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia de energie termică, produsa pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice-prognoze octombrie 2012-martie 2013

Prognoză octombrie 2012

Prognoză noiembrie 2012

Prognoză decembrie 2012

Prognoză Ianuarie 2013

Prognoză februarie 2013

Prognoză martie 2013

Cumulat prognoză octombrie 2012- prognoză martie 2013

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ

1.873,079

2.620,463

3.861,629

4.529,953

4.188,589

3.465,189

14.662,023

S.N. "Nuclearelectrica" - S.A.

3,500

8,000

5,500

8,000

8,000

6,500

39,500

S.C. "Electrocentrale Paroşeni" - S.A.

9,000

27,000

29,000

36,000

37,000

30,000

168,000

S.C. "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., din care:

513,769

613,718

1.038,596

1.294,041

1.169,687

971,093

5.600,904

Sucursala Electrocentrale Bucureşti

453,769

523,718

898,796

1.149,041

1.033,687

843,093

4.902,104

Sucursala Electrocentrale Constanţa

60,000

90,000

139,800

145,000

136,000

128,000

698,800

S.C. "Electrocentrale Deva" - S.A.

15,400

21,800

32,400

30,000

27,000

21,500

148,100

S.C. "Electrocentrale Galaţi" - S.A.

27,525

80,947

99,146

112,239

125,943

85,713

531,513

RAAN. - Sucursala "Romag-Termo" Drobeta-Turnu Severin

142,230

184,520

204,625

215,775

190,122

179,602

1.116,874

S.C. "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., din care:

45,000

80,180

135,220

150,200

136,180

115,170

661,950

Sucursala Craiova

45,000

80,000

135,000

150,000

136,000

115,000

661,000

Sucursala Rovinari

0

0,040

0,040

0,050

0,050

0,050

0,230

Sucursala Turceni

0

0,140

0,180

0,150

0,130

0,120

0,720

S.C. "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari

30,952

40,247

43,681

50,390

46,675

47,390

259,335

S.C. "C.E.T. Arad" - S.A.

34,000

46,600

76,000

76,000

78,000

71,000

381,600

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

14,808

25,483

42,848

41,546

39,669

36,294

200,648

S.C. TETKRON - S.R.L. Braşov

2,2920

0

4,9446

5,977

4,3804

4,7338

22,328

S.C. "Uzina Termoelectrică Giurgiu" - S.A.

0

15,600

21,850

27,250

31,550

14,500

110,750

S.C. "C.E.T. Govora" - S.A.

192,904

214,075

235,835

230,866

206,784

207,725

1.288,189

S.C. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iaşi - S.A.

25,715

72,515

81,465

102,400

102,150

79,405

463,650

S.C. "Electrocentrale Oradea" - S.A.

66,000

120,000

125,000

145,000

150,000

110,000

716,000

S.C. "Termo Calor Confort" - S.A. Piteşti

24,255

46,130

57,044

62,733

69,076

47,058

306,296

S.C. "Dalkia Termo Prahova" - S.R.L. Ploieşti

37,929

78,827

113,686

120,282

99,687

79,178

529,589

S.C. "Termica" - S.A. Suceava

27,824

45,794

60,824

61,824

58,147

56,471

310,882

S.C. "Colterm" - S.A. Timişoara

64,152

93,967

142,699

171,788

157,185

102,545

732,337

S.C. "Modern Calor" - S.A. Botoşani

5,882

16,880

19,736

19,932

18,410

17,124

97,964

S.C.C.E.T. - S.A. Brăila

4,746

19,368

25,679

27,859

28,521

18,242

124,415

RAM. Buzău

1,742

5,047

5,272

6,529

7,365

4,379

30,335

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

14,000

26,000

28,000

32,000

35,000

25,000

160,000

S.C. "Enet" - S.A. Focşani

9,975

28,429

36,302

30,000

33,000

22,500

160,206

S.C. "Goscom" - S.A. Miercurea-Ciuc

4,092

7,192

11,278

12,000

12,100

9,500

56,162

S.C. "Energoterm" - S.A. Tulcea

0,118

16,246

16,683

23,081

19,090

22,804

98,022

OMV PETROM - S.A.

116,747

112,981

116,747

0

0

0

346,475

2.Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili
Având în vedere stocurile prognozate a fi constituite la 1 octombrie 2012, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică prognozate a fi produse în intervalul octombrie 2012-martie 2013, de 33,7 TWh şi, respectiv, 14.485 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză se prevăd a fi după cum urmează:

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrele termoelectrica şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice
Prognoze 2012-2013

U.M.

Prognoză octombrie 2012

Prognoză noiembrie 2012

Prognoză decembrie 2012

Prognoză Ianuarie 2013

Prognoză februarie 2013

Prognoză martie 2013

Cumulat prognoză octombrie 2012- prognoză martie 2013

TOTAL

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

2.907,900

3.155,000

2.735,000

2.475,000

2.493,000

2.720,000

16.485,900

Huile

mii tone

269,915

372,073

256,230

254,025

319,838

203,731

1.675,812

Gaze

mil. m3

424,502

687,242

1.124,169

1.334,021

1.197,736

1.188,264

5.955,936

mil. m3/zi

13,694

22,908

36,264

43,033

41,301

38,331

195,531

Păcură

mii tone

28,750

28,200

32,400

18,400

17,000

8,700

133,450

R.E.R.

mii t.c.c.

5,011

0,011

0,011

0,012

0,011

0,011

5,067

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

2.774,684

3.094,403

3.051,658

3.071,753

3.010,126

2.919,183

17.921,807

Huile

mii tone

290,394

348,293

289,888

313,803

367,866

245,252

1.855,496

Gaze

mil. m3

433,664

686,904

1.121,784

1.330,029

1.193,522

1.184,396

5.950,301

mil. m3/zi

13,989

22,897

36,187

42,911

40,806

38,206

194,995

Păcură

mii tone

14,244

16,138

24,078

42,868

46,601

12,015

155,944

R.E.R.

mii t.c.c.

0,011

3,212

3,376

5,120

3,686

4,087

19,492

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

3.215,232

3.275,829

2.959,171

2.362,418

1.845,292

1.646,109

1.646,109

Huile

mii tone

325,673

349,203

315,024

254,739

206,526

164,857

164,857

Păcură

mii tone

240,360

260,176

273,737

246,858

214,560

210,743

210,743

S.C.P.E.E.T. "Termoelectrica" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

5,950

16,600

23,000

21,300

13,650

18,800

99,300

mil. m3/zi

0,192

0,553

0,742

0,687

0,471

0,606

0,543

Păcură

mii tone

3,000

3,000

1,000

     

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

5,950

16,600

23,000

21,300

13,650

18,800

99,300

mil. m3/zi

0,192

0,553

0,742

0,687

0,471

0,606

0,543

Păcură

mii tone

   

2,000

2,000

3,000

 

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

38,381

41,381

40,381

38,381

35,381

35,381

35,381

S.E. Borzeşti

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

1,650

5,000

5,000

3,300

1,650

 

16,600

mil. m3/zi

0,053

0,167

0,161

0,106

0,057

 

0,091

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

1,650

5,000

5,000

3,300

1,650

 

16,600

mil. m3/zi

0,053

0,167

0,161

0,106

0,057

 

0,091

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

9,149

S.E. Brăila

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

4,300

11,600

18,000

18,000

12,000

18,800

82,700

mil. m3/zi

0,139

0,387

0,581

0,581

0,414

0,606

0,452

Păcură

mii tone

3,000

3,000

1,000

     

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

4,300

11,600

18,000

18,000

12,000

18,800

82,700

mil. m3/zi

0,139

0,387

0,581

0,581

0,414

0,606

0,452

Păcură

mii tone

   

2,000

2,000

3,000

 

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

27,440

30,440

29,440

27,440

24,440

24,440

24,440

S.E. Doiceşti

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

48,418

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

1,658

1,658

1,658

1,658

1,658

1,658

1,658

Filiala S.C. "Electrocentrale Galaţi" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

14,505

27,541

36,154

35,333

32,932

33,172

179,637

mil. m3/zi

0,468

0,918

1,166

1,140

1,136

1,070

0,982

Păcură

mii tone

3,000

 

4,000

     

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3.

14,505

27,541

36,154

35,333

32,932

33,172

179,637

mil. m3/zi

0,468

0,918

1,166

1,140

1,136

1,070

0,982

Păcură

mii tone

 

1,550

1,000

2,000

3,500

 

8,050

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

19,622

18,072

21,072

19,072

15,572

15,572

15,572

S.C. "Electrocentrale Paroşeni" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

65,500

66,100

60,000

59,700

63,500

62,000

376,800

Gaze

mil. m3

0,600

0,700

0,800

0,800

0,700

0,700

4,300

mil. m3/zi

0,019

0,023

0,026

0,026

0,024

0,023

0,023

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii i.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

61,000

64,000

68,000

68,000

64,000

67,000

392,000

Gaze

mil. m3

0,600

0,700

0,800

0,800

0,700

0,700

4,300

mil. m3/zi

0,019

0,023

0,026

0,026

0,024

0,023

0,023

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

53,984

56,084

48,084

39,784

39,284

34,284

34,284

Păcură

mii tone

             

S.C. "Electrocentrale Bucureşti"- S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

142,519

189,026

268,264

280,595

245,509

244,106

1.370,019

mil. m3/zi

4,597

6,301

8,654

9,051

8,466

7,874

7,486

Păcură

mii tone

10,000

16,000

20,000

10,000

10,000

4,000

70,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

142,519

189,026

268,264

280,595

245,509

244,106

1.370,019

mil. m3/zi

4,597

6,301

8,654

9,051

8,466

7,874

7,486

Păcură

mii tone

   

6,958

27,349

31,472

6,223

72,002

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

102,729

118,729

131,771

114,422

92,950

90,727

90,727

S.E. Bucureşti

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

95,268

127,908

192,919

207,401

178,528

174,527

976,551

mil. m3/zi

3,073

4,126

6,223

6,690

5,759

5,630

5,336

Păcură

mii tone

10,000

15,500

16,000

16,000

7,000

 

64,500

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

95.268

127,908

192,919

207,401

178,528

174,527

976,551

mil. m3/zi

3,073

4,126

6,223

6,690

5,759

5,630

5,336

Păcură

mii tone

   

6,958

27,349

31,472

6,223

72,002

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

93,529

107,529

120,571

103,222

81,750

79,527

79,527

S.E. Constanţa

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

8,822

21,862

34,781

34,765

32,271

31,150

163,651

mil. m3/zi

0,285

0,729

1,122

1,121

1,113

1,005

0,894

Păcură

mii tone

 

2,000

       

2,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

8,822

21,862

34,781

34,765

32,271

31,150

163,651

mil. m3/zi

0,285

0,729

1,122

1,121

1,113

1,005

0,894

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

9,200

11,200

11,200

11,200

11,200

11,200

11,200

S.E. Mureş

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3.

38,429

39,256

40,564

38,429

34,710

38,429

229,817

mil. m3/zi

1,240

1,309

1,309

1,240

1,197

1,240

1,256

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

38,429

39,256

40,564

38,429

34,710

38,429

229,817

mil. m3/zi

1,240

1,309

1,309

1,240

1,197

1,240

1,256

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. "Electrocentrale Deva" – S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

139,415

240,973

166,230

179,325

241,338

126,731

1.094,012

Gaze

mil. m3

8,312

8,927

6,393

6,675

8,971

4,716

43,994

mil. m3/zi

0,268

0,298

0,206

0,215

0,309

0,152

0,240

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

218,834

236,652

170,526

179,579

241,209

126,789

1.173,589

Gaze

mil. m3

8,312

8,927

6,393

6,675

8,971

4,716

43,994

mil. m3/zi

0,268

0,298

0,206

0,215

0,309

0,152

0,240

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

100,229

104,550

100,254

100,000

100,129

100,071

100,071

Păcură

mii tone

             

R.A.A.N. - Sucursala ROMAG-TERMO Drobeta-Turnu Severin

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

360,000

360,000

275,000

200,000

250,000

315,000

1.760,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

4,050

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

17,550

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

314,600

330,700

341,200

348,500

320,000

320,000

1.975,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

2,800

2,950

3,221

3,207

2,885

2,848

17,911

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

644,900

674,200

608,000

459,500

389,500

384,500

384,500

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

15,305

15,055

14,534

14,027

13,842

13,694

13,694

S.C. "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

2.106,000

2.335,000

2.080,000

1.990,000

1.920,000

2.020,000

12.451,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

12,352

15,101

15,350

17,925

17,050

17,150

94,928

mil. m3/zi

0,398

0,503

0,495

0,578

0,588

0,553

0,519

Păcură

mii tone

2,200

1,000

1,200

0,500

0,500

 

5,400

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

2.086,000

2.252,000

2.135,000

2.133,000

2.132,000

2.074,000

12.812,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

12,352

15,101

15,350

17,925

17,050

17,150

94,928

mil. m3/zi

0,398

0,503

0,495

0,578

0,588

0,553

0,519

Păcură

mii tone

0,277

0,334

1,331

1,130

0,444

0,544

4,060

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

1.330,000

1.413,000

1.358,000

1.215,000

1.003,000

949,000

949,000

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

17,768

17,835

17,253

16,123

15,679

14,685

14,685

Sucursala Craiova

               

Achiziţii da combustibili

               

Lignit

mii tone

406,000

550,000

530,000

510,000

500,000

520,000

3.016,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

5,200

8,000

8,400

11,400

10,400

10,400

53,800

mil. m3/zi

0,168

0,267

0,271

0,368

0,359

0,335

0,294

Păcură

mii tone

1,200

 

1,200

     

2,400

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

406,000

587,000

625,000

618,000

557,000

564,000

3.357,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

5,200

8,000

8,400

11,400

10,400

10,400

53,800

mil. m3/zi

0,168

0,267

0,271

0,368

0,359

0,335

0,294

Păcură

mii tone

0,140

0,200

1,200

1,000

0,300

0,400

3,240

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

700,000

663,000

568,000

460,000

403,000

359,000

359,000

Huila

mii tone

             

Păcură

mii tone

7,513

7,313

7,313

6,313

6,013

5,613

5,613

Sucursala Rovinari

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

700,000

715,000

650,000

650,000

610,000

650,000

3.975,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,652

2,601

2,550

2,025

2,250

2,250

14,328

mil. m3/zi

0,086

0,087

0,082

0,065

0,078

0,073

0,078

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

690,000

675,000

660,000

600,000

660,000

660,000

3.945,000

Huila

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,652

2,601

2,550

2,025

2,250

2,250

14,328

mil. m3/zi

0,086

0,087

0,082

0,065

0,078

0,073

0,078

Păcură

mii tone

0,137

0,134

0,131

0,130

0,144

0,144

0,820

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

270,000

310,000

300,000

350,000

300,000

290,000

290,000

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

1,155

1,022

0,890

0,760

0,616

0,472

0,472

Sucursala Turceni

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

1.000,000

1.070,000

900,000

830,000

810,000

850,000

5.460,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

4,500

4,500

4,400

4,500

4,400

4,500

26,800

mil. m3/zi

0,145

0,150

0,142

0,145

0,152

0,145

0,146

Păcură

mii tone

1,000

1,000

 

0,500

0,500

 

3,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

990,000

990,000

850,000

915,000

915,000

850,000

5.510,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

4,500

4,500

4,400

4,500

4,400

4,500

26,800

mil. m3/zi

0,145

0,150

0,142

0,145

0,152

0,145

0,146

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

360,000

440,000

490,000

405,000

300,000

300,000

300,000

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

9,100

9,500

9,050

9,050

9,050

8,600

8,600

S.C. "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,000

4,000

3,000

3,000

4,000

5,000

21,000

mil. m3/zi

0,065

0,133

0,097

0,097

0,138

0,161

0,115

Păcură

mii tone

2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

 

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,000

4,000

3,000

3,000

4,000

5,000

21,000

mil. m3/zi

0,065

0,133

0,097

0,097

0,138

0,161

0,115

Păcură

mii tone

2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

 

7,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

4,000

4,000

4,000

3,000

2,000

2,000

2,000

S.C. "C.E.T. Arad" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

31,900

         

145,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,988

2,931

3,069

3,120

2,767

2,972

17,847

mil. m3/zi

0,096

0,098

0,099

0,101

0,095

0,096

0,098

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum da combustibili

               

Lignit

mii tone

54,700

68,070

86,480

86,470

86,961

85,130

467,811

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,988

2,931

3,069

3,120

2,767

2,972

17,847

mil. m3/zi

0,096

0,098

0,099

0,101

0,095

0,096

0,098

Păcura

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

443,808

375,738

289,258

202,788

115,827

30,697

30,697

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. C.E.T - S.A. Bacău

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

60,000

60,000

45,000

     

165,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

3,523

3,642

5,683

4,376

4,273

3,042

24,539

mil. m3/zi

0,114

0,121

0,183

0,141

0,147

0,098

0,134

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

5,000

         

5,000

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

 

65,741

69,097

72,556

69,829

77,437

354,660

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

3,523

3,642

5,683

4,376

4,273

3,042

24,539

mil. m3/zi

0,114

0,121

0,183

0,141

0,147

0,098

0,134

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

 

3,201

3,365

5,108

3,675

4,076

19,425

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

250,000

244,259

220,162

147,606

77,777

0,340

0,340

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

10,896

10,896

10,896

10,896

10,896

10,896

10,896

S.C. C.E.T., Braşov - S.A./ S.C. TETKRON - S.R.L.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

123,014

349,565

669,578

869,882

784,161

795,853

397,426

mil m3/zi

3,968

11,652

21,599

28,061

27,040

25,673

2,172

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

             

Gaze

mil. m3

123,014

349,565

669,578

869,882

784,161

795,853

397,426

mil m3/zi

3,968

11,652

21,599

28,061

27,040

25,673

2,172

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. "Uzina Termoelectrică Giurgiu" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

 

2,264

3,171

3,955

4,579

2,104

16,073

mil m3/zi

 

0,075

0,102

0,128

0,158

0,068

0,088

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

 

2,264

3,171

3,955

4,579

2,104

16,073

mil. m3/zi

 

0,075

0,102

0,128

0,158

0,068

0,088

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

0,102

S.C. "C.E.T. Govora" - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

190,000

190,000

180,000

130,000

170,000

170,000

1.030,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,500

2,500

2,500

2,500

2,000

2,000

14,000

mil. m3/zi

0,081

0,083

0,081

0,081

0,069

0,065

0,077

Păcură

mii tone

0,500

         

0,500

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

185,000

200,000

220,000

215,000

193,000

197,000

1.210,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,500

2,500

2,500

2,500

2,000

2,000

14,000

mil. m3/zi

0,081

0,083

0,081

0,081

0,069

0,065

0,077

Păcură

mii tone

 

0,500

0,500

0,500

0,500

 

2,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

285,000

275,000

235,000

150,000

127,000

100,000

100,000

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

7,430

6,930

6,430

5,930

5,430

5,430

5,430

S.C. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Iaşi – S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

35,000

35,000

10,000

     

80,000

Gaze

mil. m3

4,043

0,118

1,294

1,335

1,322

0,703

8,815

mil. m3/zi

0,130

0,004

0,042

0,043

0,046

0,023

0,048

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

 

24,921

25,642

38,624

36,497

25,923

151,607

Gaze

mil. m3

4,043

0,118

1,294

1,335

1,322

0,703

8,815

mil. m3/zi

0,130

0,004

0,042

0,043

0,046

0,023

0,048

Păcură

mii tone

 

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

1,500

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

121,715

131,794

116,152

77,528

41,031

15,108

15,108

Păcură

mii tone

9,112

9,012

8,712

8,412

8,112

7,812

7,812

S.C. "Electrocentrale Oradea" - SA.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

100,000

150,000

155,000

155,000

153,000

155,000

868,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

2,000

2,500

2,500

3,200

2,800

2,000

15,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

100,000

150,000

155,000

155,000

153,000

135,000

848,000

Huila

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

2,000

2,500

2,500

3,200

2,800

2,000

15,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

100,000

100,000

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

S.C. "Termo Calor Confort" – S.A., Piteşti

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

3,732

6,860

8,613

9,893

10,345

7,176

46,619

mil. m3/zi

0,120

0,229

0,278

0,319

0,357

0,231

0,255

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibil

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

3,732

6,860

8,613

9,893

10,345

7,176

46,619

mil. m3/zi

0,120

0,229

0,278

0,319

0,357

0,231

0,255

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

0,705

0,705

0,705

0,705

0,705

0,705

0,705

S.C. "Dalkia Termo Prahova" - S.R.L. Ploieşti

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

10,971

20,083

29,029

30,026

26,310

20,098

136,517

mil. m3/zi

0,354

0,669

0,936

0,969

0,907

0,648

0,746

Păcură

mii tone

2,000

2,000

       

4,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

10,971

20,083

29,029

30,026

26,310

20,098

136,517

mil. m3/zi

0,354

0,669

0,936

0,969

0,907

0,648

0,746

Păcură

mii tone

2,000

2,000

       

4,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

2,085

4,085

4,085

2,085

1,085

1,085

1,085

S.C. "Termica" - S.A. Suceava

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

30,000

30,000

20,000

15,000

15,000

15,000

125,000

Gaze

mil. m3

1,600

1,300

1,600

1,600

1,500

1,400

9,000

mil. m3/zi

0,052

0,043

0,052

0,052

0,052

0,045

0,049

Păcură

mii tone

 

1,000

       

1,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

10,560

22,720

25,720

27,600

26,160

25,540

138,300

Gaze

mil. m3

1,600

1,300

1,600

1,600

1,500

1,400

9,000

mil. m3/zi

0,052

0,043

0,052

0,052

0,052

0,045

0,049

Păcură

mii tone

0,500

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

34,440

41,720

36,000

23,400

12,240

1,700

 

Păcură

mii tone

4,436

5,336

5,236

5,136

5,036

4,936

 

S.C. "Colterm" - S.A. Timişoara

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

60,000

60,000

     

60,000

180,000

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,574

9,041

12,734

12,075

11,142

9,134

56,701

mil. m3/zi

0,083

0,301

0,411

0,390

0,384

0,295

0,310

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

34,384

27,892

44,881

61,227

55,336

30,616

254,336

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,574

9,041

12,734

12,075

11,142

9,134

56,701

mil. m3/zi

0,083

0,301

0,411

0,390

0,034

0,295

0,310

Păcură

mii tone

     

0,500

0,500

 

1,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

133,106

165,214

120,333

59,106

3,770

33,154

33,154

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

3,750

3,750

3,750

3,250

2,750

2,750

2,750

S.C. "Modern Calor" - S.A. Botoşani

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,696

1,620

3,603

3,992

4,214

3,868

1,434

mil. m3/zi

0,022

0,054

0,116

0,129

0,145

0,125

0,008

Păcură

mii tone

           

1,000

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

             

mil. m3/zi

             

Păcură

mii tone

     

0,482

     

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

14,709

14,709

14,709

14,709

14,227

14,027

14,027

S.C. C.E.T. – S.A. Brăila

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,670

3,376

5,790

5,471

5,730

3,390

24,427

mil. m3/zi

0,022

0,113

0,187

0,176

0,198

0,109

0,133

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,670

3,376

5,790

5,471

5,730

3,390

24,427

mil. m3/zi

0,022

0,113

0,187

0,176

0,198

0,109

0,133

Păcura

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

RAM. Buzău

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,429

0,778

0,796

0,872

0,985

0,602

4,462

mil. m3/zi

0,014

0,026

0,026

0,028

0,034

0,019

0,024

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,429

0,778

0,796

0,872

0,985

0,602

4,462

mil. m3/zi

0,014

0,026

0,026

0,028

0,034

0,019

0,024

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,775

4,793

4,822

5,536

5,858

4,024

27,808

mil. m3/zi

0,090

0,160

0,156

0,179

0,202

0,130

0,152

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

2,775

4,793

4,822

5,536

5,858

4,024

27,808

mil. m3/zi

0,090

0,160

0,156

0,179

0,202

0,130

0,152

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. "Enet" - S.A. Focşani

               

Achiziţii da combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

1,685

4,804

6,086

6,164

5,398

4,480

28,617

mil. m3/zi

0,054

0,160

0,196

0,199

0,186

0,145

0,156

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

1,685

4,804

6,086

6,164

5,398

4,480

28,617

mil. m3/zi

0,054

0,160

0,196

0,199

0,186

0,145

0,156

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huila

mii tone

             

Păcură

mii tone

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

0,135

S.C. "Goscom" – S.A. Miercurea-Ciuc

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,745

1,151

1,804

1,875

1,800

1,400

8,775

mil. m3/zi

0,024

0,038

0,058

0,060

0,062

0,045

0,048

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

0,011

0,011

0,011

0,012

0,011

0,011

0,067

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,745

1,151

1,804

1,875

1,800

1,400

8,775

mil. m3/zi

0,024

0,038

0,058

0,060

0,062

0,045

0,048

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

0,011

0,011

0,011

0,012

0,011

0,011

0,067

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. "Energoterm" - S.A. Tulcea

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,091

2,053

2,286

2,743

2,540

2,374

12,087

mil. m3/zi

0,003

0,068

0,074

0,088

0,088

0,077

0,066

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

0,091

2,053

2,286

2,743

2,540

2,374

12,087

mil. m3/zi

0,003

0,068

0,074

0,088

0,088

0,077

0,066

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             

S.C. OMV PETROM - S.A.

               

Achiziţii de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

76,228

8,468

8,750

2,978

   

96,425

mil. m3/zi

2,459

0,282

0,282

0,096

   

0,527

Păcură

mii tone

             

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Consum de combustibili

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Gaze

mil. m3

86,086

9,750

9,968

2,978

   

108,782

mil. m3/zi

2,777

0,325

0,322

0,103

   

0,594

Păcură

mii tone

5,067

4,904

5,067

     

15,039

R.E.R.

mii t.c.c.

             

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

               

Lignit

mii tone

             

Huile

mii tone

             

Păcură

mii tone

             
Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţele de combustibil ar putea fi considerate suficiente, ele fiind rezultatul unei prognoze hidrologice rezervate.
3.Prevederi privind variaţia stocului de apă

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor Prognoză 2012-2013

U.M.

Prognoză octombrie 2012

Prognoză noiembrie 2012

Prognoză decembrie 2012

Prognoză ianuarie 2013

Prognoză februarie 2013

Prognoză martie 2013

Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mil. m3

1.541,320

1.459,140

1.317,230

1.102,080

910,240

782,880

%

62,200

58,900

53,200

44,500

36,700

31,600

Energie echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mii MWh

1.827,880

1.693,990

1.520,760

1.274,760

1.052,250

892,590

%

60,800

56,300

50,600

42,400

35,000

29,700

Acest scenariu este orientativ şi el va putea suferi corecturi în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional.
Pentru o funcţionare eficientă a producătorilor implicaţi în asigurarea cererii de consum, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei trebuie să ia măsurile care se impun pentru funcţionarea corelată şi armonizată a pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, astfel încât producătorii de energie electrică şi termică să nu înregistreze pierderi cauzate de disfuncţionalităţi ale acestora.
În vederea realizării unui flux normal de combustibili pentru constituirea stocurilor necesare la 1 octombrie şi în continuare, pe toată perioada de iarnă, se impun măsuri adecvate în ceea ce priveşte contractarea şi transportul combustibililor.
De asemenea, trebuie avută în vedere reconstituirea stocurilor Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale ca urmare a împrumuturilor de care au beneficiat unii operatori economici, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, aprobată prin Legea nr. 137/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi unele centrale termice şi electrice de termoficare din administrarea consiliilor judeţene şi locale trebuie să restituie 539 mii tone de cărbune energetic şi 19,325 mii tone de păcură. Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii, a fost întocmit proiectul de act normativ pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat a cantităţilor de combustibili necesare trecerii în bune condiţii a iernii.
În situaţia înregistrării unui consum maximal de cărbune, în limita capacităţilor de depozitare şi corelat cu cantităţile de huilă ce urmează să fie livrate de către Compania Naţională a Huilei - S.A., conform contractelor, se va face o analiză privind oportunitatea unor eventuale achiziţii de huilă din import, doar în situaţia în care cantitatea şi calitatea cărbunelui livrat nu asigură o funcţionare corespunzătoare a centralelor Deva şi Paroşeni.
4.Finanţarea programului de iarnă
Necesarul total de finanţare a programului de iarnă 2012-2013, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

Operatori economici

Surse proprii şi credite interne

Credite externe cu garanţia statului

TOTAL

mil. lei

mil. USD

mil. lei

Producători de energie electrică şi termică, entităţi economice de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

5.672

0

5.672

Producători de energie electrică şi termică, entităţi economice din administrarea consiliilor judeţene şi locale

1.777*

0

1.777*

TOTAL

6.849*

___
* Nu cuprinde CET Iaşi, serviciul public de alimentare cu căldură fiind în curs de concesionare.
S-au considerat:
- 1 USD =4,0 RON;
- Pentru trimestrul IV 2012:
Pentru un dozaj de gaze naturale din import de 45%
-- 471,25 USD/1000 Nmc gaze naturale (achiziţie + transport + distribuţie)
-- 620 USD/t păcură
- Pentru trimestrul I 2013:
Pentru un dozaj de gaze naturale din import de 45%
-- 483 USD/1000 Nmc gaze naturale (achiziţie + transport + distribuţie)
-- 600 USD/t păcură
5.Programele de reparaţii
În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au început pregătirile pentru iarna 2012-2013 prin elaborarea unor programe de reparaţii, care prevăd activităţi corespunzătoare specificului de activitate, unele fiind deja în curs de realizare.
În cadrul lucrărilor de mentenanţă preventivă şi corectivă, programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de activităţi tehnice şi organizatorice care se execută în instalaţiile energetice şi componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate.
Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii, necesare pentru iarna 2012-2013, este de cca. 385 mil. lei, conform tabelului următor:

Operatori economici

Valoare preliminată
- mil. lei -

Producători de energie electrică şi termică, entităţi economice de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

303,9

Producători de energie electrică şi termică, entităţi economice din administrarea consiliilor judeţene şi locale

81,5*

TOTAL

385,4*

___
*Nu cuprinde CET Iaşi, serviciul public de alimentare cu căldură fiind în curs de concesionare.
Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.
6.Urmărirea derulării programului de iarnă
În vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor reieşite din Programul de iarnă, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri va emite un ordin prin care va numi Comandamentul de iarnă, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Comandamentul de iarnă va avea în componenţă factori de decizie din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă.
Comandamentul de iarnă va urmări şi analiza stadiul îndeplinirii sarcinilor rezultate din Programul de iarnă şi va lua măsuri operative în situaţia neîndeplinirii acestora.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat, ori de câte ori situaţia o va impune.
Pentru coordonarea acţiunilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului de iarnă, ministrul economiei comerţului şi mediului de afaceri va numi, prin ordin, un Comitet interministerial, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de Stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă, precum şi preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
ANEXA nr. 2: LISTA autorităţilor administraţiei publice care vor duce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013
- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
- Ministerul Administraţiei şi Internelor
- consiliile locale şi/sau judeţene implicate
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 28 septembrie 2012