DECIZIE nr. 106 din 7 februarie 2013 privind înlocuirea unor membri ai Comisiei speciale de retrocedare
Având în vedere propunerile formulate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin adresele nr. 1.265/G.B. din 19 decembrie 2012, respectiv nr. 65/G.B. din 16 ianuarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Puţura, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul domnului Silviu Gabriel Barbu.
Art. 2
Pe data prevăzută la art. 1, doamna Roxana Batâr, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, şef serviciu, Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul doamnei Ioana Toma.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 7 februarie 2013