DECIZIE nr. 74 din 21 ianuarie 2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor
Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor nr. 2.015 din 16 ianuarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Buzatu Dan Horaţiu a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013