HOTĂRÂRE nr. 510 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Baia Mare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţă Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare, în vederea reabilitării, modernizării şi utilizării lor în folosul comunităţii locale pentru crearea unor condiţii mai bune pentru sportul de performanţă şi de agrement, componentă a dezvoltării durabile a municipiului şi a zonei.
Art. 3
(1)Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia şi să nu îngrădească accesul, funcţionarea, respectiv activitatea de organizare a activităţilor şi competiţiilor sportive în bazele rămase în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, respectiv prin Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, modul de folosire al imobilelor transmise, în conformitate cu destinaţia acestora.
(3)În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare.
Art. 4
(1)Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se obligă să întreţină, să reabiliteze, să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2)Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
(4)Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului.
(5)Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
(6)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Baia Mare.
Art. 5
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, care îşi actualizează valoarea de inventar şi modifică caracteristicile tehnice ca urmare a reevaluării şi datelor din cartea funciară

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat (în lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată (în lei)

36236

8.26.02

Ştrandul municipal

Bazin de înot şi anexe

3.983.372

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

(CUI 4296430)

Bazin de înot şi anexe

Construcţii

C1 = 44 mp,

C2 = 219 mp,

C3 = 40 mp,

C7= 1.004 mp,

C8 = 754 mp,

C9 = 210 mp,

C10 = 102 mp,

C11 = 2.999 mp

CF 116714

0

36237

8.26.02

Cămin de gimnastică

25 de locuri de cazare, microcantină şi anexe

92.760

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

(CUI 4296430)

25 de locuri de cazare, microcantină şi anexe

Construcţii

C4 = 459 mp,

C13 - 922 mp,

C14 = 1.104 mp

CF 116714

272.474

36238

8.26.02

Sală de gimnastică

Sală de antrenament şi anexe

644.693

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

(CUI 4296430)

Sală de antrenament şi anexe

Construcţii

C5 = 1.238 mp,

C6 = 124 mp,

C12 = 1.357 mp,

C15 = 832 mp,

C16 = 235 mp

CF 116714

1.063.143

36229

8.26.02

Sala Polivalentă "Lascăr Pană"

Sală de jocuri cu tribune de 2.060 de locuri, sală de forţă, sală de protocol, anexe

10.195.391

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Bd. Unirii nr. 14A

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

(CUI 4296422)

Sala Sporturilor Dacia - suprafaţa construită = 2.736 mp şi terenul aferent

Suprafaţa totală teren = 17.561 mp

CF 105264

CF 118216

23.328.262

36233

8.26.02

Stadion de atletism

Suprafaţa terenului 160.245 mp, anexe

260.385

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Bd. Unirii nr. 14A

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

(CUI 4296422)

Stadion de atletism cu anexe, teren de iarbă şi pistă de alergare zgură în suprafaţă de 21.669 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 39.379 mp

CF 118276

29.960.491

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor caro se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, respectiv Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, în domeniul public al Municipiului Baia Mare

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice actualizate

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Valoarea de inventar

36236

8.26.02

Ştrandul municipal

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

Bazin de înot şi anexe

Construcţii

C1 = 44 mp,

C2 = 219 mp,

C3 = 40 mp,

C7 = 1.004 mp,

C8 = 754 mp,

C9 = 210 mp,

C10 = 102 mp,

C11 =2.999 mp

CF 116714

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare (CUI 4296430)

Domeniul public al municipiului Baia Mare

0

36237

8.26.02

Cămin de gimnastică

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

25 de locuri de cazare, microcantină şi anexe Construcţii

C4 = 459 mp,

C13 = 922 mp,

C14 = 1.104 mp

CF 116714

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

(CUI 4296430)

Domeniul public al municipiului Baia Mare

272.474

36238

8.26.02

Sală de gimnastică

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Câmpul Tineretului nr. 1

Sală de antrenament şi anexe Construcţii

C5 = 1.238 mp,

C6 = 124 mp,

C12 = 1.357 mp,

C15 = 832 mp,

C16 = 235 mp

CF 116714

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare (CUI 4296430)

Domeniul public al municipiului Baia Mare

1.063.143

36229

8.26.02

Sala Polivalentă "Lascăr Pană"

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Bd. Unirii nr. 14A

Sala Sporturilor Dacia - suprafaţa construită = 2.736 mp şi terenul aferent

Suprafaţa totală teren = 17.561 mp

CF 105264

CF 118216

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

(CUI 4296422)

Domeniul public al municipiului Baia Mare

23.328.262

36233

8.26.02

Stadion de atletism

Ţara: România, judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; Bd. Unirii nr. 14A

Stadion de atletism cu anexe, teren de iarbă şi pistă de alergare zgură în suprafaţă de 21.669 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 39.379 mp

CF 118276

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş (CUI 4296422)

Domeniul public al municipiului Baia Mare

29.960.491

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 525 din data de 15 iulie 2015