DECIZIE nr. 234 din 14 iulie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului
Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 65 din 25 iunie 2014,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 15 iulie 2014