DECIZIE nr. 172 din 14 iulie 2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: Aprobarea modificării anexei nr. 2 la Memorandumul cu tema "Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selecţie de investitori", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 24 iunie 2015,
în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Decizia prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 22 august 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia este condusă de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, care are calitatea de preşedinte."
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
(- Anexa la Decizia nr. 254/2014)
1.Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri - preşedinte
2.Ministrul economiei, comerţului şi turismului - membru
3.Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru
4.Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru
5.Director general, Direcţia generală administrare societăţi comerciale, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - membru
6.Director general, Direcţia generală energie şi mediu, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - membru
7.Director general, Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. - membru
8.Director general, Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - membru
9.Reprezentant al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - membru.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2015