HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată
În temeiul prevederilor art. IV din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 29 decembrie 2015,
Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 15 februarie 2016.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 125 din data de 17 februarie 2016