ORDIN nr. 1525 din 21 noiembrie 2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
1.La articolul 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"o) Rubrica «Nr. de evidenţă a plăţii» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată;"
Art. II
1.La formularul "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, nota de subsol *) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"*) Se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată."
Art. III
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, rubrica "Nr. de evidenţă a plăţii" din formularul "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată.
Art. IV
Formularele "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, aflate în stoc, se utilizează până la epuizare.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 27 noiembrie 2012