HOTĂRÂRE nr. 632 din 31 august 2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700- km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
____
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 632 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
Art. 4
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 5
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6
Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1:
______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Tarlaua

Parcela

Nr. cadastral

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

77/1

1440

6.000

1.109

449,00

2

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

76/1

1467

6.000

1.076

436,00

3

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS IOAN

Arabil Extravilan

71

75

1410

6.000

892

361,00

4

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ELISABETA

Arabil Extravilan

71

74/1

1415

3.000

399

162,00

5

CLUJ

GÂRBĂU

ANDRAS MARTIN

Arabil Extravilan

71

73

1405

2.500

281

114,00

6

CLUJ

GÂRBĂU

SIMONCA KATALINA

Arabil Extravilan

71

72/1

1433

3.000

827

335,00

7

CLUJ

GÂRBĂU

SZEKELY ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

72/2

2057

2.500

480

195,00

8

CLUJ

GÂRBĂU

DIOSI IOAN

Arabil Extravilan

71

70/3

2070

1.600

159

64,00

9

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

70

2065

2.000

271

110,00

10

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

69

2052

3.000

159

64,00

11

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ECATERINA

Arabil Extravilan

71

68

1315

3.000

42

17,00

12

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

4641/18

1832

2.000

629

255,00

13

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Arabil Extravilan

71

4641/17

2155

14.327

3.458

1.401,00

14

CLUJ

GÂRBĂU

GASPAR IOAN (SZEKELY ISTVAN)

Arabil Extravilan

71

4641/16

2210, 2213

1.600

922

373,00

15

CLUJ

GÂRBĂU

SZEKELY ECATERINA (SZALLOS FRAN)

Arabil Extravilan

71

4641/15

1839, 1842, 1844

3.000

2.121

859,00

16

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

71

4641/14

1794, 1796

3.000

1.174

475,00

17

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ECATERINA

Arabil Extravilan

71

4641/13

1789, 1792

2.400

94

38,00

18

CLUJ

GÂRBĂU

SIMONCA KATALIN

Arabil Extravilan

71

4641/12

1847

1.800

93

38,00

19

CLUJ

GÂRBĂU

MATYAS ISTVAN

Arabil Extravilan

71

4641/11

1774

1.500

88

36,00

20

CLUJ

GÂRBĂU

NAGY IOAN

Arabil Extravilan

71

4641/10

1785

2.200

68

27,00

21

CLUJ

GÂRBĂU

SZUCS ECATERINA

Arabil Extravilan

71

4641/9

1835

1.000

43

18,00

22

CLUJ

GÂRBĂU

SZUCS ELISABETA

Arabil Extravilan

71

4641/8

1810

1.600

65

27,00

23

CLUJ

GÂRBĂU

GERGELY ISTVAN

Arabil Extravilan

71

4641/7

1814

2.500

111

45,00

24

CLUJ

GÂRBĂU

SZUCS ECATERINA

Arabil Extravilan

71

4641/6

1822

2.200

106

43,00

25

CLUJ

GÂRBĂU

MATYAS ISTVAN

Arabil Extravilan

71

4641/5

1799

3.100

135

54,00

26

CLUJ

GÂRBĂU

BARTHA CATALINA

Arabil Extravilan

71

4641/4

1803

2.500

105

42,00

27

CLUJ

GÂRBĂU

DIOSI FRANCISC

Arabil Extravilan

71

4641/3

2317

2.500

202

82,00

28

CLUJ

GÂRBĂU

PAROHIA REFORMATĂ

Arabil Extravilan

71

4641/2

2353

2.800

22

9,00

29

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

1845

145

145

66,00

30

CLUJ

GÂRBĂU

GAŞPAR IOAN

Arabil Extravilan

71

4605/7

2306

2.400

4

2,00

31

CLUJ

GÂRBĂU

SZUCS ECATERINA

Arabil Extravilan

71

4605/5

1782

1.600

330

134,00

32

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS IOAN

Arabil Extravilan

71

4605/4

1818

2.800

611

247,00

33

CLUJ

GÂRBĂU

BARTA SZALLOS LEVENTE

Arabil Extravilan

71

4605/1

1778

4.000

1.462

592,00

34

CLUJ

GÂRBĂU

KOCSIS CĂTĂLINA

Arabil Extravilan

71

4605/3

1829

2.700

32

13,00

35

CLUJ

GÂRBĂU

KOCSIS FRANCISC

Arabil Extravilan

71

4605/2

2327

2.245

205

83,00

36

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (PAROHIA REFORMATĂ)

Fâneaţă Extravilan

54

 

2456

10.409

463

139,00

37

CLUJ

GÂRBĂU

MATYAS MARTIN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/82

551

622

48

15,00

38

CLUJ

GÂRBĂU

KOCKIS IULIU

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/81

541

622

545

164,00

39

CLUJ

GÂRBĂU

KALLO ELISABETA

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/80

572

622

107

32,00

40

CLUJ

GÂRBĂU

MATYAS ISTVAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/77

569

1.866

1.416

425,00

41

CLUJ

GÂRBĂU

SZEKELY ISTVAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/75

560

931

931

279,00

42

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ELISABETA

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/76

536

935

935

281,00

43

CLUJ

GÂRBĂU

SZEKELY ISTVAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/74

559

1.866

1.866

560,00

44

CLUJ

GÂRBĂU

KOVACS ŞTEFAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/72

566

935

886

266,00

45

CLUJ

GÂRBĂU

COVACS IANOS

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/73

561

931

931

279,00

46

CLUJ

GÂRBĂU

MATYAS ILONKA

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/70

2312

931

911

273,00

47

CLUJ

GÂRBĂU

GASPAR ŞTEFAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/71

538

935

254

76,00

48

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ŞTEFAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/68

544

467

53

16,00

49

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ŞTEFAN

Fâneaţă Extravilan

54

598/1/69

557

467

313

94,00

50

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS IOAN (KOVACS ECATERINA)

Arabil Extravilan

54

598/3/8

1826

1.000

115

47,00

51

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS IOAN (SZALLOS BANDI IOAN)

Arabil Extravilan

54

598/3/7

1768

1.500

1.292

523,00

52

CLUJ

GÂRBĂU

SZALLOS ŞTEFAN

Arabil Extravilan

54

598/3/6

1807

1.500

824

333,00

53

CLUJ

GÂRBĂU

DELEAN MIRCEA VASILE

Arabil Extravilan

54

38

496

7.000

4.179

1.692,00

54

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGO FLORIN LUCIAN

Fâneaţă Extravilan

54

37

515

2.500

180

54,00

55

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

613

219

219

99,00

56

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Arabil Extravilan

55

44/1

905

9.442

1.059

429,00

57

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA MARIA

Fâneaţă Extravilan

55

44

483

4.300

2.774

832,00

58

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN EUGEN, ŞERDEAN EMIL, ŞERDEAN VASILE

Fâneaţă Extravilan

55

47

505

7.414

2.205

662,00

59

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN EUGEN

Fâneaţă Extravilan

55

45

480

11.500

3.006

902,00

60

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL

Fâneaţă Extravilan

55

46/1

509

20.800

4.737

1.421,00

61

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL

Neproductiv Extravilan

55

46/2

512

5.000

1.798

81,00

62

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

617

812

812

366,00

63

CLUJ

GÂRBĂU

DANCIU IONEL

Arabil Extravilan

55

67

2405

2.951

1.624

657,00

64

CLUJ

GÂRBĂU

GILĂUAN VIRUCA, TOŞA EUGENIA-MARIOARA, GILOVEAN EUGEN

Arabil Extravilan

55

68

500

5.800

5.683

2.301,00

65

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Arabil Extravilan

55

69

2400

1.400

1.400

567,00

66

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN VALERIA, ŞERDEAN EUGEN-MARIN

Arabil Extravilan

55

70

494

1.400

1.400

567,00

67

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA MIRCEA

Arabil Extravilan

55

71

507

1.400

1.400

567,00

68

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA CORNELIA

Arabil Extravilan

55

72

452

2.900

2.900

1.175,00

69

CLUJ

GÂRBĂU

DANCIU DANIEL TRAIAN, DANCIU DORIN

Arabil Extravilan

55

73

453

2.900

2.900

1.175,00

70

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA GH. IOAN, TOŞA GH. MARIA

Arabil Extravilan

55

74

503

1.400

1.400

567,00

71

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN ANUŢA, MOCAN ANNA

Arabil Extravilan

55

75

493

1.400

1.400

567,00

72

CLUJ

GÂRBĂU

DUCAI EMIL

Arabil Extravilan

55

76

502

1.400

1.400

567,00

73

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA VALERIA

Arabil Extravilan

55

77/1

2121

1.400

1.400

567,00

74

CLUJ

GÂRBĂU

BODO LAJOS ZOLTAN

Fâneaţă Extravilan

55

77

138

2.500

2.500

750,00

75

CLUJ

GÂRBĂU

BODO LAJOS ZOLTAN

Fâneaţă Extravilan

55

79

141

3.600

3.600

1.080,00

76

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN IOAN

Fâneaţă Extravilan

55

80

192

2.100

2.100

630,00

77

CLUJ

GÂRBĂU

CADIS MARIA

Fâneaţă Extravilan

55

81

196

2.000

2.000

600,00

78

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN ANA

Arabil Extravilan

55

82

886

2.530

1.852

750,00

79

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA CORNELIA

Arabil Extravilan

55

83

2362

1.500

362

147,00

80

CLUJ

GÂRBĂU

JILOVAN V. IOAN

Fâneaţă Extravilan

55

84

518

2.600

28

9,00

81

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

608

1.349

1.349

607,00

82

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

     

48

48

21,00

83

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

609

204

204

92,00

84

CLUJ

GÂRBĂU

DUCAI EMIL

Fâneaţă Extravilan

56

120

593

7.000

6.845

2.054,00

85

CLUJ

GÂRBĂU

SÎMPETREAN DAN VASILE, POPOVICI TRAIAN

Fâneaţă Extravilan

56

119/1

925

8.700

1.139

342,00

86

CLUJ

GÂRBĂU

JILOVAN V. IOAN

Arabil Extravilan

56

1

577

2.900

2.900

1.175,00

87

CLUJ

GÂRBĂU

GILĂUAN VIRUCA, TOŞA EUGENIA-MARIOARA, GILOVEAN EUGEN

Arabil Extravilan

56

137

548, 547

2.900

1.125

456,00

88

CLUJ

GÂRBĂU

BODO LAJOS ZOLTAN, PANAITE IOAN

Arabil Extravilan

56

136

605

1.000

173

70,00

89

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL

Arabil Extravilan

56

135

582

10.000

62

25,00

90

CLUJ

GÂRBĂU

PASCA MARIA, MOCAN GHEORGHE IOAN

Arabil Extravilan

56

134

563

1.000

55

22,00

91

CLUJ

GÂRBĂU

SALANŢA MARIA

Arabil Extravilan

56

133

579

1.400

58

24,00

92

CLUJ

GÂRBĂU

DANCIU DANIEL TRAIAN, DANCIU DORIN

Arabil Extravilan

56

125

584

6.993

127

51,00

93

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Fâneaţă Extravilan

56

124/1

602

700

36

11,00

94

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN

Arabil Extravilan

56

124

2132, 2133

2.900

317

129,00

95

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGA FLORIN

Arabil Extravilan

56

123

2365, 2366

2.200

502

204,00

96

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGA FLORIN LUCIAN, POPOVICI CRISTINA- ADRIANA-VICTORIA

Fâneaţă Extravilan

56

123/1

598

5.000

3.782

1.134,00

97

CLUJ

GÂRBĂU

CIOTLĂUŞ GHEDEON, CIOTLĂUŞ MARIOARA, CREŢU CORNEL, CREŢU SORINA-MONICA

Fâneaţă Extravilan

56

122/1

575

7.900

6.953

2.086,00

98

CLUJ

GÂRBĂU

CIOTLĂUŞ GHEDEON, CIOTLĂUŞ MARIOARA, CREŢU CORNEL, CREŢU SORINA-MONICA

Arabil Extravilan

56

122

554

2.900

1.380

559,00

99

CLUJ

GÂRBĂU

POP MIRCEA, POP EMIL, POP FLORIN, VASUT IOANA- FLORINA

Arabil Extravilan

56

121

596

2.900

1.169

474,00

100

CLUJ

GÂRBĂU

BĂLAŞ CRISTIAN MARIUS

Neproductiv Extravilan

56

111

469

6.000

215

9,00

101

CLUJ

GÂRBĂU

COSTEA V. VASILE- GHEORGHE, COSTEA MIRCEA

Arabil Extravilan

56

110

465, 466

10.800

6.265

2.538,00

102

CLUJ

GÂRBĂU

CORNEA I. IOAN

Arabil Extravilan

56

109

471

1.920

1.920

777,00

103

CLUJ

GÂRBĂU

TANTOS IOAN

Arabil Extravilan

56

108

300

2.000

1.903

771,00

104

CLUJ

GÂRBĂU

TRIFAN MARIA

Arabil Extravilan

56

107

328

2.900

977

396,00

105

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA MARIA

Arabil Extravilan

56

106

325

1.800

258

105,00

106

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA

Arabil Extravilan

56

105

338

1.800

128

52,00

107

CLUJ

GÂRBĂU

DERITEI LUCIA

Arabil Extravilan

56

104

335

1.300

80

33,00

108

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA GH. TRAIAN

Arabil Extravilan

56

103

331

2.200

152

62,00

109

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN EUGEN

Arabil Extravilan

56

102

920 (278)

1.400

20

8,00

110

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN EUGEN

Arabil Extravilan

56

102

922 (279)

1.400

31

12,00

111

CLUJ

GÂRBĂU

PAROHIA ORTODOXĂ NĂDĂŞELU

Fâneaţă Extravilan

56

97

587, 588

25.700

8.004

2.401,00

112

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA MIRCEA

Arabil Extravilan

56

98

287

1.800

774

313,00

113

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA I. EUGEN, TOŞA C. EUGEN

Arabil Extravilan

56

99

317

1.800

726

294,00

114

CLUJ

GÂRBĂU

PAROHIA ORTODOXĂ NĂDĂŞELU

Arabil Extravilan

56

96/2

2334

180.000

13.759

5.572,00

115

CLUJ

GÂRBĂU

FARGO EUGEN

Fâneaţă Extravilan

56

96/1

284

8.000

4.610

1.383,00

116

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Canal

   

618, 884

1.244

1.244

354,00

117

CLUJ

GÂRBĂU

POP MARIŢIE, BAIAS EUGENIA

Fâneaţă Extravilan

11

279/1

 

9.500

3.340

1.002,00

118

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN VIOREL

Fâneaţă Extravilan

11

251

 

3.300

672

201,00

119

CLUJ

GÂRBĂU

ROBA FLORICA

Arabil Extravilan

56

91

2126

4.000

2.943

1.192,00

120

CLUJ

GÂRBĂU

PINTEA V. VICTORIA

Fâneaţă Extravilan

56

92

248

8.700

8.674

2.602,00

121

CLUJ

GÂRBĂU

POPOVICI G. IOAN

Fâneaţă Extravilan

56

93

245

2.900

2.258

678,00

122

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGO MARIA

Fâneaţă Extravilan

56

94

257

4.800

2.639

792,00

123

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGO MARIA

Neproductiv Extravilan

56

94/1

254

3.700

786

36,00

124

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL

Fâneaţă Extravilan

56

95

251

2.700

24

7,00

125

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

619

723

723

325,00

126

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN FLOARE

Arabil Extravilan

56

79

2369

9.200

2.999

1.215,00

127

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN VASILE

Arabil Extravilan

56

78

290

9.800

9.800

3.969,00

128

CLUJ

GÂRBĂU

OLTEAN A. NASTASIA

Arabil Extravilan

56

77

240

2.900

2.900

1.175,00

129

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Fâneaţă Extravilan

56

76

259

5.800

5.800

1.740,00

130

CLUJ

GÂRBĂU

OLTEAN A. NASTASIA

Fâneaţă Extravilan

56

75

242

2.500

2.191

657,00

131

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA MARIA

Arabil Extravilan

56

74

261

5.000

1.407

570,00

132

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA GHEORGHE (MOLDOVAN MARIA)

Arabil Extravilan

56

67

2359

5.800

8

3,00

133

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA

Fâneaţă Extravilan

56

66

368

4.400

204

61,00

134

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA IOAN

Arabil Extravilan

56

65

263

4.200

501

203,00

135

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN FLORICA, MOCAN I. VERONICA, MOCAN GHEORGHE

Arabil Extravilan

56

64

303

4.400

730

296,00

136

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA I. MARIA

Arabil Extravilan

56

63

365

8.400

1.873

759,00

137

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA VALERIA, ŞERDEAN FLORICA

Arabil Extravilan

56

62

306

5.800

1.965

796,00

138

CLUJ

GÂRBĂU

GERGELY KATALIN

Arabil Extravilan

56

61

2338

4.900

1.871

758,00

139

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL

Arabil Extravilan

56

60

281

4.900

2.170

879,00

140

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL

Arabil Extravilan

56

59/1

362

2.400

1.059

429,00

141

CLUJ

GÂRBĂU

MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL

Arabil Extravilan

56

59

343

4.300

2.184

885,00

142

CLUJ

GÂRBĂU

JILOVAN V. IOAN

Arabil Extravilan

56

58

346

5.400

2.762

1.119,00

143

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (SALANŢA FIRUCA)

Arabil Extravilan

56

57

2451

5.800

3.143

1.273,00

144

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (POP ANA)

Arabil Extravilan

56

56

2442

3.300

1.501

608,00

145

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (POP ANA)

Arabil Extravilan

56

55

2447

3.300

1.371

555,00

146

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN T. LIVIA, VARGA MARIA, OROS PETRU, OROS F. TRAIAN

Arabil Extravilan

56

54

292

3.300

1.252

507,00

147

CLUJ

GÂRBĂU

CÂMPEAN AUREL, TOMAŞ VERONICA

Arabil Extravilan

56

53/1

309

2.900

1.045

423,00

148

CLUJ

GÂRBĂU

PETRUŞ I. SILVIA

Fâneaţă Extravilan

56

53

296

2.900

1.015

305,00

149

CLUJ

GÂRBĂU

OLTEAN A. NASTASIA

Arabil Extravilan

56

52

313

10.000

3.511

1.422,00

150

CLUJ

GÂRBĂU

CRĂCIUN V. VALERIA

Arabil Extravilan

56

51

349

2.000

741

300,00

151

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA P. ANA

Arabil Extravilan

56

50

2103

1.900

770

312,00

152

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA

Arabil Extravilan

56

49

266

11.800

4.522

1.831,00

153

CLUJ

GÂRBĂU

MUREŞAN IOAN

Arabil Extravilan

56

48

359

8.700

2.412

977,00

154

CLUJ

GÂRBĂU

FARAGO MARIA

Arabil Extravilan

56

47

356

10.400

1.140

462,00

155

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

610

428

428

192,00

156

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (FARAGO GHEORGHE)

Arabil Extravilan

56

10

2439

5.800

926

375,00

157

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA ANA, LUCACI OLGA-CLAUDIA, PORUMB NADIA-CLAUDIA

Păşune Extravilan

56

9

353

2.900

1.775

533,00

158

CLUJ

GÂRBĂU

BĂLAŞ CRISTIAN MARIUS

Fâneaţă Extravilan

56

8

322

2.800

2.394

718,00

159

CLUJ

GÂRBĂU

TANTOS I. IOAN

Fâneaţă Extravilan

56

7

320

2.800

2.800

840,00

160

CLUJ

GÂRBĂU

RUSU DAN

Fâneaţă Extravilan

56

6

340 (113) 1300 N- Gârbău

4.000

1.220

366,00

161

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA VALERIA, ŞERDEAN FLORICA

Arabil Extravilan

59

103

423

11.600

4.661

1.887,00

162

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Arabil Extravilan

59

102

408

1.400

1.393

564,00

163

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Arabil Extravilan

59

101

414

2.900

2.391

969,00

164

CLUJ

GÂRBĂU

BĂICAN VASILE, BĂICAN VIOREL

Arabil Extravilan

59

100

430

4.900

1.142

462,00

165

CLUJ

GÂRBĂU

MAIER VICTORIA, MAIER IOAN

Arabil Extravilan

59

94

436

10.000

6.679

2.705,00

166

CLUJ

GÂRBĂU

BONCZ I. EUGEN CORNEL

Arabil Extravilan

59

9

404

3.400

3.289

1.332,00

167

CLUJ

GÂRBĂU

BONZ DOMINICA, BONCZ ST. IOAN

Arabil Extravilan

59

10

420

5.000

1.026

416,00

168

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

621

100

100

45,00

169

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM DORINEL

Fâneaţă Extravilan

59

6

2402

3.300

1.789

537,00

170

CLUJ

GÂRBĂU

ANDREICA IOAN

Arabil Extravilan

59

7

2109

2.500

2.500

1.013,00

171

CLUJ

GÂRBĂU

PETRUŞ SILVIA

Arabil Extravilan

59

8

2107

2.500

825

334,00

172

CLUJ

GÂRBĂU

GILOVAN VIRUCA, GILOVEAN EUGEN, TOŞA EUGENIA MARIOARA

Fâneaţă Extravilan

59

73

2398

2.600

16

5,00

173

CLUJ

GÂRBĂU

DUCAI EMANUIL-IOAN- OCTAVIAN, DUCAI VASILE

Fâneaţă Extravilan

59

72

477

 

30

9,00

174

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN VIOREL

Fâneaţă Extravilan

59

348/22

2395

2.100

104

31,00

175

CLUJ

GÂRBĂU

SALANŢA V. MARIOARA

Fâneaţă Extravilan

59

70/1

440

1.800

255

77,00

176

CLUJ

GÂRBĂU

DELEAN MIRCEA VASILE, DELEAN VERONICA

Fâneaţă Extravilan

59

69

443

1.800

526

158,00

177

CLUJ

GÂRBĂU

HORNOI IOAN

Arabil Extravilan

59

68

473, 474

5.800

2.667

1.080,00

178

CLUJ

GÂRBĂU

BĂLAŞ MARIA FIRA

Arabil Extravilan

59

67

446, 447

1.700

1.038

420,00

179

CLUJ

GÂRBĂU

DUCAI EMANUIL, IOAN OCTAVIAN

Arabil Extravilan

59

66

487, 488

1.000

662

268,00

180

CLUJ

GÂRBĂU

GILOVAN VIRUCA, GILOVEAN EUGEN, TOŞA EUGENIA MARIOARA

Arabil Extravilan

59

65

371, 372

2.600

2.156

873,00

181

CLUJ

GÂRBĂU

TRIF MARIA

Fâneaţă Extravilan

59

64

388

1.800

1.596

479,00

182

CLUJ

GÂRBĂU

DUCAI EMIL

Fâneaţă Extravilan

59

63

398

3.900

3.079

924,00

183

CLUJ

GÂRBĂU

JILOVAN IOAN

Fâneaţă Extravilan

59

62

382

1.900

1.194

358,00

184

CLUJ

GÂRBĂU

DELEAN MIRCEA VASILE

Fâneaţă Extravilan

59

61

450

1.900

708

213,00

185

CLUJ

GÂRBĂU

LĂPUŞAN EMIL, LĂPUŞAN EUGEN

Fâneaţă Extravilan

59

60

379

1.200

251

75,00

186

CLUJ

GÂRBĂU

POP MIRCEA, POP EMIL, POP FLORIN, VĂSUŢ IOANA-FLORINA

Fâneaţă Extravilan

59

59

395

4.200

207

62,00

187

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN MARIA, TOŞA GHEORGHE

Arabil Extravilan

59

58

2378

3.400

56

23,00

188

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN LIVIA, OROS TRAIAN, VARGA MARIA, OROS PETRU

Arabil Extravilan

59

57

2187

3.300

33

13,00

189

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA VALERIA

Fâneaţă Extravilan

59

56

2196

3.400

12

3,00

190

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA VALERIA, ŞERDEAN FLORICA

Fâneaţă Extravilan

59

45

 

5.100

66

20,00

191

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Fâneaţă Extravilan

59

44

 

2.900

1.075

323,00

192

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA

Fâneaţă Extravilan

59

43

385

2.900

2.689

807,00

193

CLUJ

GÂRBĂU

MOLDOVAN GH. VIOREL

Arabil Extravilan

59

364/5

454

2.900

2.900

1.175,00

194

CLUJ

GÂRBĂU

SALANŢA MARIA

Fâneaţă Extravilan

59

37

411

2.900

2.879

864,00

195

CLUJ

GÂRBĂU

SALANŢA V. MARIOARA

Fâneaţă Extravilan

59

36

462

4.200

851

255,00

196

CLUJ

GÂRBĂU

RANTA TRAIAN, RANTA IOAN

Fâneaţă Extravilan

59

35

459

2.900

9

3,00

197

CLUJ

GÂRBĂU

ŞERDEAN V. VALERIA

Fâneaţă Extravilan

59

41

456

2.900

1.320

396,00

198

CLUJ

GÂRBĂU

CRIŞAN RODICA

Arabil Extravilan

59

40

2082

2.900

1.201

486,00

199

CLUJ

GÂRBĂU

AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN

Neproductiv Extravilan

59

39

401

2.900

1.356

61,00

200

CLUJ

GÂRBĂU

TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE GÂRBĂU*

Arabil Extravilan

59

26

2385, 2386

48.276

26.985

10.929,00

201

CLUJ

GÂRBĂU

CORNEA VALERIA, ROGOZAN P. PAVEL

Fâneaţă Extravilan

59

38

491

5.800

1.615

485,00

202

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA P. ANA

Arabil Extravilan

59

29

2100

11.600

3.160

1.280,00

203

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA GH. VIOREL GHEORGHE, TOŞA VIOREL GHEORGHE

Arabil Extravilan

59

22

428

5.800

5.800

2.349,00

204

CLUJ

GÂRBĂU

TOŞA ANA, LUCACI OLGA- CLAUDIA, PORUMB NADIA- CLAUDIA

Neproductiv Extravilan

59

21

392

2.900

1.857

84,00

205

CLUJ

GÂRBĂU

POP I. SILVIA

Arabil Extravilan

59

24

406

4.200

4.200

1.701,00

206

CLUJ

GÂRBĂU

UŢIU GHEORGHE, UŢIU M. VASILE

Arabil Extravilan

59

23

433

7.700

7.660

3.102,00

207

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU (CRISTOREAN IOAN)

Arabil Extravilan

59

140

2433

4.300

4.300

1.742,00

208

CLUJ

GÂRBĂU

POP RODICA

Arabil Extravilan

59

141

2375

9.700

3.888

1.575,00

209

CLUJ

GÂRBĂU

MAIER VICTORIA

Arabil Extravilan

59

142

2372

9.700

276

112,00

210

CLUJ

GÂRBĂU

BRAICA G. NASTASIA

Fâneaţă Extravilan

59

25

899

8.600

69

21,00

211

CLUJ

GÂRBĂU

COMUNA GÂRBĂU

Drum de exploatare

   

817

564

564

254,00

212

CLUJ

SÂNPAUL

COMPOSESORAT TOPA MICĂ

Păşune Extravilan

3

   

414.549,00

17.226,00

5.167,80

213

CLUJ

SÂNPAUL

COMPOSESORAT TOPA DEŞARTĂ

Păşune Extravilan

3

   

169.627,00

29.790,00

8.937,00

214

CLUJ

SÂNPAUL

COMPOSESORAT TOPA DEŞARTĂ

Păşune Extravilan

26

   

690.186,00

7.377,00

2.213,10

215

CLUJ

SÂNPAUL

TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE SÂNPAUL*

Arabil Extravilan

3

   

34.915,00

34.915,00

14.140,58

216

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPEAN IOAN, ANDREI

Arabil Extravilan

3

   

5.107,00

269,00

108,95

217

CLUJ

SÂNPAUL

ŞANDOR FLORICA

Arabil Extravilan

3

   

4.500,00

88,00

35,64

218

CLUJ

SÂNPAUL

ŞANDOR VASILE

Arabil Extravilan

3

   

4.500,00

43,00

17,42

219

CLUJ

SÂNPAUL

TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE SÂNPAUL*

Arabil Extravilan

3

   

19.204,00

6.075,00

2.460,38

220

CLUJ

SÂNPAUL

PODOABĂ IOAN, PODOABĂ GUSTI

Fâneaţă Extravilan

3

   

10.000,00

8.925,00

2.677,50

221

CLUJ

SÂNPAUL

PODOABĂ IOAN, PODOABĂ GUSTI

Arabil Extravilan

3

   

18.585,00

17,00

6,89

222

CLUJ

SÂNPAUL

PODOABĂ ROMI

Arabil Extravilan

3

   

4.300,00

1.301,00

526,91

223

CLUJ

SÂNPAUL

ZAHAN VASILE

Arabil Extravilan

3

   

5.800,00

1.860,00

753,30

224

CLUJ

SÂNPAUL

POP MIRCEA

Arabil Extravilan

3

   

4.300,00

1.497,00

606,29

225

CLUJ

SÂNPAUL

CLEJIE

Arabil Extravilan

3

   

7.200,00

2.812,00

1.138,86

226

CLUJ

SÂNPAUL

DAVID PAVEL

Arabil Extravilan

3

   

1.200,00

519,00

210,20

227

CLUJ

SÂNPAUL

DAVID MARIA

Arabil Extravilan

3

   

2.900,00

1.326,00

537,03

228

CLUJ

SÂNPAUL

LAR IOAN

Arabil Extravilan

3

   

5.800,00

3.023,00

1.224,32

229

CLUJ

SÂNPAUL

CIUPEI OVIDIU

Arabil Extravilan

3

   

5.000,00

492,00

199,26

230

CLUJ

SÂNPAUL

ZAHAN

Arabil Extravilan

3

   

2.900,00

1.215,00

492,08

231

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPIAN GHEORGHE

Arabil Extravilan

3

   

1.900,00

1.035,00

419,18

232

CLUJ

SÂNPAUL

COCUŢ IOAN

Arabil Extravilan

3

   

4.300,00

2.499,00

1.012,10

233

CLUJ

SÂNPAUL

TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE SÂNPAUL*

Arabil Extravilan

25

   

1.268.684,00

87.255,00

35.338,28

234

CLUJ

SÂNPAUL

ZAHAN IOAN

Arabil Extravilan

25

4

 

8.700,00

159,00

64,40

235

CLUJ

SÂNPAUL

CRIŞAN TEOFIL

Arabil Extravilan

25

5

 

5.800,00

911,00

368,96

236

CLUJ

SÂNPAUL

PODOABĂ V.

Arabil Extravilan

25

6

 

8.700,00

3.165,00

1.281,83

237

CLUJ

SÂNPAUL

PODOABĂ PETRU

Arabil Extravilan

25

7

 

8.700,00

5.387,00

2.181,74

238

CLUJ

SÂNPAUL

ROGOZAN PETRU

Arabil Extravilan

25

8

 

14.500,00

13.096,00

5.303,88

239

CLUJ

SÂNPAUL

ŞANDOR GRIGORE

Arabil Extravilan

25

9

 

2.900,00

2.900,00

1.174,50

240

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPIAN ION

Arabil Extravilan

25

10

 

8.700,00

5.356,00

2.169,18

241

CLUJ

SÂNPAUL

COMUNA SÂNPAUL

Păşune Extravilan

25

 

50669

173.837,00

3.983,00

1.194,90

242

CLUJ

SÂNPAUL

BADEA VIRGINIA

Arabil Extravilan

25

28

 

13.000,00

13,00

5,27

243

CLUJ

SÂNPAUL

MESEŞAN ION

Arabil Extravilan

25

27

 

3.500,00

72,00

29,16

244

CLUJ

SÂNPAUL

SEGHEDI MARIA

Arabil Extravilan

25

27/1

 

2.900,00

55,00

22,28

245

CLUJ

SÂNPAUL

MOLDOVAN AUGUSTIN

Arabil Extravilan

25

261/2

 

2.200,00

39,00

15,80

246

CLUJ

SÂNPAUL

DEMETEA

Arabil Extravilan

25

26

 

4.200,00

68,00

27,54

247

CLUJ

SÂNPAUL

CRISTU MARIA

Arabil Extravilan

25

25/1

 

6.700,00

96,00

38,88

248

CLUJ

SÂNPAUL

BARA ANA

Arabil Extravilan

25

25/1

 

2.900,00

38,00

15,39

249

CLUJ

SÂNPAUL

JUCAN ELENA

Arabil Extravilan

25

25

 

2.900,00

34,00

13,77

250

CLUJ

SÂNPAUL

SEGHEDI GHEORGHE

Arabil Extravilan

25

24

 

4.900,00

48,00

19,44

251

CLUJ

SÂNPAUL

IEPURE IOAN

Arabil Extravilan

25

23

 

12.900,00

1.568,00

635,04

252

CLUJ

SÂNPAUL

BADEA MARIA

Arabil Extravilan

25

22/1

 

4.000,00

977,00

395,69

253

CLUJ

SÂNPAUL

BADEA IOAN

Arabil Extravilan

25

22

 

4.000,00

1.943,00

786,92

254

CLUJ

SÂNPAUL

BADEA LIONTIN

Arabil Extravilan

25

21

 

8.100,00

4.601,00

1.863,41

255

CLUJ

SÂNPAUL

POPOVICI MARIA

Arabil Extravilan

25

20/1

 

3.200,00

1.992,00

806,76

256

CLUJ

SÂNPAUL

LUPAŞ IOAN

Arabil Extravilan

25

20

 

3.200,00

2.125,00

860,63

257

CLUJ

SÂNPAUL

FĂRCAŞ PAVEL

Arabil Extravilan

25

19

 

6.400,00

4.459,00

1.805,90

258

CLUJ

SÂNPAUL

CRIŞAN VASILE

Arabil Extravilan

25

18/1

 

7.800,00

5.370,00

2.174,85

259

CLUJ

SÂNPAUL

CRIŞAN PAVEL

Arabil Extravilan

25

18

 

3.900,00

1.919,00

777,20

260

CLUJ

SÂNPAUL

LUPAŞ SIMION

Arabil Extravilan

25

17

 

6.400,00

1.746,00

707,13

261

CLUJ

SÂNPAUL

MOLDOVAN ANA

Arabil Extravilan

25

16

 

6.400,00

1.238,00

501,39

262

CLUJ

SÂNPAUL

BAICAN PAVEL

Arabil Extravilan

25

14/1

 

7.200,00

881,00

356,81

263

CLUJ

SÂNPAUL

POP ANA

Arabil Extravilan

25

14

 

5.800,00

268,00

108,54

264

CLUJ

SÂNPAUL

POP ANA

Arabil Extravilan

25

13

 

2.100,00

2,00

0,81

265

CLUJ

SÂNPAUL

TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE SÂNPAUL*

Arabil Extravilan

25

   

48.472,00

4.898,00

1.983,69

266

CLUJ

SÂNPAUL

LUPAŞ VASILE

Arabil Extravilan

37/1

114

 

7.771,00

514,00

208,17

267

CLUJ

SÂNPAUL

HORJA IOAN

Arabil Extravilan

37/1

115

 

4.300,00

1.259,00

509,90

268

CLUJ

SÂNPAUL

HORJA VASILE

Arabil Extravilan

37/1

116

 

4.300,00

2.043,00

827,42

269

CLUJ

SÂNPAUL

BADEA SIMION

Arabil Extravilan

37/1

117

 

4.300,00

1.494,00

605,07

270

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPIAN IOAN

Arabil Extravilan

37/1

118

 

2.400,00

1.730,00

700,65

271

CLUJ

SÂNPAUL

POPOVICI VASILE

Arabil Extravilan

37/1

119

 

2.400,00

1.958,00

792,99

272

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPIAN ANASTASIA

Arabil Extravilan

37/1

120

 

2.500,00

2.298,00

930,69

273

CLUJ

SÂNPAUL

PĂRĂUAN IOAN

Arabil Extravilan

37/1

121

 

7.700,00

7.671,00

3.106,76

274

CLUJ

SÂNPAUL

FILIMON PAVEL

Arabil Extravilan

37/1

122

 

3.400,00

2.849,00

1.153,85

275

CLUJ

SÂNPAUL

MESEŞAN IOAN

Arabil Extravilan

37/1

123

 

3.400,00

2.106,00

852,93

276

CLUJ

SÂNPAUL

CRIŞAN ROMAN

Arabil Extravilan

37/1

124

 

6.000,00

2.223,00

900,32

277

CLUJ

SÂNPAUL

CÎMPAN ROMAN

Arabil Extravilan

37/1

125

 

6.500,00

528,00

213,84

278

CLUJ

SÂNPAUL

CIOBAN PETRU, CRIŞAN ELENA

Arabil Extravilan

37/1

98

 

4.800,00

3.789,00

1.534,55

279

CLUJ

SÂNPAUL

CRIŞAN ANA, CRIŞAN IOAN

Arabil Extravilan

37/1

9