ORDIN nr. 181 din 11 martie 2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin
În temeiul prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave" la Convenţia internaţională din 1973pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007,
precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică liniile directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin următoarele rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin:
a)Rezoluţia MEPC.245(66) adoptată la 4 aprilie 2014 - Liniile directoare din 2014 referitoare la metoda de calcul al indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI) obţinut pentru nave noi, prevăzută în anexa nr. 1;
b)Rezoluţia MEPC.213(63) adoptată la 2 martie 2012 - Liniile directoare din 2012 referitoare la elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP), prevăzuta în anexa nr. 2;
c)Rezoluţia MEPC.254(67) adoptată la 17 octombrie 2014 - Liniile directoare din 2014 referitoare la inspecţia şi certificarea indicelui nominal al randamentului energetic (EEDI), prevăzută în anexa nr. 3;
d)Rezoluţia MEPC.231(65) adoptată la 17 mai 2013 - Liniile directoare din 2013 pentru calcularea liniilor de referinţă pentru utilizarea cu indicele nominal al randamentului energetic (EEDI), prevăzută în anexa nr. 4;
e)Rezoluţia MEPC.232(65) adoptată la 17 mai 2013 - Liniile directoare interimare din 2013 pentru determinarea puterii minime de propulsie pentru menţinerea manevrabilităţii navelor în condiţii nefavorabile, aşa cum au fost modificate prin Rezoluţia MEPC.255(67) adoptată la 17 octombrie 2014 - Amendamente la Liniile directoare interimare din 2013 pentru determinarea puterii minime de propulsie pentru menţinerea manevrabilităţii navelor în condiţii nefavorabile (Rezoluţia MEPC.232(65)), prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 2
Atribuţiile prevăzute în documentele menţionate la art. 1 care revin statului sub titulatura "Administraţia" sunt atribuţii care se duc la îndeplinire de către Autoritatea Navală Română.
Art. 3
Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 239 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 239 bis din data de 8 aprilie 2015