ORDIN nr. 92 din 28 august 2012 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor Şcolii de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989"
Având în vedere prevederile:
- art. 2 lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Memoriului şefului Serviciului monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale, înregistrat cu nr. 18/5.976 din 25 iulie 2012, privind constituirea colectivului de organizare a Şcolii de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989";
- Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,
secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)În perioada 3-7 septembrie 2012 se desfăşoară activităţile prevăzute de Şcoala de Vară "Revoluţia Română din Decembrie 1989" - complexul turistic Comorova - Neptun.
(2)Sumele aferente desfăşurării programului, în cuantum de 60.000 lei, sunt cuprinse în bugetul instituţiei aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul de cheltuieli 57.02.01 - Ajutoare Sociale în Numerar (Program Comemorativ privind respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluţia Română din Decembrie 1989).
Art. 2
Conducerea colectivului va fi asigurată de domnul Dumitru Stelianide - director cabinet.
Art. 3
Serviciul monitorizare programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, precum şi relaţia cu autorităţile centrale şi locale va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,

Sorin Vintilă Meşter,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 3 septembrie 2012