Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Florea Oprea,

subsecretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 753 din data de 8 octombrie 2015