DECIZIE nr. 106 din 25 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dănuţ-Cristian Popa din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii
Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătăţii, formulată prin Adresa nr. A.C.P./2.851 din 23 martie 2016, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/1.807 din 23 martie 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
primul-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Dănuţ-Cristian Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 25 martie 2016