HOTĂRÂRE nr. 540 din 2 iulie 2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului publicai statului, înregistrat cu nr. MFP 36686 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un teren, ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care se află în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea realizării unui schimb.
Art. 3
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Adresa imobilului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizata (în lei)

Anul dobândirii

Tipul bunului

Nr. M.F.P.

Judeţul Argeş

8.19.01

48-08

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4317894

4.282.735,07

1978

imobil

36.686

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care trece în domeniul privat al statului

Locul unde este situat imobilul

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P.

Municipiul Piteşti, judeţul Argeş

8.19.01

48-08

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
CUI 4317894

Teren Suprafaţă: 435 mp

CF 82046
Valoarea contabilă: 350.968,52 lei

36.686 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 502 din data de 7 iulie 2014