HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
Descrierea stemei
Stema oraşului Pucioasa, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în câmp de argint, se află un stejar verde dezrădăcinat, peste care se suprapune un brâu undat portocaliu.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă zăcămintele de sulf, de unde vine şi denumirea localităţii.
Copacul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015