HOTĂRÂRE nr. 515 din 8 iulie 2015 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria)
Având în vedere:
- prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Convenţia dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la data de 27 aprilie 2004, ratificată prin Legea nr. 191/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005, potrivit căreia guvernele statelor contractante reglementează prin acorduri separate înfiinţarea unor puncte de trecere a frontierei;
- prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi Csanadpalota-Mako-Szeged (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2012;
- prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 2 august 2007,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri.
(2)Programul de lucru al punctului de trecere a frontierei este permanent, de la ora 00,00 la ora 24,00.
(3)Prin punctul de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) sunt interzise transportul de mărfuri care trebuie supus controlului fitosanitar şi veterinar, transportul de mărfuri periculoase, precum şi tranzitul vehiculelor lente.
(4)Punctul de trecere a frontierei prevăzut la alin. (1) va fi dat în folosinţă după realizarea infrastructurilor şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră.
Art. 2
(1)Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.
(2)Cheltuielile de personal se suportă de fiecare ordonator de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.
Art. 3
(1)Spaţiile pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanadpalota (Ungaria) se asigură cu titlu gratuit, prin contract de comodat, de către Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în calitate de administrator al punctului de trecere a frontierei, conform legii.
(2)Utilităţile aferente spaţiilor instituţiilor care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei se suportă de către fiecare instituţie în parte în baza contractelor de comodat sau Ł protocoalelor încheiate de către acestea cu administratorul punctului de trecere a frontierei, după caz.
Art. 4
Personalul, spaţiile şi dotările pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei, la momentul înfiinţării, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: PERSONALUL, SPAŢIILE ŞI DOTĂRILE necesare Poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Nădlac II, judeţul Arad
CAPITOLUL I: Facilităţi exterioare
- 10 artere de control pentru fiecare sens
- Arteră pentru controlul amănunţit al vehiculelor şi TIR-urilor
- Zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării
- Zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor prevăzute cu copertine (iluminate pe timpul nopţii) şi băncuţe pentru depozitarea bagajelor/mărfurilor; prevăzută cu canal de vizitare pentru verificarea părţii inferioare a mijloacelor de transport şi cu rampă pentru descărcarea mărfurilor
- Delimitarea perimetrului punctului de trecere a frontierei (P.T.F.) cu gard perimetral suficient de înalt şi cu sistem antiescaladare
- Gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire
- Separarea pe fiecare sens în parte a traficului de marfă de traficul de persoane
- Indicatoare şi marcaje de dirijare a traficului de persoane şi marfă
- Individualizarea punctului de trecere a frontierei cu drapelul României, drapelul UE şi al statului vecin
- Individualizarea punctului de trecere a frontierei, pe ambele sensuri de deplasare, cu denumirea acestuia
- Panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 m în faţă
- Panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, cu modificările şi completările ulterioare
- Punctele de control situate pe fiecare bandă de circulaţie, la mijlocul tonetei comune de control, trebuie să fie acoperite cu copertine (iluminate pe timpul nopţii) pentru a asigura protecţia propriului personal şi a tuturor participanţilor la trafic, inclusiv a bagajelor/a mărfurilor, împotriva intemperiilor.
- Instalarea unor pasarele pentru controlul automarfarelor (câte o pasarelă pentru 2 benzi alăturate de control al automarfarelor, pe fiecare sens)
- Sistem de supraveghere perimetral pe timp de zi şi de noapte
- Sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere
CAPITOLUL II: Spaţii şi dotări
1.20 de cabine de control duble (10 pe sensul de intrare, 10 pe sensul de ieşire), utilate cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
Calculatoare cu UPS - 20 bucăţi
- procesor: Intel I5
- memorie: 4GB
- placă video dedicată, 1GB
- monitor 19" 1280x1024
- HDD: 300GB 7200 RPM
- USB 2.0: 5 porturi, din care unul poziţionat în faţă
- placă reţea 10/100/100 Mbps separată faţă de cea de pe placa de bază
- porturi: RJ45, VGA/DVI, USB 2.0/3.0
- Windows 7 64 biţi instalat
- tastatură
- mouse cu scroll
- UPS 500VA
- carcasă unitate centrală: Small form factor (pentru a avea loc în toneta de control)
- 2 switch-uri cu 24 porturi
- 7 scanere pentru minori
Toate specificaţiile sunt minimale, calculatorul poate fi model "All in One".
- 40 bucăţi scaune
- 40 bucăţi mese tip birou
- 40 bucăţi dulăpioare pentru depozitarea materialelor necesare desfăşurării activităţii în linia I de control
- 40 bucăţi cuiere fixe de perete
- 40 bucăţi coşuri pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interiorul cabinei
- sistem de climatizare la fiecare cabină de control (20 bucăţi).
2.Container destinat biroului criminalistic şi intervievării persoanelor (linia a II-a de control), care să ofere vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri (linia de control, pe sensul de intrare), utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 8 bucăţi scaune
- 1 multifuncţională laser A3 monocrom (imprimare/copiere/scanare/fax)
- 1 imprimantă A4 laser color
- 2 calculatoare cu UPS. Suplimentar faţă de cele din filtre, acestea vor avea următoarele specificaţii:
- HDD 500GB
- Microsoft Office
- memorie 6GB
- DVD RW
- calculatorul va avea 2 monitoare
- 6 bucăţi mese tip birou pentru terminalele utilizate la consultarea sistemelor naţionale şi a sistemului SIS (unităţi PC) şi pentru scanere
- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 2 bucăţi coşuri pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior
- sistem de climatizare
- gratii la toate geamurile şi uşile
3.Container destinat şef P.T.F., în total, utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 1 calculator cu UPS
- 1 imprimantă A4 laser color
- 5 bucăţi scaune
- 2 bucăţi mese tip birou pentru unitate PC şi imprimantă
- 1 bucată dulap metalic prevăzut cu rafturi
- 2 bucăţi dulapuri prevăzute cu rafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior
- sistem de climatizare
- gratii la toate geamurile şi uşile
4.Container destinat "Dispecerat, armament, ştampile şi vize" şi monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei, utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 1 calculator cu UPS. Suplimentar faţă de cele din filtre, acesta va avea următoarele specificaţii:
- HDD 500GB
- Microsoft Office
- memorie 6GB
- DVD RW
- calculatorul va avea 2 monitoare
- 6 bucăţi scaune
- 1 multifuncţională laser A3 monocrom (imprimare/copiere/scanare/fax)
- 6 bucăţi mese tip birou pentru unităţi PC, scanere, imprimante, telefoane, fax etc.
- 3 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi
- 4 bucăţi rafturi pentru bibliorafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interior
- sistem de climatizare
- 2 bucăţi dulapuri metalice, tip rastel, pentru armament
- 2 bucăţi dulapuri de perete pentru păstrarea cheilor de la toate containerele/cabinele pentru control existente în perimetrul P.T.F. şi pentru păstrarea cheilor de rezervă pentru situaţii de urgenţă
- seif metalic pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor
- sistem de alarmă
- gratii la toate geamurile şi uşile
5.Container destinat "Persoanelor reţinute", utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 2 bare metalice încastrate în perete pentru încătuşarea/imobilizarea persoanelor
- 2 băncuţe încastrate în perete/podea
- protecţie la toate sursele de energie electrică pentru a se preveni posibilitatea electrocutării persoanelor reţinute
- protecţie pe interiorul containerului la toate uşile şi geamurile pentru a se preveni posibilitatea automutilării/evadării persoanelor reţinute
- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interior
- sistem de climatizare.
- gratii pe exterior la toate geamurile şi uşile
- sistem de alarmă
- grup sanitar (wc tip latrină şi chiuvetă)
6.Container destinat "Solicitanţilor de azil (femei, copii)", dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 4 bucăţi scaune
- 1 bucată masă
- 2 bucăţi paturi utilate complet
- 1 bucată dulap prevăzut cu rafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
- folie şi/sau jaluzele orizontale pentru toate geamurile
- sistem de climatizare
- grup sanitar propriu (duş, wc şi chiuvetă)
7.Container destinat "Solicitanţilor de azil (bărbaţi)", dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 4 bucăţi scaune
- 1 bucată masă
- 2 bucăţi paturi utilate complet
- 1 bucată dulap prevăzut cu rafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior
- sistem de climatizare
- grup sanitar propriu (duş, wc şi chiuvetă)
8.Container destinat "Ture de serviciu + interviu persoane şi refuz intrare", dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 24 bucăţi scaune
- 4 bucăţi mese necesare desfăşurării şedinţelor
- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi
- 10 bucăţi cuiere fixe de perete
- 2 bucăţi coş pentru gunoi
- sistem de climatizare
- gratii la toate geamurile şi uşile
- 2 calculatoare cu UPS
- 20 bucăţi scaune
- 18 bucăţi mese tip birou
- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi
- 2 bucăţi cuiere fixe de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
9.Container destinat echipamentelor, dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:
- 1 bucată scaun
- 1 bucată masă tip birou
- 1 bucată dulap metalic prevăzut cu rafturi
- 1 bucată cuier fix de perete
- 1 bucată coş pentru gunoi
- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior
- sistem de climatizare
- sistem de alarmă
- gratii
- 1 switch 24 porturi
- 1 calculator cu UPS
- reţea de comunicaţii voce-date
- sursă alternativă de energie electrică (grup electrogen)
- 50 ştampile de trafic (25 intrare/25 ieşire) şi alte tipuri de ştampile necesare desfăşurării activităţii la nivelul punctului de trecere a frontierei
- 25 minitruse instrumente de examinare a documentelor
- 10 seturi oglinzi inspecţie autovehicule
- 20 senzori de radioactivitate
- 2 sonde detecţie CO2
- 10 aparate DOCUBOX
- 1 echipament de examinare a documentelor cu lumină IR şi UV
- 2 lămpi duble 40x
- 2 minikit
- 1 videocomparator spectral
- 1 stereomicroscoape
- 2 endoscoape
- 1 cameră video
- 1 cameră foto
- 2 Microsearch
- 7 scanere minori
Cabinele de control şi containerele prevăzute mai sus vor fi prevăzute cu surse de căldură pentru perioadele de timp cu temperaturi scăzute.
CAPITOLUL III:
Personalul va fi asigurat prin redistribuire.
ANEXA nr. 2: PERSONALUL, SPAŢIILE ŞI DOTĂRILE necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Nădlac II, judeţul Arad
A.Infrastructura exterioară
a)5 containere, racordate la reţeaua electrică
b)Sistem de precântărire - 1 bucată
c)Instalaţii fixe de cântărire dinamică - 4 bucăţi
d)Panouri electronice cu mesaje variabile - 2 bucăţi
e)Camere video tip ANPR - 8 bucăţi
B.Mobilier şi sisteme de încălzire:
a)Birouri - 12 bucăţi
b)Scaune ergonomice de birou - 15 bucăţi
c)Dulapuri cu rafturi de mărime mare - 6 bucăţi
d)Dulapuri cu rafturi de mărime mică - 5 bucăţi
e)Jaluzele orizontale de aluminiu - 24 bucăţi
f)Convector cu montare pe perete - 2000 waţi - 5 bucăţi
g)Convector cu montare pe perete - 1000 waţi - 4 bucăţi
h)Prize triple montate pe perete - 34 bucăţi
i)Rafturi arhivă 50 kg/raft - 5 bucăţi
C.Tehnica de calcul şi racordare internet:
a)Calculator desktop PC compus din unitate centrală, monitor, tastatură, mouse şi UPS - 7 bucăţi
b)Imprimante laser - 7 bucăţi
c)Multifunctional laser (copiator, scaner şi fax) - 4 bucăţi
d)Aparat fax - 1 bucată
e)Swich - 4 bucăţi
f)Prize de reţea aplicate pe perete - 30 bucăţi
g)Racordare şi acces internet
D.Aparatură specifică activităţii desfăşurate:
a)Seif metalic
b)Sistem de alarmă casierie cu acumulator, senzori şi sirenă exterioară - 1 bucată
c)Sistem de supraveghere video cu 4 camere IN/OUT, cu hard disk şi server web integrat - 4 bucăţi
d)Cutie metalică cu cheie pentru numerar - 9 bucăţi
e)Lampă multifuncţională UV, pentru verificare valută - 5 bucăţi
f)Detector automat de falsuri - 5 bucăţi
E.Necesar de personal - 42 persoane
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 8 iulie 2015