DECIZIE nr. 10 din 22 iulie 2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29 iulie-12 august 2013
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Senatului decide:
Articol unic
În perioada 29 iulie-12 august 2013, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreşedinte al Senatului.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 469 din data de 29 iulie 2013