HOTĂRÂRE nr. 992 din 11 decembrie 2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate în anul 2014 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2014 sunt următoarele:
a)autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi - 3.000;
b)autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 900;
c)autorizaţii de muncă pentru lucrători înalt calificaţi - 800;
d)autorizaţii de muncă pentru lucrători sezonieri - 100;
e)autorizaţii de muncă nominale - 100;
f)autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari - 200;
g)autorizaţii de muncă pentru sportivi - 300;
h)autorizaţii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 100.
Art. 2
În situaţia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 791 din data de 17 decembrie 2013