ACTUL din 4 mai 2016 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale
I.FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA (ORGANIZAŢIA PE ŢARĂ)
Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România
Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei

Cuantum total cotă-parte cotizaţii primite de la organizaţiile regionale în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

606,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

3

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.233

5

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord

 

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

-

 

TOTAL:

606,50

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

2.233

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2015 a fost de: 3.539,50 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pa ţară.
Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
F.D.G.R. nu a primit în cursul anul 2015 donaţii confidenţiale.
De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(2)Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2015 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară:

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Naţionalitate

CUI

Valoarea

Felul donaţiei

Data

1

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34

română

4522767

19.550,49

lei

13.10.2015

2

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

română

8966380

22.920,14

lei

19.11.2015

3

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Sibiu

Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

română

4306763

22.920,14
4.880,00

lei
lei

19.11.2015
14.12.2015

(3)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Editare, realizare şi difuzare ziar/publicaţii proprii

-

venituri proprii

306.823,27

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

-

 

-

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

-

 

-

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

-

 

-

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

-

 

-

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

F.D.G.R.

venituri proprii

3.177,88

 

Alte venituri: venituri din diferenţe curs

F.D.G.R.

venituri proprii

5.173,23

 

TOTAL

  

315.174,38

II.Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2015 ale asociaţiei
Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialelor sale
Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică
Sediul: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 1
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

F.D.G. Bacău

0

0

0

228

408

0

96

0

0

0

156

372

2

F.D.G. Bucureşti

1.207

178

768

230

466

28

0

122

108

168

134

1.660

3

F.D.G. Buhuşi

120

0

0

144

384

0

0

0

0

222

0

76

4

F.D.G. Constanţa

289

40

202

10

142

115

0

0

56

57

135

471

5

F.D.G. Craiova

120

0

0

900

30

0

0

0

0

420

30

330

6

F.D.G. Galaţi

24

0

0

128,5

24

90

0

0

48

0

0

753

7

F.D.G. Piatra - Neamţ

36

0

0

0

2.682

0

0

288

96

338

0

1.740

8

F.D.G. Ploieşti

0

0

0

0

 

0

0

50

120

0

0

400

9

F.D.G. Tulcea

456

0

36

0

0

0

0

0

0

36

0

114

10

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

466,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTAL:

2.718,50

218

1.006

1.640,50

4.136

233

96

460

428

1.241

455

5.916

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2015 a fost de: 18.548,00 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
În cursul anul 2015 nu au fost primite donaţii confidenţiale.
De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(2)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1.

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

 

-

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

-

 

-

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

-

 

-

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

-

 

-

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

-

 

-

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale

venituri proprii

119,81

 

Alte venituri: redirecţionare 2% din impozitul pe venit

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale

venituri proprii

11.024,29

 

TOTAL:

  

11.144,10

III.Forumul Democrat al Germanilor din Banat
Denumirea organizaţiei: F.D.G. Banat
Sediul: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iulie

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

653

1.648

1.580

1.001

265

215

40

150

864

200

50

3.336

2

Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

5.470

3.865

2.780

1.650

1.946

774

530

305

726

905

989

697

3

Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

0

30

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

15

4

Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

165

155

20

165

20

100

65

40

100

45

20

0

5

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin

2.736

1.200

0

1.947

996

930

348

0

0

1.140

336

1.656

6

Forumul Democrat al Germanilor din Anina

519

196

100

88

58

0

0

0

68

60

136

38

7

Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu Roşu

460

120

0

0

15

0

0

0

0

110

0

330

8

Forumul Democrat al Germanilor din Arad

120

100

130

140

100

80

0

0

210

100

210

0

 

TOTAL:

10.123

7.314

4.610

4.991

3.400

2.099

990,5

495

1.968

2.560

1.741

6.072

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. Banat în anul 2015 a fost de: 46.363,50 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2015.
De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(2)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

 

-

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

F.D.G. Anina

venituri proprii

295

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. judeţul Caraş-Severin - 16.900

F.D.G. Anina -5.925

venituri proprii

22.825

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

-

 

-

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

F.D.G. Arad - casare auto - 355

F.D.G. Banat - casare auto - 519,10

venituri proprii

874,10

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

F.D.G. Arad - 1 leu

F.D.G. Banat -9,40 lei

Federaţia Tineretului German Bănăţean - 0,42

venituri proprii

10,82

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Banat - 137.463,90

FDG Timişoara - 3.421,02

Federaţia Tineretului German Bănăţean-4.575,98

venituri proprii

145.460,90

 

TOTAL:

  

169.465,82

IV.Forumul Democrat Regional al Germanilor din Bucovina
Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat Regional al Germanilor din Bucovina
Sediul: Suceava, Str. Armenească nr. 16A
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

F.D.G. Regional al Germanilor din Bucovina

-

-

-

-

-

300

-

1.000

-

-

-

-

2

F.D.G. Suceava

355

205

85

-

170

200

174

190

60

45

240

270

3

F.D.G. Câmpulung Moldovenesc

118

240

83

-

102

90

150

153

115

-

184

758

4

F.D.G.R. - Organizaţia Locală Vatra Dornei

140

180

120

220

140

240

80

240

300

20

380

200

 

TOTAL:

613

625

288

220

412

830

404

1.583

475

65

804

1.228

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. Bucovina în anul 2015 a fost de: 7.547 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2015.
De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(2)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1.

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

 

-

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

-

 

-

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

F.D.G. Bucovina

F.D.G. Suceava

venituri proprii

590,00

769,00

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

-

 

-

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

-

 

-

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

-

 

-

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

-

 

-

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

-

 

-

 

Alte venituri: redirecţionare 2% din impozitul pe venit

F.D.G. Câmpulung Moldovenesc

venituri proprii

88,49

 

TOTAL:

  

1.447,49

V.Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania
Denumirea organizaţiei: F.D.G. din Transilvania
Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iulie

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

708,50

232,5

336

0

1.227

0

0

0

0

0

112

1.138

2

Forumul Democrat al Germanilor Bistriţa

2.510

1.680

1.715

0

840

2.555

840

0

0

0

0

1.920

3

Forumul Democrat at Germanilor din Brad

0

0

200

100

0

0

0

0

0

100

160

160

4

Forumul Democrat al Germanilor din Deva

190

270

260

200

160

90

80

70

70

0

250

190

5

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

1.070

480

740

770

350

120

610

130

400

240

80

260

6

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

135

2.806

1.291

1.493

1.417

482

0

558

810

5.056

776

955

7

Forumul Democrat al Germanilor din Călan

0

102

575

51

90

30

69

62

0

288

59

190

8

Forumul Democrat al Germanilor din România - Filiala Cluj

15

70

395

315

90

100

50

0

35

165

365

115

9

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

1.744

2.684

1.228

456

384

468

1.087

588

954

516

444

573

10

Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

140,9

11

Forum Democrat German Mediaş

574

171

210

21

244

264

15

0

0

81

237

349,6

12

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

0

0

710

0

0

80

50

0

0

20

0

20

13

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Mureş

72

324

126

54

0

36

66

108

18

162

144

918

14

Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani

225

367,5

333

678

262,5

0

90

100,5

42

105

102

333

15

Forumul Germanilor din Reghin

500

0

150

130

845

0

0

0

0

0

170

1.070

16

Forumul Democrat al Germanilor din Sighişoara

170

250

444

30

80

30

30

70

140

50

210

97

 

TOTAL:

8.054,4

9.577,9

8.853,9

4.438,9

6.130,4

4.395,9

3.127,9

1.827,4

2.609,9

6.923,9

3.249,9

8.429,5

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2015 a fost de: 67.619,90 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pa ţară.
Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2015.
De asemenea, nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(2)Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2015 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

F.D.G. Transilvania

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34

română

4522767

19.930,00

lei

ian. 2015

2

F.D.G. Transilvania

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34

română

4522767

19.776,99

lei

dec. 2015

3

F.D.G. din judeţul Braşov

Fundaţia Saxonia*

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34

română

23930886

17.662,00

lei

13.08.2015

 

TOTAL:

    

57.368,99

  
(3)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1.

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

 

-

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

-

 

-

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

venituri proprii

800,00

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

venituri proprii

42.600,00

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

-

 

-

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

-

 

-

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

venituri proprii

4.880,00

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

 

1.334,00

Forumul Democrat al Germanilor Bistriţa

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din Brad

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din Deva

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

 

26.800,00

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din Călan

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din România - Filiala Cluj

 

0

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

 

45,00

Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni

 

0

Forumul Democrat German Mediaş

 

266,28

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

0

Forumul Democrat al Germanilor Sighişoara

 

0

Forumul Democrat al Germanilor Petroşani

 

0

Forumul Germanilor din Reghin

 

0,51

 

Alte venituri conform statutului

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

 

200.607,00

 

TOTAL:

  

277.332,79

VI.Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2015 ale asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi filialelor sale
(1)Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2015
Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord
Sediul: Satu Mare, str. Horea nr. 10

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ian.

febr.

mar.

apr.

mai

iun.

iulie

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

1

F.D.G. din Transilvania de Nord

1.142

296

35

0

0

0

0

0

0

300

0

450

2

F.D.G. Organizaţia Judeţeană Satu Mare

192

802

370

60

84

12

84

74

180

60

396

96

3

F.D.G. Zalău, judeţul Sălaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

4

F.D.G. Vişeu de Sus

750

10

60

10

75

75

70

0

0

25

120

0

5

F.D.G. Bihor

1.086

300

954

768

336

144

234

138

510

1.272

657

1.092

6

F.D.G, Baia Mare

380

355

680

580

485

60

200

190

345

0

110

255

 

TOTAL:

3.550

1.763

2.099

1.418

980

291

588

402

1.035

1.657

1.283

2.193

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. din Transilvania de Nord în anul 2015 a fost de: 17.259 lei.
Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
(2)Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2015 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

2.500

lei

02.02.2015

2

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

3.500

lei

12.03.2015

3

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

4.000

lei

19.03.2015

4

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

3.000

lei

07.05.2015

5

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

2.500

lei

12.05.2015

6

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

1.260

lei

27.07.2015

7

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

2.000

lei

30.07.2015

8

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

3.000

lei

05.08.2015

9

F.D.G. judeţul Satu Mare

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare, str. V. Lucaciu

română

26341990

2.000

lei

17.12.2015

10

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

3.000

lei

07.01.2015

11

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

4.000

lei

06.02.2015

12

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

9.500

lei

02.03.2015

13

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

3.000

lei

13.03.2015

14

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

7.171

lei

14.04.2015

15

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

12.000

lei

15.07.2015

16

F.D.G. judeţul Satu Mare

F.S.T.N.C.I.

Satu Mare, Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

5.000

lei

15.10.2015

 

TOTAL:

    

67.431

  
Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2015.
De asemenea, nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.
(3)Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2015 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1.

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

-

 

-

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare

-

 

-

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

-

 

-

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor

F.D.G. Zalău

 

18.120

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

F.D.G. judeţul Satu Mare

venituri proprii

40.109

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

-

 

-

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

F.D.G. judeţul Satu Mare

venituri proprii

6.973

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

-

 

-

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 334/2006, republicată

-

 

-

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru

-

 

-

 

Dobânzi bancare

F.D.G. judeţul Satu Mare -15

F.D.G. Oradea -4.134

venituri proprii

4.149

 

TOTAL:

  

69.351

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 338 din data de 4 mai 2016