HOTĂRÂRE nr. 108 din 19 februarie 2014 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă modelul buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

ANEXĂ: MODELUL buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
1.Pagina exterioară
NOTĂ:
L.S. - reprezintă locul unde se aplică ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.
2.Pagina interioară
NOTĂ:
- a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale.
- b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de cel puţin 3 litere. Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
- c) Se trec prenumele şi numele candidaţilor, pe două coloane, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide. În dreptul fiecărui candidat se trece numărul de ordine conform ordinii din lista de candidaţi depusă.
Buletinul de vot are forma unui pliant A4, dimensionat astfel: înălţimea are dimensiunea unei foi A4, iar lăţimea este dimensionată în funcţie de numărul listelor de candidaţi şi al candidaturilor independente, astfel încât prin pliere pe orizontală să rezulte pagini de mărimea unei foi A4.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor la Biroul Electoral Central, în care se trec semnul electoral, precum şi numele şi prenumele candidatului independent.
Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, distanţa dintre acestea fiind mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea "VOTAT".
Pe pagina interioară a buletinului de vot se imprimă patrulaterele cuprinzând candidaturile.
Denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale se tipăreşte cu litere corp 12 verzal drepte.
Dimensiunile literelor şi cifrelor ce se înscriu în interiorul patrulaterului se stabilesc de Biroul Electoral Central în funcţie de numărul listelor de candidaţi şi al candidaturilor independente.
Patrulaterele se numerotează.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 131 din data de 24 februarie 2014