HOTĂRÂRE nr. 107 din 19 februarie 2014 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, al listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare şi al extrasului de pe lista electorală suplimentară, ce vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, prevăzute în anexele nr. 1-5.
Art. 2
Alegătorii care au fost înscrişi în listele electorale speciale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi reînscrişi, în mod automat, în listele electorale speciale al căror model este prevăzut în anexa nr. 2, dacă nu au fost radiaţi din aceste liste în condiţiile art. 12 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

ANEXA nr. 1: Modelul copiei de pe lista electorală permanentă
 

Pag. .........

ROMÂNIA

JUDEŢUL*) ................

Municipiul, oraşul, comuna**) ................

Comuna ................

Satul ................

Strada ................

Secţia de votare nr. ...........

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ(COPIE) pentru alegerea membri or din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Nr. crt.

Semnătura alegătorului resortisant

Numele şi prenumele alegătorului resortisant

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, ap.)

Seria şi nr. actului de identitate

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     
NOTĂ:
Copia de pe lista electorală permanentă se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii. Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 2 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
_______
*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti".
**) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Sectorul nr. ...".
ANEXA nr. 2: Modelul listei electorale speciale

ROMÂNIA

JUDEŢUL*) ................

Municipiul, oraşul, comuna**) ................

Pag. .........

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Nr. crt.

Numele şi prenumele alegătorului comunitar

Cetăţenia

Adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România

(str., nr. imobil, bloc, ap.)

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   

...

   
NOTĂ:
Lista electorală specială se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
_______
*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti".
**) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Sectorul nr. ....".
ANEXA nr. 3: Modelul copiei de pe lista electorală specială
 

Pag. .........

ROMÂNIA

JUDEŢUL*) ................

Municipiul, oraşul, comuna**) ................

Secţia de votare nr. ...........

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ (COPIE) pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Nr. crt.

Semnătura alegătorului comunitar

Numele şi prenumele alegătorului comunitar

Cetăţenia

Adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România

(str., nr. imobil, bloc, ap.)

...

    

...

    

...

    

...

    

...

    

...

    

...

    

...

    
NOTĂ:
Lista electorală specială se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 2 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
_______
*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Municipiul Bucureşti".
**) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie "Sectorul nr. ...".
ANEXA nr. 4: Modelul listei electorale suplimentare
 

Pag. .........

ROMÂNIA

JUDEŢUL*) ................

Municipiul, oraşul, comuna**) ................

Secţia de votare nr. ...........

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal***)

Domiciliul/Reşedinţa alegătorului

(str., nr. imobil, bloc, ap.)

Seria şi nr. actului de identitate

...

                  

...

                  

...

                  

...

                  

...

                  

...

                  
NOTĂ:
Lista electorală suplimentară se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi de locţiitorul acestuia, precum şi de membrul/membrii biroului electoral al secţiei de votare care au înscris alegători în lista suplimentară, aceştia având obligaţia de a-şi trece şi numele şi prenumele în finalul listei, în locul special destinat acestui scop.
Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 2 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
_______
*) În cazul municipiului Bucureşti, în loc de "Judeţul" se va scrie "Municipiul Bucureşti".
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în loc de "Judeţul" se va scrie denumirea ţării în care a fost organizată secţia de votare.
**) În cazul municipiului Bucureşti, în loc de "Municipiul, oraşul, comuna" se va scrie "Sectorul nr. ....".
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în loc de "Municipiul, oraşul, comuna" se va scrie denumirea localităţii în care este organizată secţia de votare.
***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi.
ANEXA nr. 5: Modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară
 

Pag. .........

ROMÂNIA

JUDEŢUL*) ................

Municipiul, oraşul, comuna**) ................

Secţia de votare nr. ...........

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal***)

Domiciliul/Reşedinţa alegătorului (str., nr. imobil, bloc, ap. )

Seria şi nr. actului de identitate

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     

...

     
NOTĂ:
Extrasul de pe lista electorală suplimentară se semnează de către toţi membrii biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială.
Rubricile vor fi dimensionate la cel puţin 2 cm înălţime, iar rubrica privind semnătura va avea cel puţin 4 cm lungime.
_______
*) În cazul municipiului Bucureşti, în loc de "Judeţul" se va scrie "Municipiul Bucureşti".
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în loc de "Judeţul" se va scrie denumirea ţării în care a fost organizată secţia de votare.
**) În cazul municipiului Bucureşti, în loc de "Municipiul, oraşul, comuna" se va scrie "Sectorul nr. ...".
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în loc de "Municipiul, oraşul, comuna" se va scrie denumirea localităţii în care este organizată secţia de votare.
***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 131 din data de 24 februarie 2014