Analizând proiectul Regulamentului Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, proiect care a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 2.179/2013,
ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,
în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la acţiunea disciplinară şi organizarea şi funcţionarea Consiliului de disciplină,
văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 20 alin. 3 din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Art. 2
(1)Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 1/2005*), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Consiliului de disciplină şi a Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.
Art. 4
Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

____
*) Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 1/2005 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 530 din data de 22 august 2013