ORDIN nr. 93 din 15 aprilie 2016 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare a resurselor de ape geotermale din perimetrul Şimleu Sud, judeţul Sălaj
Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Licenţa de concesionare pentru explorare nr. 19.028/2016 privind explorarea resurselor de ape geotermale din perimetrul Şimleu Sud, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială TRIFAN PRODCOM - S.R.L., cu sediul în municipiul Zalău, judeţul Sălaj, cod unic de înregistrare 4986554, în calitate de concesionar.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 314 din data de 25 aprilie 2016