HOTĂRÂRE nr. 951 din 29 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Ploieşti", la secţiunea I "Bunuri imobile" anexa E se abrogă poziţiile nr. 1, 2, 9 şi 10.
2.La anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Băicoi", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 57, coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.8.11 şi 1.8.1", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Rezervor înmagazinare apă şi puţ forat" şi coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Cartier Tufeni, Strada Câmpului nr. 7, teren - 4065 mp, rezervor apă suspendat - 22 mc, puţ forat - 150 m; vecinătăţi: Strada Câmpului, S.C. Lerixir - S.R.L., Irimescu Natalia, S.C. Trebor - S.R.L., teren la dispoziţia comisiei locale, Brânzea Stroe, Chiotoroiu Nicolae, Fărcuş Ion".
3.La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aluniş", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 15, coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Cămin Cultural, sat Aluniş, 9 încăperi; suprafaţă construită - 378 mp, suprafaţă utilă - 425,46 mp; regim de înălţime P + 1; nr. inv. 1206" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "548.596,66 lei".
4.La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ariceştii Zeletin", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 241, 242 şi 254.
5.Anexa nr. 31 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brazi" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 5 şi 34;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 65 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 66, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
6.La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brebu", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 240 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 241, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
7.Anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucov" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 40 şi 49;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 86 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 87, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
8.La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 1, coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Nr. inv. 1000, construcţie din zid cărămidă, învelită cu tablă, 7 camere, hol cu 2 încăperi, suprafaţa utilă totală de 125,30 mp şi suprafaţa construită de 156 mp, suprafaţă teren aferent 1.719 mp şi grup sanitar în suprafaţă de 6 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "109.401 lei".
9.Anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gorgota" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 156 şi la secţiunea II "Bunuri mobile" se abrogă poziţiile nr. 179, 180 şi 181;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 4 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Gorgota, C1 - şcoala cu suprafaţa construită de 210 mp şi număr încăperi: 6; C2 - magazie cu suprafaţa construită de 75 mp; C3 - arhivă cu suprafaţa construită de 27 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "399.600 lei";
- poziţia nr. 9 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Teren aferent Şcolii Gorgota, suprafaţa - 1.825 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "97.000 lei";
- poziţia nr. 160 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Potigrafu, C1 - Cămin Cultural cu suprafaţă construită la sol de 360 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 522 mp; nr. încăperi: parter - 10, etaj - 5; C2 - anexe cu suprafaţa construită de 12 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "75.000 lei";
- poziţia nr. 161 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Teren aferent Căminului Cultural Potigrafu, suprafaţa - 1.468 mp; tarlaua 10, parcela Cc 869" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "377.931,50 lei";
- poziţia nr. 165 - coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Teren curţi-construcţii", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Teren aferent Grădiniţei Gorgota, sat Gorgota nr. 71, T 6, Cc 367, suprafaţa - 693 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "36.800 lei";
- poziţia nr. 166 - coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Grădiniţa Gorgota", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Gorgota nr. 71, T 6, Cc 367 - intravilan, C1: suprafaţa construită la sol - 136 mp şi suprafaţa construită desfăşurată - 268 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "597.800 lei";
- poziţia nr. 170 - coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Sediu primărie şi teren curţi-construcţii", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Gorgota, suprafaţa construită - 227 mp, număr încăperi: 13, teren aferent Primăriei Comunei Gorgota, suprafaţa - 517 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "422.070 lei";
c)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 178 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 179, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
10.La anexa nr. 68 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păcureţi", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
11.La anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scorţeni", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 61, coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Teren de sport" şi coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Bordenii Mari, suprafaţă - 25.000 mp, din care 16.259 mp teren intravilan, cu destinaţia funcţională parcuri şi complexe sportive, identificat în T 25, parcela A 334, număr cadastral 20990 şi rest proprietate extravilan, în suprafaţă de 8.741 mp, identificat în T 25, parcela F 334/1, număr cadastral 21156. Vecinătăţi: Nord - Strada Stadionului, sud - islaz comunal, est - Strada Codrului şi vest - Strada Brazilor".
12.Anexa nr. 100 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărbilău" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)_
a.1)la secţiunea I "Bunuri imobile" - C.1. Terenuri şi clădiri se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 3 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Dispensar medical uman, sat Poiana Vărbilău (fost sediu Primărie Poiana Vărbilău)", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, P, 5 încăperi, 2 holuri, suprafaţa construită 126 mp, număr de inventar 1001, teren aferent 782 mp", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "122.870 lei" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21062";
- poziţia nr. 8 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Şcoala gimnazială Vărbilău + bază sportivă, sat Vărbilău", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Local principal: construcţie P + 1, cu zidărie din cărămidă în cadre de beton, suprafaţa construită 504 mp, 6 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 birouri, bibliotecă, cancelarie, spaţiu arhivă, grup sanitar, holuri, număr de inventar 1038; teren aferent 4.598 mp şi baza sportivă: teren cu suprafaţa betonată pentru volei/tenis şi minifotbal/handbal, pistă sărituri, spaţii verzi; teren aferent bazei sportive - 4.120 mp; total suprafaţă de teren - 8.718 mp", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "1.354.320 lei (construcţia) + 275.760 lei (terenul), respectiv 120.390 lei (baza sportivă)" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21080";
- poziţia nr. 9 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Local anexă - Şcoala Gimnazială Vărbilău, sat Vărbilău", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Local anexă, construcţie P, cu zidărie din cărămidă, suprafaţa construită 209 mp, 1 sală de clasă, 1 sală de sport, hol, birou, număr de inventar 1037", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "fără valoare" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21080";
a.2)la secţiunea I "Bunuri imobile"- C.2. Construcţii anexă se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 21 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Anexă - magazie - Şcoala Gimnazială Vărbilău, sat Vărbilău", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Anexă - magazie: construcţie P, zidărie piatră şi cărămidă, suprafaţă construită 96 mp, număr de inventar 1039", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "2.230 lei" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21080";
a.3)la secţiunea I "Bunuri imobile" - C.3. Grupuri sanitare se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 32 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Grup sanitar exterior: construcţie P, zidărie din cărămidă, suprafaţă construită 27 mp, număr de inventar 1040", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "4.853 lei" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21080";
a.4)la secţiunea I "Bunuri imobile"- E. Baze sportive se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 2 - coloana 1 care va avea următorul cuprins: "1.6.2", coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Teren de fotbal şi incintă, tribună 200 de locuri, vestiare, grup sanitar, suprafaţă construită totală - 257 mp; suprafaţă totală teren - 7.939 mp", coloana 5 care va avea următorul cuprins: "529.110 lei + 49.330 lei (teren)" şi coloana 6 care va avea următorul cuprins: "Legea nr. 213/1998, Cartea funciară nr. 21050";
b)la secţiunea I "Bunuri imobile" - A.2. Străzi şi uliţe cu trotuarele aferente se introduc patru noi subcapitole, iar la secţiunea I "Bunuri imobile" - C.1. Terenuri şi clădiri, după poziţia nr. 18 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 18A şi 18B, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
13.Anexa nr. 101 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vâlcăneşti" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 106, 107, 108 şi 109;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 7 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Comuna Vâlcăneşti, sat Vâlcăneşti; suprafaţa - 16.688 mp, teren intravilan tarlaua 49, parcela 87, 88, 89, 90, 91, 92";
- poziţia nr. 17 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Trestioara, suprafaţa - 320 mp, regim înălţime P + 1" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "571.594,43 lei";
- poziţia nr. 31 - coloana 5 care va avea următorul cuprins: "827.442,46 lei";
- poziţia nr. 37 - coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Sat Vâlcăneşti, uliţa Funieru, de la casa 228 - Petre Nicolae la casa 262 - Niculcea Luiza, suprafaţa - 4.792 mp" şi coloana 5 care va avea următorul cuprins: "840.272,4 lei";
- poziţia nr. 80 - coloana 5 care va avea următorul cuprins: "4.582.415,72 lei";
- poziţia nr. 98 - coloana 2 care va avea următorul cuprins: "Teren Cămin Cultural Trestioara" şi coloana 3 care va avea următorul cuprins: "Comuna Vâlcăneşti, sat Trestioara, suprafaţa - 1.454 mp, teren intravilan, tarlaua 53, parcela 536";
c)la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 118 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 119 şi 120, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art. II
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Brazi

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

66

1.6.2

Teren intravilan curţi-construcţii

Suprafaţa - 14.126 mp

Tarlaua 5, parcela Cc 234, Cc 338, Cc 338/1

Număr cadastral 11145

Comuna Brazi

Adresa: Comuna Brazi, satul Brazii de Sus, Strada Lalelelor nr. 2-8, judeţul Prahova

Vecinătăţi:

nord - Dumitru Corneliu şi Dobre Radu;

est - drum (Strada Trandafirilor);

sud - drum (Strada Lalelelor);

vest - drum (Strada Bujorilor), Iordache Vasile şi Vasile Dumitru.

1940

-

Domeniul public al comunei Brazi, conform Hotărârii Consiliului local nr. 13/2014

Carte funciară nr. 4144

ANEXA nr. 2: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Brebu

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

241

1.6.2

Teren

Comuna Brebu, satul Brebu Mânăstirei

Tarlaua 36, parcela Cc 403

Suprafaţa 6166 mp

Vecini:

N - Consiliul Local Brebu;

S - Teren şcoala Brebu, alee de acces, drum de acces nr. cad. 22035, Consiliul Local Brebu;

E - Consiliul Local Brebu nr. cad. 22033;

V - Niţulescu Nicolae, Şerbănescu Rodica.

1650

234

Domeniul public al comunei Brebu, conform Hotărârii Consiliului local nr. 22/2014

Carte funciară nr. 22353

ANEXA nr. 3: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bucov

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

87

1.3.7

Drum comunal 57

Lungime - 3.800 m, alcătuit din:

Tronson 1 - Strada Fermei:

lungime - 1.228 m; suprafaţa - 14.600 mp; Carte funciară nr. 23098.

Tronson 2 - strada Bucovel - Poenaru, intravilan:

lungime - 1.103 m; suprafaţa - 11.629 mp; Carte funciară nr. 23883.

Tronson 3 - strada Bucovel - Poenaru, drum în extravilan:

lungime - 270 m; suprafaţa - 2.600 mp; Carte funciară nr. 23881.

Tronson 4 - strada Bucovel - intravilan:

lungime - 1.199 m; suprafaţa - 10.532 mp; Carte funciară nr. 23900.

1991

312.000

Domeniul public al comunei Bucov, conform Hotărârii Consiliului local nr. 19/2014

Carte funciară nr. 23098; 23883; 23881

ANEXA nr. 4: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Gorgota

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

179

1.3.7.1

Drum sătesc nr. 408A

Situat în satul Poienarii Apostoli, comuna Gorgota

Tarlaua 9, lăţime 2,15 ml, lungime 70 ml

Suprafaţa - 462 mp

Vecini:

N - DJ 101E;

S - Cc 1057, Cc 1055;

E - Cc 1050, Cc 1055;

V - Cc 1066, Cc 1063, Cc 1060.

1930

21.300

Domeniul public al comunei Gorgota, conform Hotărârii Consiliului local nr. 39/2012

Carte funciară nr. 22728

ANEXA nr. 5: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Păcureţi

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

81

1.8.11

Teren

Suprafaţa - 915 mp

Satul Păcureţi, tarlaua 1, parcela A14

Vecinătăţi:

nord - Mihăilă Nicolae;

est - drum local;

sud - Balalia Maria;

vest - Mihăilă Nicolae.

2014

20.000

Domeniul public al comunei Păcureţi, conform Hotărârii Consiliului local nr. 11/2014

Carte funciară nr. 20223

ANEXA nr. 6: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vărbilău
1.A.2.1. Străzi cu trotuare aferente: satul Vărbilău

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.

Strada Cimitirului

Drum modernizat DS 1535

Lungime - 185 ml

Suprafaţa - 1.496 mp

Se formează din DJ 102 Vărbilău-Slănic (dreapta), având în stânga Casa Parohială şi Cimitirul.

1968

16.902

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21139

2

1.3.7.

Drumul Băiasa (Mateeşti)

Drum de pământ DS 5630

Lungime - 403 ml

Suprafaţa - 4.019 mp

Se formează din Drumul Sineştilor, traversează torentul Băiasa-Valea Surlei, spre Băiasa (Mateeşti).

1968

73.846

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21129

3

1.3.7.

Intrarea Cojocaru

Drum pietruit, înfundat DS 298/2

Lungime - 37 ml

Suprafaţa - 345 mp

Se formează din DJ 101A (dreapta) paralel cu Aleea Iazul Morii.

1968

12.164

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21116

4

1.3.7.

Strada Rânjea

Drum pietruit, înfundat DS 1277

Lungime - 121 ml

Suprafaţa - 822 mp

Se formează din DJ 102G (dreapta).

1968

228.489

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21128

5

1.3.7.

Strada Valea Stejarului (Glonţ)

Drum pietruit, DS 1918

Lungime - 763 ml

Suprafaţa - 5.978 mp

Se formează din DJ 102G (dreapta) spre Izlaz Tâmpa-Valea Stejarului.

1968

760.482

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21130

2.A.2.2. Străzi cu trotuare aferente: satul Livadea

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.

Strada Heleşteului

Drum pietruit

Lungime - 196 ml

Suprafaţa - 1.958 mp

Se formează din DJ 101T, Vărbilău-Aluniş (stânga) în zona Podului Aluniş, spre albia pârâului Vărbilău (Heleşteu).

1968

24.477

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21117

2

1.3.7.

Intrarea Aninii Negrii

Drum pietruit înfundat

Lungime - 46 ml

Suprafaţa - 302 mp

Se formează din DJ 101T Vărbilău-Aluniş (stânga) în punctul "Aninii Negrii".

1968

11.139

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21115

3

1.3.7.

Strada Dobreasca

Drum modernizat

Lungime - 276 ml

Suprafaţa - 2.101 mp

Se formează din DJ 101T Vărbilău-Aluniş (stânga) în punctul "Dobreasca" până la traversarea torentului.

1968

89.955

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21141

3.A.2.3. Străzi cu trotuare aferente: satul Poiana Vărbilău

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.

Strada Nistoreşti (DC 12)

Drum modernizat

Lungime - 625 ml

Suprafaţa - 5.282 mp

Se formează din DJ 102 Plopeni - Slănic (stânga) în punctul "Pod Coţofeneşti", pe malul drept al pârâului Vărbilău şi apoi spre satul Trestioara.

1968

55.996

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21142

2

1.3.7.

Intrarea Arvatu

Drum modernizat

Lungime - 320 ml

Suprafaţa - 2.551 mp

Se formează din Strada Nistoreşti (dreapta).

1968

89.955

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21140

3

1.3.7.

Strada Ţânţaru

Drum de pământ

Lungime - 200 ml

Suprafaţa - 2.602 mp

Se formează din DJ 102G (dreapta) în punctul "Pod rutier - Biserica" de-a lungul torentului Valea Bisericii până la intersecţia cu strada Valea Bisericii.

1968

54.021

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21127

4.A.2.4. Străzi cu trotuare aferente: satul Coţofeneşti

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.

Strada Mincu

Drum pietruit

Lungime - 150 ml

Suprafaţa - 1.022 mp

Se formează din DJ 102B (dreapta).

1968

131.214

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21126

2

1.3.7.

Strada Ungureanu

Drum de pământ

Lungime - 89 ml

Suprafaţa - 604 mp

Se formează din strada Mărgoieşti până în Strada Bisericii.

1968

23.589

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21114

3

1.3.7.

Strada Săvulescu

Drum pietruit

Lungime - 53 ml

Suprafaţa - 369 mp

Se formează din DJ 102 Plopeni - Slănic (stânga).

1968

7.209

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 21113

5.C.1. Terenuri şi clădiri

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

18A

1.6.2

Teren intravilan satul Poiana Vărbilău

Teren intravilan situat în comuna Vărbilău, satul Poiana Vărbilău

Tarla 36, parcela Lv.203

Suprafaţa - 1.465 mp

Vecini: drum judeţean, Şcoala Poiana Vărbilău, Săvulescu Nicolae şi Ioniţă Gheorghe.

2001

2.900

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 20471

18B

1.6.4

Teren intravilan satul Poiana Vărbilău

Teren intravilan situat în comuna Vărbilău, satul Poiana Vărbilău

Tarla 36, parcela Cc 231

Suprafaţa - 624 mp

Vecini: drum judeţean, drum pietruit, număr cadastral 536, număr cadastral 509 şi teren fostă primărie Poiana Vărbilău

1924

2.600

Domeniul public al comunei Vărbilău, conform Hotărârii Consiliului local nr. 18/2014

Carte funciară nr. 10109

ANEXA nr. 7: Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Vâlcăneşti

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

119

1.6.2

Centrul de asistenţă după programul şcolar

Regim înălţime P

Aria construită 129,4 m; aria utilă 91,4 m; teren aferent centrului de asistenţă după programul şcolar - 1.000 mp

2012

585.183,28

Domeniul public al comunei Vâlcăneşti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 24/2014

Carte funciară nr. 20181

120

1.8.13

Sistem canalizare, staţie de epurare

Sistem canalizare

Lungime - 6.314 ml

Conducte PVC, Dm 250 mm, 4 staţii de pompare; staţie de epurare: Qzimax - 400 mc/zi; teren aferent staţiei de epurare în suprafaţă de 1.032 mp

2012

5.138.821,19

Domeniul public al comunei Vâlcăneşti, conform Hotărârii Consiliului local nr. 24/2014

Carte funciară nr. 20209

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 846 din data de 20 noiembrie 2014