ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 6 martie 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, în numele statului, si
Societatea Comercială TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., denumită în continuare S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., după cum urmează:
Articol unic
Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate."
2.La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Compensaţia cuvenită S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin actul adiţional pe anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului act adiţional, după cum urmează:
1. În anul 2013 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio, astfel:
a) Compensaţia acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători-km şi 80% în funcţie de indicatorul tren-km.
b) Valoarea aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio.
c) Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
2. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a) pentru trenurile Interregio, 44,526 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km;
b) pentru trenurile Regio, 178,106 lei pe mia de călători-km şi 15,20 lei pe tren-km."
3.La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.
4.Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
5.Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
6.Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
7.Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
8.Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2012-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
9.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
-****-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Relu Fenechiu,

ministru

S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.

Dumitru Bărbăcuţi,

director general

ANEXA nr. 1: Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători
(- Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Indicatorul

Anul 2013

Tren km (mii)

2.531,911

Călători km (mii)

54.250

ANEXA nr. 2: Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2013, care face obiectul contractelor de servicii publice
(- Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)
(1)Trenuri cu circulaţie regulată
1.Secţii interoperabile

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa (km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi (col2 x col6)

Tren km/an (col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Bucureşti Nord - Galaţi

259,60

Regio

Z*

20

2

519,20

10.384,00

Total

2

519,20

10.384,00

2

Bucureşti Nord - Buzău

128,10

Regio

Z

365

4

512,40

187.026,00

Regio

D

302

2

256,20

77.372,40

Regio

I

90

2

256,20

23.058,00

Total

8

1.024,80

287.456,40

3

Bistriţa Nord - Cluj Napoca

119,00

Regio

Z

365

2

238,00

86.870,00

Regio

E

267

2

238,00

63.546,00

Regio

Z*

20

2

238,00

4.760,00

Total

6

714,00

155.176,00

4

Oradea - Cluj Napoca

152,10

Regio

Z

365

6

912,60

333.099,00

Regio

E

267

2

304,20

81.221,40

Total

8

1.216,80

414.320,40

5

Deva - Cluj Napoca

184,00

Regio

I

80

2

368,00

29.440,00

Total

2

368,00

29.440,00

6

Ploieşti Sud - Bucureşti

59,50

Regio

Z*

300

2

119,00

35.700,00

Total

2

119,00

35.700,00

7

Târgu Mureş - Cluj Napoca

127,90

Regio

I

80

2

255,80

20.464,00

Total

2

255,80

20.464,00

TOTAL tren - km Secţii interoperabile

4.217,60

952.940,80

2.Secţii neinteroperabile (închiriate)

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa (km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi (col2 x col6)

Tren km/an (col5 x col7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

8

Titan Sud - Olteniţa

60,00

regio

Z

365

12

720,00

262.800,00

regio

D

318

2

120,00

38.160,00

Total

14

840,00

300.960,00

9

Oradea - Băile Felix

10,80

Regio

Z

365

4

43,20

15.768,00

Total

4

43,20

15.768,00

10

Oradea - Cordău

14,20

Regio

Z*

20

7

99,40

1.988,00

Total

7

99,40

1.988,00

11

Nehoiaşu - Buzău

73,30

Regio

Z

365

13

952,90

347.808,50

Regio

E

261

2

146,60

38.262,60

Total

15

1.099,50

386.071,10

12

Bârlad - Galaţi

109,00

Regio

Z

365

12

1.308,00

477.420,00

Regio

Z*

80

1

109,00

8.720,00

Total

13

1.417,00

486.140,00

13

Galaţi - Bereşti

77,90

Regio

Z

365

1

77,90

28.433,50

Total

1

77,90

28.433,50

14

Bârlad - Târgu Bujor

56,00

Regio

Z

365

3

168,00

61.320,00

Regio

Z*

345

1

56,00

19.320,00

Total

4

224,00

80.640,00

15

Târgu Bujor - Galaţi

53,00

Regio

Z

365

1

53,00

19.345,00

Regio

Z*

138

1

53,00

7.314,00

Total

2

106,00

26.659,00

16

Ploieşti Sud - Slănic

43,90

Regio

Z

365

10

439,00

160.235,00

Regio

D

295

2

87,80

25.901,00

Regio

Z*

73

2

87,80

6.409,40

Total

14

614,60

192.545,40

17

Bucureşti Nord - Slănic

103,40

Regio

Z

289

2

206,80

59.765,20

Total

2

206,80

59.765,20

TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (închiriate)

4.728,40

1.578.970,20

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

8.946,00

2.531.911,00

D Nu circulă sâmbăta sau duminica;
E Nu circulă sâmbătă şi duminică;
I Circulă doua zile pe săptămână
Z Circulă zilnic;
Z* Circulă zilnic începând cu o anumită dată, conform livretelor
ANEXA nr. 3: Costul prestaţiilor
(- Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Costurile de transport

Anul 2013

Suma (mii lei)

67.000

ANEXA nr. 4: Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară
(- Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)

Indicatorul

Anul 2013

Venituri (mii lei)

9.500

ANEXA nr. 5: Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice
(- Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al S.C. TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L.)
 

Anul 2013
(mii lei)

Compensaţia anuală necesară, din care:

57.500

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi constituie angajament bugetar

48.147

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 21 martie 2013